Người đóng thuế không nên tin vào những lầm tưởng về tiền hoàn thuế liên bang này

Mẹo Thuế 2021-56, Ngày 26 Tháng 4 Năm 2021

Nhiều người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế liên bang, giờ họ háo hức muốn biết thông tin chi tiết về khoản tiền hoàn thuế của họ. Khi nói đến tiền hoàn thuế, có một số lầm tưởng phổ biến có thể gây hiểu lầm cho người đóng thuế.

Nhận được tiền hoàn thuế trong năm nay có nghĩa là không cần phải điều chỉnh khoản khấu lưu cho năm 2021

Để tránh xảy ra bất ngờ trong năm tới, người đóng thuế nên có những thay đổi ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho năm sau. Một cách để làm điều này là điều chỉnh khấu lưu thuế của họ với hãng sở. Điều này rất dễ thực hiện bằng cách sử dụng công cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế. Công cụ này có thể giúp người đóng thuế xác định xem hãng sở của họ có khấu lưu số tiền thích hợp hay không. Điều này đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ ai nhận được kết quả bất ngờ từ việc khai thuế của họ trong năm nay. Ngoài ra, những người đóng thuế trải qua một sự kiện trong đời như kết hôn, ly hôn, sinh con, nhận con nuôi hoặc không còn có thể kê khai một người là người phụ thuộc được khuyến khích kiểm tra khoản khấu lưu của họ.

Gọi cho IRS hoặc chuyên gia thuế sẽ biết được ngày hoàn thuế chính xác hơn

Nhiều người nghĩ rằng liên lạc với IRS hoặc chuyên gia thuế của họ là cách tốt nhất để biết khi nào họ sẽ được tiền hoàn thuế. Cách tốt nhất để kiểm tra trạng thái của khoản tiền hoàn thuế là kiểm tra trực tuyến thông qua công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc Ứng Dụng IRS2Go.

Người đóng thuế có thể gọi đến đường dây nóng tiền hoàn thuế tự động theo số 800-829-1954. Đường dây nóng này có thông tin tương tự như trên công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? và các nhân viên hỗ trợ qua điện thoại của IRS. Không cần gọi cho IRS trừ khi công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? nói quý vị nên làm như vậy.

Yêu cầu bản ghi thuế là một cách bí mật để biết được ngày nhận tiền hoàn thuế

Làm như vậy sẽ không giúp người đóng thuế biết khi nào họ sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? cho người đóng thuế biết tờ khai thuế của họ đã được nhận chưa và IRS có chấp thuận hoặc gửi tiền hoàn thuế hay không.

Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? chắc có lỗi vì không thấy có ngày gửi tiền

Việc cập nhật thông tin trên công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên cả IRS.gov và ứng dụng di động IRS2Go đều được thực hiện mỗi ngày một lần. Những cập nhật này thường diễn ra qua đêm. Mặc dù IRS phát hành hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng có khả năng có một khoản tiền hoàn thuế có thể được phát hành chậm hơn. Nếu IRS cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế, cơ quan này sẽ liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện. Người đóng thuế cũng nên cân nhắc thời gian ngân hàng gửi tiền hoàn thuế vào trương mục của người đóng thuế. Những người đang chờ tiền hoàn thuế gửi qua bưu điện nên tính cả thời gian cần thiết để gửi thư qua bưu điện.

Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? chắc có lỗi vì số tiền hoàn thuế ít hơn dự kiến

Có một số yếu tố có thể khiến số tiền hoàn thuế nhiều hơn hoặc ít hơn dự kiến. Các tình huống có thể làm giảm khoản tiền hoàn thuế bao gồm:

  • Người đóng thuế có sai sót hoặc nhầm lẫn về tính toán
  • Người đóng thuế nợ thuế liên bang trong một năm trước
  • Người đóng thuế nợ thuế tiểu bang, tiền cấp dưỡng con cái, khoản vay cho sinh viên hoặc các nghĩa vụ liên bang không phải là thuế quá hạn khác
  • IRS giữ lại một phần tiền hoàn thuế trong khi xem xét một hạng mục được yêu cầu trên tờ khai thuế

IRS sẽ gửi thư giải thích qua đường bưu điện cho người đóng thuế nếu những điều chỉnh này được thực hiện. Một số người đóng thuế cũng có thể nhận được thư từ Cục Dịch Vụ Tài Chánh của Bộ Tài Chánh nếu số tiền hoàn thuế của họ bị giảm xuống để bù đắp các nghĩa vụ tài chánh nhất định.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)