Người đóng thuế phải báo cáo tiền boa là thu nhập trên tờ khai thuế của họ

Mẹo Thuế của IRS 2022-23, ngày 10 tháng 2, 2022

Đối với những người làm việc trong ngành dịch vụ, tiền boa thường là một phần quan trọng trong thu nhập của họ. Giống như hầu hết các hình thức thu nhập, tiền boa phải chịu thuế. Do đó, điều quan trọng là mọi người phải hiểu các nghĩa vụ thuế đi kèm với thu nhập từ tiền boa. Dưới đây là một số thông tin giúp người đóng thuế báo cáo thu nhập từ tiền boa để họ không nhận được hóa đơn thuế ngoài dự tính.

Người đóng thuế phải bao gồm tất cả các khoản tiền boa mà họ nhận được vào tổng thu nhập. Các khoản này bao gồm:

  • Tiền boa trực tiếp từ khách hàng.
  • Tiền boa được thêm vào từ việc sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ quà tặng.
  • Tiền boa từ một thỏa thuận chia tiền boa với các nhân viên khác.

Giá trị của tiền boa không ở dạng tiền mặt, chẳng hạn như vé, thẻ thông hành hoặc các vật có giá trị khác cũng là thu nhập và phải chịu thuế.

Ba điều có thể giúp người đóng thuế báo cáo chính xác thu nhập từ tiền boa của mình.

  • Ghi lại tiền boa hàng ngày.
  • Báo cáo tiền boa cho chủ lao động.
  • Báo cáo tất cả tiền boa trên tờ khai thuế thu nhập.

Sử Dụng Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác

Công cụ trực tuyến này cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi về luật thuế. Người đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov để tìm hiểu xem thu nhập từ tiền boa của họ có phải chịu thuế hay không.

Những điều các chủ lao động cần biết

Nếu một nhân viên nhận được $20 trở lên trong bất kỳ tháng nào, họ phải báo cáo tiền boa của tháng đó cho chủ lao động trước ngày 10 của tháng tiếp theo. Chủ lao động phải khấu lưu thuế thu nhập liên bang, An Sinh Xã Hội và Medicare đối với các khoản tiền boa được báo cáo.

Thêm thông tin: 

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)