Những điều người mới tham gia lực lượng lao động cần biết về khấu lưu thuế thu nhập

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-94, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Đối với nhiều sinh viên mới tốt nghiệp và những người khác lần đầu tham gia lực lượng lao động, việc điền vào các giấy tờ thuê mới có thể khiến họ lúng túng – dù sao thì W-4 là gì? Nhân viên mới nên đảm bảo rằng họ hiểu tình trạng thuế của mình và lập kế hoạch ngay bây giờ, để có tình trạng tốt vào mùa thuế năm sau. Điều quan trọng là phải biết số thuế chính xác phải khấu lưu.

Khấu lưu thuế đúng.

Thuế thu nhập liên bang là loại thuế thực hiện khấu trừ thuế mỗi lần nhận thu nhập. Điều này có nghĩa là người đóng thuế trả thuế khi họ kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong năm. Chủ lao động lấy ra – hoặc khấu lưu – thuế thu nhập từ phiếu lương của nhân viên và trả cho IRS dưới danh nghĩa của người đóng thuế.

Nếu một nhân viên không có đủ thuế được khấu lưu, họ có thể phải đối mặt với một hóa đơn tính thuế bất ngờ và có thể chịu hình phạt khi họ khai thuế vào năm tới. Nếu họ trả thừa hoặc bị khấu lưu quá nhiều tiền thuế trong năm, nhân viên đó có thể sẽ nhận được tiền hoàn thuế vào năm sau. Điều chỉnh thuế khấu lưu trước có thể đồng nghĩa với một khoản tiền lương lớn hơn trong suốt cả năm.

Mẫu W-4, Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên.

Nhân viên mới phải hoàn thành Mẫu W-4 để chủ lao động có thể khấu lưu thuế thu nhập liên bang chính xác từ tiền lương của họ. Đọc kỹ hướng dẫn. Chủ lao động sẽ căn cứ vào số tiền khấu lưu dựa trên thông tin mà nhân viên cung cấp trên mẫu W-4 và số tiền mà nhân viên đó kiếm được.

Ngoài trường hợp bắt đầu công việc mới, mọi người cũng có thể gửi W-4 mới khi tình hình cá nhân hoặc tài chánh của họ thay đổi và họ muốn cập nhật khoản khấu lưu của mình.

Người đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu.

Nếu người đóng thuế không chắc chắn rằng họ phải khấu lưu bao nhiêu tiền thuế, họ có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu trên IRS.gov để:

  • Ước tính khoản khấu lưu thuế thu nhập liên bang của họ.
  • Xem số tiền khấu lưu ảnh hưởng như thế nào đến tiền hoàn thuế, lương thực lĩnh hoặc tiền thuế đến hạn của họ.
  • Chọn số tiền khấu lưu ước tính phù hợp với họ.

Để sử dụng công cụ này, người đóng thuế cần các bản sao kê lương gần đây nhất hoặc mức lương ước tính, tổng thu nhập khác và tờ khai thuế thu nhập gần đây nhất của họ. Công cụ này không yêu cầu thông tin nhạy cảm như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số trương mục ngân hàng.

Không phải tất cả người lao động đều là nhân viên.

Người lao động được phân loại là nhà thầu hoặc nhân viên, theo các quy tắc nhất định về kiểm soát tài chính và hành vi mà doanh nghiệp áp dụng đối với người lao động và loại quan hệ mà họ có. Người lao động là nhà thầu độc lập cần phải trả thuế trực tiếp vì họ sẽ không bị chủ lao động khấu lưu tiền từ phiếu lương. Tùy thuộc vào số tiền họ kiếm được, họ có thể phải trả thuế ước tính hàng quý.

Giữ các mẫu đơn khai thuế ở một nơi an toàn.

Chủ lao động thường gửi tài liệu thuế cuối năm cho Mẫu W-2 vào tháng Một. Đây là hồ sơ của người đóng thuế về thu nhập mà họ nhận được trong suốt cả năm và số tiền bị khấu lưu cho các loại thuế liên bang, tiểu bang, địa phương và các loại thuế khác. Người đóng thuế nên đảm bảo nắm giữ tất cả các tài liệu thuế nhận được trong năm và lưu trữ chúng ở một nơi an toàn để giúp đảm bảo họ có thể khai thuế năm 2022 chính xác.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)