Những điều mọi người nên và không nên làm nếu nhận được thư từ IRS

Mẹo về Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-119, Ngày 16 Tháng 8, 2021

Hàng năm IRS gửi thư hoặc thông báo cho người đóng thuế vì nhiều lý do khác nhau.  Thông thường, đó là về một vấn đề cụ thể với tờ khai thuế liên bang hoặc tài khoản thuế của người đóng thuế.  Một thông báo có thể cho họ biết về những thay đổi đối với tài khoản của họ hoặc yêu cầu thêm thông tin.  Nó cũng có thể cho họ biết họ cần phải trả tiền. Năm nay, mọi người cũng có thể nhận được thư về các khoản hỗ trợ do tác động kinh tế hoặc thư tiếp cận về tín thuế trẻ em ứng trước.

Dưới đây là một số điều nên làm và không nên làm đối với ai nhận được thư từ IRS:

 • Đừng lờ qua nó.  Hầu hết các thư và thông báo của IRS là về tờ khai thuế liên bang hoặc tài khoản thuế.  Mỗi thông báo đề cập đến một vấn đề cụ thể và bao gồm các hướng dẫn cụ thể về những việc cần làm
   
 • Đừng vứt nó đi.  Người đóng thuế nên giữ các thông báo hoặc thư mà họ nhận được từ IRS.  Chúng bao gồm các thông báo điều chỉnh khi một hành động được thực hiện trên tài khoản của người đóng thuế, các thông báo về khoản hỗ trợ do tác động kinh tế và thư về các khoản thanh toán ứng trước của tín thuế trẻ em năm 2021.  Họ có thể cần phải tham khảo những điều này khi nộp tờ khai thuế năm 2021 vào năm 2022.  Nhìn chung, IRS đề nghị người đóng thuế lưu hồ sơ trong ba năm kể từ ngày họ khai thuế.
   
 • Đừng hoảng sợ.  IRS và các cơ quan thu phí tư nhân được ủy quyền của IRS gửi thư qua đường bưu điện.  Hầu hết các lần, tất cả những gì người đóng thuế cần làm là đọc kỹ thư và thực hiện hành động phù hợp.
   
 • Không trả lời thư trừ khi được hướng dẫn làm như vậy.  Người đóng thuế thường không cần phải trả lời thông báo trừ khi được hướng dẫn cụ thể phải làm như vậy.  Mặt khác, người đóng thuế còn nợ thì phải trả lời bằng một khoản thanh toán.  IRS.gov có thông tin về các tùy chọn thanh toán.
   
 • Thực hiện hành động kịp thời.  Thông báo có thể đề cập đến các thay đổi đối với tài khoản của người đóng thuế, các khoản thuế còn nợ, yêu cầu thanh toán hoặc một vấn đề cụ thể trên tờ khai thuế.  Hành động kịp thời có thể giảm thiểu các khoản lãi bổ sung và phí phạt.
   
 • Hãy xem lại thông tin.  Nếu một lá thư nói về một tờ khai thuế đã  được thay đổi hoặc sửa chữa, thì người đóng thuế nên xem lại thông tin và đối chiếu với tờ khai ban đầu.  Nếu người đóng thuế đồng ý, thì họ nên ghi chú về những sửa chữa trên bản sao tờ khai thuế cá nhân của họ và lưu lại hồ sơ.
   
 • Trả lời thông báo mà không đồng ý.  Nếu người đóng thuế không đồng ý với IRS, họ nên gửi thư giải thích lý do tại sao họ không đồng ý về thông báo đó.  Họ sẽ gửi nó đến địa chỉ trên cuống liên hệ được kèm theo thông báo.  Người đóng thuế nên cung cấp thông tin và tài liệu để IRS xem xét khi không đồng ý.
   
 • Hãy nhớ rằng thường không phải gọi điện cho IRS.  Nếu người đóng thuế phải liên hệ với IRS qua điện thoại, thì họ nên sử dụng số ở góc trên bên phải của thông báo.  Người đóng thuế nên có một bản sao của tờ khai thuế và thư khi gọi cho cơ quan thuế.
   
 • Tránh lừa đảo.  IRS sẽ không bao giờ liên lạc với người đóng thuế bằng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tin nhắn văn bản.  Liên hệ đầu tiên từ IRS thường đến qua đường bưu điện.  Những người đóng thuế không chắc chắn liệu họ có nợ IRS hay không thì có thể xem  thông tin tài khoản thuế  trên IRS.gov.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)