Tax Time Guide (hướng dẫn thời gian khai thuế): Trợ giúp khai thuế miễn phí có sẵn trực tiếp và trực tuyến

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-53, ngày 21 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON –– Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng dịch vụ trợ giúp thuế miễn phí có sẵn tại hơn 11,000 địa điểm tình nguyện trên toàn quốc và trực tuyến qua Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS

Bản tin này là một phần của loạt bài có tên Tax Time Guide (hướng dẫn thời gian khai thuế), một nguồn tài liệu để giúp người đóng thuế nộp hồ sơ khai thuế chính xác. Nguồn hỗ trợ bổ sung có tại Ấn phẩm 17, Your Federal Income Tax, (thuế thu nhập liên bang của quý vị) và trang thông tin cải cách thuế.

Chương trình Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập Tình Nguyện (VITA) cung cấp trợ giúp thuế miễn phí cho những người thông thường kiếm được $55,000 trở xuống, người khuyết tật, người già và cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế cần hỗ trợ trong việc chuẩn tờ khai bị thuế. Chương trình Tư Vấn Thuế Vụ Cho Người Cao Tuổi (TCE) cung cấp hỗ trợ về thuế miễn phí cho tất cả những người đóng thuế, đặc biệt là những người từ 60 tuổi trở lên.

Các tình nguyện viên VITATCE được chứng nhận của IRS được đào tạo để giúp người đóng thuế yêu cầu các khoản tín thuế mà họ có quyền được hưởng như Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động  cũng như Tín Thuế Dành Cho Con Nhỏ và Tín Thuế Dành Cho Người Phụ Thuộc Khác.

Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động (EITC) là một tín thuế quan trọng cho người lao động kiếm được từ $54,884 trở xuống trong năm 2018. Năm ngoái, hơn 25 triệu người lao động và gia đình đủ điều kiện đã nhận được khoảng 63 tỷ đô la tiền EITC, với số tiền EITC trung bình là $2,488. Số tiền EITC tối đa cho năm 2018$6,431 cho các gia đình đủ điều kiện có từ ba con trở lên. Các chương trình VITA và TCE có thể giúp trả lời nhiều câu hỏi về EITC và giúp người đóng thuế yêu cầu tín thuế nếu họ đủ điều kiện. Người đóng thuế cũng có thể sử dụng công cụ EITC Assistant (trợ lý EITC) của IRS.gov để giúp họ xác định khả năng hội đủ điều kiện của mình.

Để tìm địa điểm VITA hoặc TCE gần nhất, người nộp thuế có thể sử dụng công cụ định vị VITATCE có sẵn trên IRS.gov, tải xuống ứng dụng di động IRS2GO hoặc gọi số 800-906-9887. Trợ giúp bằng các ngôn ngữ khác - tiếng Trung, tiếng Quảng Đông, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt - cũng có sẵn tại các địa điểm chọn lọc trên toàn quốc. Công cụ định vị chỉ ra nơi các dịch vụ này được cung cấp.

Để được hỗ trợ chuẩn bị khai thuế tại địa điểm VITA hoặc TCE, người đóng thuế phải mang theo tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết bao gồm:

 

 • Bằng chứng nhận dạng (ID có ảnh) của người đóng thuế và vợ/chồng
 • Thẻ An Sinh Xã Hội của người đóng thuế, vợ/chồng và người phụ thuộc
 • Một thư chỉ định Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế  (ITIN) có thể được dùng để thay thế đối với những người không có số An Sinh Xã Hội (SSN).
 • Bằng chứng về tình trạng người nước ngoài, nếu đang xin số ITIN
 • Ngày sinh của người đóng thuế, vợ/chồng và người phụ thuộc
 • Báo cáo tiền lương và thu nhập (Mẫu đơn W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc) từ tất cả các chủ thuê lao động và những người trả tiền khác
 • Báo cáo tiền lãi và cổ tức từ các ngân hàng (Mẫu đơn 1099)
 • Giấy Chứng Nhận Được Miễn Bảo Hiểm Y Tế, nếu nhận được
 • Một bản sao của tờ khai thuế liên bang và tiểu bang năm ngoái, nếu có
 • Bằng chứng về số định tuyến tài khoản ngân hàng và số tài khoản để chuyển khoản trực tiếp, chẳng hạn như một chi phiếu để trống
 • Để nộp tờ qua đường điện tử đối với tờ khai vợ chồng khai thuế chung, cả hai vợ chồng phải có mặt để ký các mẫu đơn yêu cầu
 • Tổng số tiền được trả cho các dịch vụ chăm sóc ban ngày và mã số thuế của người cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày, chẳng hạn như SSN hoặc Số Nhận Diện Chủ Thuê Lao Động cho việc kinh doanh của họ
 • Mẫu đơn 1095-A, BC, các báo cáo bao trả cho dịch vụ sức khỏe
 • Bản sao các bản ghi thu nhập từ IRS và tiểu bang, nếu có

Hội Đồng Thuế Lực Lượng Vũ Trang

Hội Đồng Thuế Lực Lượng Vũ Trang (The Armed Forces Tax Council hay AFTC) giám sát các chương trình thuế quân sự trên toàn thế giới và đóng vai trò là kênh dẫn chính để IRS tiếp cận với các quân nhân và gia đình của họ. AFTC có các điều phối viên chương trình thuế cho lực lượng Lục Quân, Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến và Tuần Duyên. Các tình nguyện viên có thể giải quyết các vấn đề thuế cụ thể về thuế của quân đội, chẳng hạn như quyền lợi về thuế khu vực chiến sự và tác động của các hướng dẫn của EITC. Ngoài việc được hỗ trợ chuẩn bị khai thuế miễn phí, mỗi địa điểm sẽ nộp tờ khai thuế điện tử miễn phí.

Việc kết hợp khai thuế điện tử với chuyển khoản trực tiếp là cách nhanh nhất và chính xác nhất để nộp tờ khai. IRS thực hiện chín trong số 10 khoản hoàn thuế trong vòng 21 ngày. Tờ khai trên giấy mất nhiều thời gian xử lý hơn.

Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS

Người đóng thuế muốn chuẩn bị và khai thuế điện tử hồ sơ thuế của họ có thể dùng Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS . Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS cung cấp phần mềm thuế thương hiệu cho người đóng thuế có thu nhập từ $66,000 trở xuống trong năm 2018 để họ có thể chuẩn bị và nộp tờ khai thuế liên bang miễn phí. Những người đóng thuế có thu nhập nhiều hơn có thể sử dụng Mẫu Đơn Khai Miễn Phí Có Thể Điền, phiên bản điện tử của mẫu đơn trên giấy của IRS. Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS chỉ có sẵn thông qua trang web của IRS bằng cách truy cập IRS.gov/freefile .

Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS cũng cho phép người đóng thuế được gia hạn tự động thời gian khai thuế.

Người đóng thuế nợ tiền thuế có thể thực hiện thanh toán  bằng cách dùng công cụ Direct Pay. Dịch vụ miễn phí này của IRS cho phép người đóng thuế thực hiện thanh toán an toàn từ tài khoản vãng lai hoặc tiết kiệm muộn nhất là hạn nộp tờ khai thuế.

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi, mẫu đơn và hướng dẫn cũng như các công cụ dễ sử dụng trực tuyến tại IRS.gov. Không cần phải hẹn trước và không phải chờ đợi.