Hiểu quyền nhận dịch vụ có phẩm chất của người đóng thuế

Mẹo Thuế 2021-95, ngày 1/7/2021

Điều quan trọng là tất cả người đóng thuế phải biết quyền của họ trong trường hợp họ cần làm việc với IRS về một vấn đề thuế. Bản Tuyên Ngôn Về Quyền Của Người Đóng Thuế liệt kê và xác định 10 quyền cơ bản của mọi người đóng thuế. Bao gồm trong danh sách đó là Quyền Nhận Dịch Vụ Có Phẩm Chất:

Người đóng thuế có quyền:

 • Nhận hỗ trợ nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp từ IRS.
 • Được trao đổi theo cách mà họ có thể dễ dàng hiểu được.
 • Nhận thông tin liên lạc rõ ràng và dễ hiểu từ IRS.
 • Trao đổi với người giám sát về dịch vụ không đầy đủ.

Dưới đây là một số điều mà người đóng thuế có thể mong đợi khi làm việc với IRS :

 • Đại diện IRS sẽ lắng nghe một cách khách quan. Họ sẽ xem xét tất cả các thông tin liên quan.
 • Người đại diện sẽ trả lời các thắc mắc nhanh chóng, chính xác và thấu đáo.
 • Khi truy thu thuế, IRS sẽ đối xử lịch sự với mọi người.
 • Cơ quan này thường chỉ liên lạc với người đóng thuế trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.
 • IRS sẽ không liên lạc với chủ lao động của người đóng thuế nếu cơ quan này biết chủ lao động không cho phép liên lạc như vậy.
 • IRS sẽ không thực hiện các cú gọi đe dọa bắt giữ hay bỏ tù.
 • IRS phải cung cấp cho người đóng thuế thông tin về cách nhận trợ giúp từ Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế trong tất cả các thông báo thiếu nợ pháp định.
 • Nếu ai đó đủ điều kiện cho Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (tiếng Anh), IRS sẽ cung cấp thông tin về các lựa chọn để quý vị được trợ giúp pháp lý.

Người đóng thuế có thể tìm ra câu trả lời cho hầu hết những thắc mắc về thuế trên IRS.gov. Người đóng thuế cũng có thể liên hệ trực tiếp với IRS bằng cách gọi đến số điện thoại ở góc trên cùng bên phải của tất cả các thông báo và thư.

Thêm thông tin

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)