Lời khuyên về bảo mật thuế: Lấy mã PIN IP để giúp ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính

Lời Khuyên về Thuế của IRS số 2021-116, ngày 10 tháng Tám, 2021

IRS và các đối tác trong Hội Nghị Thượng Đỉnh về Bảo Mật gần đây đã bắt đầu chiến dịch mùa hè thường niên. Chủ đề của năm nay, Tăng Cường Khả Năng Bảo Vệ Bảo Mật: Chống Trộm Cắp Danh Tính (tiếng Anh) kêu gọi chuyên gia khai thuế tăng cường nỗ lực bảo vệ dữ liệu khách hàng. Mã PIN IP là một công cụ có giá trị có thể góp phần thực hiện nỗ lực này và có sẵn cho bất kỳ ai có thể xác minh danh tính của họ.

PIN Bảo Vệ Danh Tính là số có sáu chữ số mà người đóng thuế đủ điều kiện nhận được nhằm giúp ngăn chặn hành vi sử dụng số An Sinh Xã Hội hoặc Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế Cá Nhân để khai thuế thu nhập liên bang gian lận. Mã số này giúp IRS xác minh danh tính của người đóng thuế và chấp nhận tờ khai thuế của họ. Công cụ Lấy Mã PIN IP cho phép bất kỳ ai có SSN hoặc ITIN nhận mã PIN IP sau khi họ xác minh danh tính thông qua quy trình xác thực nghiêm ngặt. Người đóng thuế nên xem lại quy định Truy Cập An Toàn trước khi cố gắng sử dụng công cụ Lấy Mã PIN IP.

Vì lý do bảo mật, chuyên gia khai thuế không thể thay mặt khách hàng nhận mã PIN IP.

Chuyên gia khai thuế từng bị trộm cắp dữ liệu có thể giúp khách hàng bằng cách thúc giục họ nhanh chóng lấy mã PIN IP. Ngay cả khi kẻ trộm cắp đã nộp tờ khai thuế gian lận thì mã PIN IP vẫn sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ trong những năm sau đó và ngăn không cho người đóng thuế trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Những điều khác mà người đóng thuế cần biết về mã PIN IP:

  • Đây là số có sáu chữ số mà chỉ có người đóng thuế và IRS mới biết.
  • Chương trình chọn tham gia là tự nguyện.
  • PIN IP phải được điền vào tờ khai thuế điện tử khi sản phẩm phần mềm này nhắc nhở hoặc trên tờ khai thuế bằng giấy bên cạnh dòng chữ ký.
  • PIN IP có hiệu lực trong một năm dương lịch.
  • Vì lý do bảo mật, người tham gia đã đăng ký sẽ nhận được mã PIN IP mới mỗi năm
  • Người phối ngẫu và người sống phụ thuộc đủ điều kiện nhận mã PIN IP nếu họ có thể xác minh danh tính
  • Người dùng mã PIN IP không được chia sẻ mã số của mình với bất kỳ ai ngoài IRS và nhà cung cấp dịch vụ khai thuế đáng tin cậy. IRS sẽ không gọi điện, gửi email hoặc nhắn tin yêu cầu cung cấp mã PIN IP.

Hiện tại người đóng thuế có thể nhận mã PIN IP trong năm 2021. Mã số này sẽ được dùng khi nộp bất kỳ tờ khai thuế liên bang nào trong năm kể cả tờ khai thuế của năm trước. Mã PIN IP mới sẽ có sẵn vào tháng Một năm 2022.

Người đóng thuế không thể xác minh danh tính trực tuyến và có thu nhập từ $72,000 trở xuống có thể nộp Mẫu 15227 (EN-SP), Đơn Xin Cấp Số Nhận Dạng Cá Nhân Bảo Vệ Danh Tính (tiếng Anh)PDF. IRS sẽ gọi đến số điện thoại mà người đóng thuế cung cấp trên Mẫu 15227 để xác minh danh tính của họ. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, IRS sẽ chỉ định mã PIN IP cho mùa khai thuế tiếp theo và người đóng thuế không thể sử dụngPIN IP đó cho mùa khai thuế hiện tại.

Người đóng thuế không thể xác minh danh tính trực tuyến hoặc qua điện thoại hoặc không đủ điều kiện nộp Mẫu 15227 có thể đặt lịch hẹn tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế. Họ cần mang theo giấy tờ tùy thân hiện hành có ảnh do chính phủ cấp và loại giấy tờ tùy thân khác để chứng minh danh tính. Sau khi xác minh, người đóng thuế thường sẽ nhận được mã PIN IP qua đường bưu điện trong vòng ba tuần.

Thông Tin Khác:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)