Người đóng thuế phải báo cáo lợi tức từ nền kinh tế tự do trên tờ khai thuế của họ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-21, ngày 2/18/2021

Vào năm 2020, nhiều người đã tham gia vào nền kinh tế tự do để giúp kiếm sống qua thời kỳ đại dịch. Cho dù đó là một hoạt động kinh doanh phụ hay một nguồn lợi tức chính, tất cả những người đóng thuế cần phải hiểu rõ tác động của công việc tự do ảnh hưởng đến thuế của họ như thế nào. Điểm mấu chốt là người đóng thuế phải báo cáo lợi tức từ nền kinh tế tự do trên tờ khai thuế của họ.

Dưới đây là tổng quan nhanh về nền kinh tế tự do:

Nền kinh tế tự do còn được gọi là nền kinh tế theo yêu cầu, chia sẻ hoặc tiếp cận. Những người tham gia vào nền kinh tế tự do kiếm được lợi tức như một người làm việc tự do, người lao động hoặc nhân viên độc lập. Họ sử dụng công nghệ được gọi là nền tảng trực tuyến để kết nối họ với khách hàng để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Điều này bao gồm những thứ như cho thuê nhà hoặc phòng ngủ và cung cấp dịch vụ giao hàng.

Dưới đây là một số điều người đóng thuế nên biết về nền kinh tế tự do và thuế:

 • Tiền kiếm được thông qua công việc này thường phải đóng thuế.
   
 • Có những tác động về thuế đối với cả công ty cung cấp nền tảng và cá nhân thực hiện dịch vụ.
   
 • Lợi tức này thường bị đánh thuế ngay cả khi:
  • Người đóng thuế cung cấp dịch vụ không nhận được tờ khai thông tin, chẳng hạn như Mẫu 1099-NEC, Mẫu 1099-MISC, Mẫu 1099-K hoặc Mẫu W-2.
  • Hoạt động chỉ là bán thời gian hoặc công việc phụ.
  • Người đóng thuế được trả bằng tiền mặt.
    
 • Những người làm việc trong nền kinh tế tự do thường được yêu cầu trả (tiếng Anh)PDF:
  • Thuế lợi tức.
  • Thuế theo Đạo Luật Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang hoặc Đạo Luật Đóng Góp Tự Kinh Doanh.
  • Thuế Medicare bổ sung.
    
 • Các nhà thầu độc lập có thể được khấu trừ chi phí kinh doanh. Những người đóng thuế này nên kiểm tra kỹ các quy tắc xung quanh việc khấu trừ các chi phí liên quan đến việc sử dụng những thứ như xe hơi hoặc nhà của họ. Họ nên nhớ ghi chép các chi phí kinh doanh của họ.
   
 • Các quy tắc đặc biệt thường áp dụng cho tài sản cho thuê cũng được sử dụng làm nơi cư trú trong niên thuế. Người đóng thuế cần nhớ rằng lợi tức từ việc cho thuê nhà nói chung phải chịu thuế đầy đủ.
   
 • Người lao động không bị khấu lưu thuế từ tiền lương của họ có hai cách để nộp thuế trước. Dưới đây là hai tùy chọn:
  • Những người lao động trong nền kinh tế tự do có công việc khác mà hãng sở của họ khấu lưu thuế từ phiếu lương của họ có thể điền và gửi Mẫu Đơn W-4 mới. Nhân viên thực hiện Mẫu này để yêu cầu hãng sở còn lại khấu lưu thuế bổ sung từ phiếu lương của họ. Khoản khấu lưu bổ sung này có thể giúp trang trải các khoản thuế còn nợ từ hoạt động kinh tế chia sẻ của họ.
  • Nhân viên trong nền kinh tế tự do có thể thực hiện các khoản chi trả thuế ước tính hàng quý. Họ làm điều này để trả thuế của họ và bất kỳ khoản thuế tự kinh doanh nào bị nợ trong suốt cả năm.
   Để biết thêm thông tin về nền kinh tế tự do, người đóng thuế có thể truy cập Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Tự Do.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)