Xem Thông Tin Tài Khoản Của Quý Vị

Xem Số Tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của Quý Vị

Tài Khoản Trực Tuyến là một hệ thống trực tuyến cho phép quý vị truy cập an toàn vào thông tin tài khoản cá nhân của mình.

Tạo hoặc xem tài khoản của quý vị (tiếng Anh)

Nếu quý vị có thắc mắc về cách tạo tài khoản, hãy xem Truy Cập An Toàn: Cách Đăng Ký Một Số Công Cụ Tự Trợ Giúp Trực Tuyến.

Quý vị có thể xem:

 • Số tiền quý vị nợ, bao gồm chi tiết số dư theo năm
 • Lịch sử thanh toán của quý vị và các khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý
 • Thông tin chính từ tờ khai thuế gần đây nhất của quý vị
 • Chi tiết về kế hoạch thanh toán của quý vị, nếu có
 • Bản sao kỹ thuật số các thông báo chọn lọc từ IRS
 • Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị ,nếu có
 • Địa chỉ của quý vị trong hồ sơ
 • Yêu cầu ủy quyền từ các chuyên gia thuế

Quý vị cũng có thể:

 • Thực hiện thanh toán trực tuyến
 • Xem các kế hoạch thanh toán tùy chọn và yêu cầu một kế hoạch thông qua Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến
 • Truy cập hồ sơ thuế của quý vị qua Nhận Bản Ghi
 • Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu ủy quyền từ các chuyên gia thuế

Xin lưu ý:

 • Số dư của quý vị sẽ cập nhật không quá một lần trong mỗi 24 giờ, thường là qua đêm.
 • Các khoản thanh toán bằng chi phiếu hoặc lệnh phiếu có thể mất đến 3 tuần để xuất hiện trong tài khoản của quý vị.

Để được trợ giúp thêm, hãy xem Câu Hỏi Thường Gặp về Tài Khoản Trực Tuyến (tiếng Anh) của chúng tôi.


Giờ hoạt động

 • Thứ Hai 6:00 giờ sáng đến Thứ Bảy 9:00 giờ tối, giờ Miền Đông (ET)
 • Chủ Nhật: 10:00 giờ sáng đến nửa đêm, giờ Miền Đông (ET) (Thỉnh thoảng giảm thêm một số giờ để bảo trì)

Trợ năng

Có vài vấn đề về khả năng tương thích với một số công nghệ hỗ trợ. Tham khảo hướng dẫn trợ năng (tiếng Anh) để được trợ giúp nếu quý vị sử dụng ứng dụng đọc màn hình, phóng to màn hình hoặc phần mềm ra lệnh bằng giọng nói.

Lưu ý: Người dùng VoiceOver trên iOS 11, macOS 10.12 và macOS 10.13 có thể gặp khó khăn khi truy cập ứng dụng này. Nếu điều này ảnh hưởng đến quý vị, vui lòng tham khảo mục "Các cách khác để tìm thông tin tài khoản của quý vị".

Các cách khác để tìm thông tin tài khoản của quý vị

Cần Phải Trả Thuế?

Xem lựa chọn thanh toán của quý vị.

Sẽ Thế Nào Nếu Tôi Không Chi Trả?

Chúng tôi có thể thực hiện các hành động nhất định để thu các khoản nợ thuế của quý vị.

Tìm hiểu về truy thu thuế và các quyền của quý vị (tiếng Anh)