Taxpayer Bill of Rights (Dự luật về quyền của người đóng thuế) phác thảo các quyền cho tất cả người đóng thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS 2019-31, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Đây là lời khuyên cuối cùng trong bản tóm tắt hai phần về các quyền dành cho tất cả những người đóng thuế.

Mọi người đóng thuế đều có quyền khi giao dịch với IRS. Taxpayer Bill of Rights  (Dự luật về quyền của người đóng thuế) lấy các quyền này từ bộ luật thuế và nhóm chúng thành 10 loại. Để giúp người đóng thuế tương tác với IRS hiểu về các quyền của họ, cơ quan này nêu sơ lược về các quyền trong Ấn phẩm 1, Your Rights as a Taxpayer (Quyền của quý vị với tư cách người đóng thuế). 

Dưới đây là năm quyền đầu tiên cùng với thông tin thêm về mỗi quyền:

Quyền Được Thông Báo. Người đóng thuế có quyền biết cách để tuân thủ luật thuế. Họ có quyền được giải thích rõ ràng về luật pháp và các thủ tục IRS. Người đóng thuế có quyền biết về các quyết định của IRS ảnh hưởng đến tài khoản của họ với các giải thích rõ ràng về hậu quả.

Quyền Nhận Dịch Vụ Có Chất Lượng. Người đóng thuế có quyền nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp khi giao dịch với IRS. Họ cũng có quyền trao đổi với một người giám sát về dịch vụ kém. Thông tin liên lạc từ IRS phải rõ ràng và dễ hiểu.

Quyền Không Phải Trả Nhiều Hơn Số Thuế Đúng. Người đóng thuế chỉ phải trả số tiền thuế hợp pháp đến hạn. Số tiền này bao gồm tiền lãi và tiền phạt. IRS phải áp dụng tất cả các khoản thanh toán thuế đúng cách.

Quyền Được Phản Đối Tình Trạng của IRS và Được Trình Bày Ý Kiến. Người đóng thuế có quyền phản đối các hành động hoặc các hành động được đề xuất chính thức của IRS. Họ cũng có thể cung cấp bằng chứng bào chữa với tài liệu bổ sung. Người đóng thuế có thể kỳ vọng IRS xem xét các phản đối và tài liệu đúng thời hạn một cách kịp thời và công bằng. Người đóng thuế có thể nhận được phản hồi khi IRS không đồng ý với tình trạng của người nộp thuế.

Quyền Kháng Cáo một Quyết Định của IRS ở một Diễn Đàn Độc Lập. Người đóng thuế có quyền kháng cáo công bằng và vô tư đối với hầu hết các quyết định của IRS. Điều này bao gồm việc kháng cáo một số hình phạt. Người đóng thuế có quyền nhận được phản hồi bằng văn bản từ IRS liên quan đến một quyết định. Người đóng thuế nhìn chung có quyền đưa vụ việc của họ ra tòa.

IRS sẽ gửi kèm Ấn phẩm 1 khi gửi thông báo cho người đóng thuế về nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như vấn đề kiểm toán hoặc truy thu nợ. Ấn phẩm 1 có bằng Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha. Tất cả các cơ sở của IRS hiển thị công khai các quyền cho người đóng thuế.

Thông tin bổ sung (tiếng Anh):

Subscribe to IRS Tax Tips