Người đóng thuế và chuyên gia khai thuế nên sẵn sàng xác minh danh tính khi gọi đến IRS

Mẹo Thuế 2021-110, ngày 29 tháng Bảy, 2021

Người đóng thuế và chuyên gia khai thuế gọi đến IRS sẽ được yêu cầu xác minh danh tính. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của cơ quan này nhằm giữ an toàn cho dữ liệu của người đóng thuế khỏi hành vi trộm cắp danh tính.

Trước khi gọi, mọi người nên truy cập IRS.gov để tiếp cận các nguồn thông tin như trang Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị để nhận được câu trả lời nhanh hơn cho các câu hỏi về thuế.

Nếu người đóng thuế quyết định gọi, họ nên biết rằng nhân viên hỗ trợ qua điện thoại của IRS rất cẩn thận khi chỉ trao đổi thông tin cá nhân với người đóng thuế hoặc ai đó mà người đóng thuế ủy quyền trao đổi. Để đảm bảo rằng người đóng thuế không phải gọi lại, IRS nhắc người đóng thuế chuẩn bị sẵn các thông tin sau:

  • Số An Sinh Xã Hội (SSN) và ngày sinh của những người có tên trên tờ khai thuế
  • Thư cho biết Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế Cá Nhân (ITIN) nếu người đóng thuế nhận được thư thay vì SSN
  • Tình trạng khai thuế: độc thân, chủ hộ, vợ chồng khai chung hồ sơ thuế hay vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế
  • Tờ khai thuế năm trước. Nhân viên hỗ trợ qua điện thoại có thể cần xác minh danh tính của người đóng thuế với thông tin ghi trên tờ khai trước khi giải đáp một số câu hỏi nhất định
  • Bản sao tờ khai thuế được đề cập
  • Thư hoặc thông báo của IRS mà người đóng thuế nhận được

Theo luật định, nhân viên hỗ trợ qua điện thoại của IRS chỉ trao đổi với người đóng thuế hoặc đại diện được chỉ định theo pháp luật (tiếng Anh) của người đóng thuế.

Nếu người đóng thuế hoặc chuyên gia khai thuế gọi đến IRS để trao đổi về tài khoản của người khác thì họ nên sẵn sàng xác minh danh tính và cung cấp thông tin về người mà họ đang đại diện. Trước khi gọi để trao đổi về bên thứ ba, họ nên chuẩn bị sẵn các thông tin sau:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)