Mẹo dành cho cha mẹ chia sẻ quyền giám hộ hoặc quyền lợi về thuế thay thế

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-29, ngày 23 tháng 02, 2022

Một số phụ huynh có thỏa thuận pháp lý với phụ huynh khác của con mình về việc ai khai trẻ đó trên tờ khai thuế có thể có một số câu hỏi trong mùa khai thuế này về khoản tín thuế trẻ em và tín thuế trợ cấp phục hổi năm 2021. Dưới đây là những điều mà những người trong tình huống này cần biết trước khi nộp tờ khai thuế liên bang năm 2021.

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba là khoản ứng trước cho khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021. IRS đã sử dụng thông tin thuế năm 2020 hoặc 2019 của người đóng thuế để xác định tính đủ điều kiện và số tiền. Dưới đây là ý nghĩa của điều này đối với những người có chung người phụ thuộc đủ điều kiện:

  • Nếu một người đóng thuế đủ điều kiện không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba cho người phụ thuộc đủ điều kiện mà họ sẽ yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021, thì họ có thể yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021, bất kể bất kỳ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nào mà người cha/mẹ kia đã nhận.
     
  • Nếu người đóng thuế đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba cho người phụ thuộc mà họ không khai trên tờ khai thuế năm 2021, thì họ không phải trả lại toàn bộ hoặc một phần Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nếu, dựa trên thông tin được báo cáo trên tờ khai thuế năm 2021, lẽ ra họ phải nhận được ít hơn.

Tín Thuế Trẻ Em

IRS xác định ai đã nhận được các khoản ứng trước tín thuế trẻ em năm 2021 dựa trên thông tin trên tờ khai thuế năm 2020 của người đóng thuế hoặc tờ khai năm 2019 của họ nếu IRS chưa xử lý tờ khai năm 2020. Nói cách khác, phụ huynh đã yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho một trẻ đủ điều kiện trên tờ khai năm 2020 sẽ nhận được khoản ứng trước tín thuế trẻ em năm 2021. Dưới đây là ý nghĩa của điều đó đối với những bậc cha mẹ này:

  • Các gia đình biết rằng họ sẽ không khai trẻ trên tờ khai thuế năm 2021 có thể chọn hủy đăng ký nhận các khoản thanh toán hàng tháng bằng cách sử dụng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em tại IRS.gov. Những người không hủy đăng ký và nhận các khoản thanh toán hàng tháng trong năm 2021 cho một trẻ mà họ sẽ không yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 có thể phải hoàn trả các khoản thanh toán đó khi họ khai thuế. Họ có thể được miễn trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền vượt quá nếu họ đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả.
     
  • Một phụ huynh đủ điều kiện không nhận các khoản ứng trước cho một trẻ đủ điều kiện sẽ có thể yêu cầu toàn bộ số tiền tín thuế trẻ em cho trẻ đó trên tờ khai thuế năm 2021 ngay cả khi phụ huynh kia đã nhận được các khoản ứng trước tín thuế trẻ em.

Nhận thông tin chính xác để khai một tờ khai chính xác

Những người đóng thuế đã nhận được các khoản ứng trước tín thuế này vào năm 2021 cần phải so sánh tổng số tiền họ nhận được với số tiền họ đủ điều kiện yêu cầu. Các cá nhân có thể xem tổng số tiền thanh toán của mình thông qua Tài Khoản Trực Tuyến cá nhân của họ. Nếu vợ/chồng nhận được các khoản thanh toán chung, thì mỗi người trong số họ sẽ cần đăng nhập vào tài khoản của mình để lấy thông tin về số tiền của riêng họ.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)