Đây là những gì mọi người nên biết về việc báo cáo các khoản thanh toán bằng tiền mặt

Luật liên bang yêu cầu một người báo cáo các giao dịch tiền mặt nhiều hơn $10,000 cho IRS. Dưới đây là một số chi tiết về việc báo cáo các khoản thanh toán này.

Đừng bị lừa bởi tin đồn về hoàn thuế

Bây giờ thời hạn nộp thuế tháng Tư đã đến và đi, nhiều người đóng thuế rất mong muốn nhận được thông tin chi tiết về tiền hoàn thuế của họ. Khi nói đến hoàn thuế, có một số lời đồn đại phổ biến trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội.

Free tax help available in-person and online

Tax Tip 2019-37, April 8, 2019

Things taxpayers should know about claiming dependents

Tax Reform Tax Tip 2019-35, April 3, 2019

Công cụ trực tuyến giúp người đóng thuế kiểm tra tình trạng hoàn thuế của họ

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS 2019-33, ngày 1 tháng 4 năm 2019 Người đóng thuế nộp tờ khai thuế của họ để đáp ứng thời hạn nộp thuế sắp tới nên biết rằng cách dễ nhất để kiểm tra số tiền hoàn thuế của họ là sử dụng "Where’s My Refund?" (Tiền hoàn thuế của tôi đâu?) Công cụ này có sẵn trên IRS.gov và thông qua ứng dụng IRS2Go. Cách nhanh nhất để nhận được khoản hoàn thuế đó là dùng công cụ khai thuế điện tử và chuyển khoản trực tiếp của IRS.

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.