News Releases for June 2021

IRS: Fanmi k ap resevwa pèman Kredi Enpo pou Timoun yo kapab aktyalize enfòmasyon pou depo dirèk yo kounya

IR-2021-143, June 30, 2021 — WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn nan jodia aktyalize yon zouti anliy enpòtan pou pèmèt fanmi yo aktyalize enfòmasyon kont labank rapid epi fasil, pou yo ka resevwa pèman Kredi Enpo pou Timoun chak mwa yo a.

IRS extends tax relief for employer leave-based donation programs that aid victims of the COVID-19 pandemic

IR-2021-142, June 30, 2021 — The Internal Revenue Service today extended the tax relief provided in Notice 2020-46 for calendar year 2021 for employers whose employees forgo sick, vacation or personal leave because of the COVID-19 pandemic.

Lis “Douzèn Delwayal” IRS avèti moun yo pou veye anak sou taks ki gen ladan yo fo charite, preparatè zonbi ak lòt manigans

IR-2021-141, June 30, 2021 — Sèvis Revni Entèn nan (IRS) te kontinye anak fiskal “Douzèn Delwayal” (Dirty Dozen) avèk yon avètisman pou moun yo veye predatè k ap fè manigans nan enpo yo, soti nan fo charite pou ale nan anak, pou sible pèsonaj yo ak imigran yo.

Draft Instructions for the Schedules K-2 and K-3 released to enhance reporting of international tax matters by pass-through entities

IR-2021-140, June 30, 2021 — The Treasury and the IRS released today early draft instructions for the Schedules K-2 and K-3 for Forms 1065, 1120-S, and 8865 for tax year 2021 (filing season 2022).

National Taxpayer Advocate assesses tax filing season and identifies areas for IRS improvement in midyear report to Congress

IR-2021-139, June 30, 2021 — National Taxpayer Advocate Erin M. Collins today released her statutorily mandated midyear report to Congress.

Treasury, IRS extend safe harbor for renewable energy projects

IR-2021-138, June 29, 2021 — The Department of the Treasury and the Internal Revenue Service today issued guidance for taxpayers developing renewable energy projects to address delays related to the COVID-19 pandemic.

IRS mande pou fè pridans avèk imèl yo, medya sosyal yo ak telefòn yo nan kad seri “Douzèn Delwayal” yo (“Dirty Dozen”)

IR-2021-137, June 29, 2021 — WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn nan jodia kontinye seri anak “Douzèn Delwayal” li yo avèk yon avètisman pou kontribyab yo veye manigans sanzatann yo ki ka sou fòm imèl, tèks oswa mesaj medya sosyal yo ak apèl telefòn yo.

IRS, Treasury release state-by-state data on third round of Economic Impact Payments

IR-2021-136, June 29, 2021 — The Internal Revenue Service and the Treasury Department released information today detailing how many people in each state received the third round of Economic Impact Payments through early June.

IRS anonse anak fiskal “Douzèn Delwayal” pou 2021 an

IR-2021-135, June 28, 2021 — WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn nan jodia te kòmanse lis “Douzèn Delwayal” pou 2021 an avèk yon avètisman pou kontribyab yo, pwofesyonèl enpo yo ak enstitisyon finansyè yo, pou yo veye 12 manigans malfezan ak anak sa yo.

IRS releases Data Book for fiscal 2020 describing agency’s activities during pandemic

IR-2021-134, June 24, 2021 — The Internal Revenue Service today issued the Data Book detailing the agency’s activities during fiscal year 2020 (October 1, 2019 – Septtember 30, 2020).

Zouti anliy IRS la ede fanmi yo wè si yo kalifye pou Kredi Enpo pou Timoun yo; yonn pami twa (3) zouti yo disponib kounya pou pèman avans ki gen pou fèt yo

IR-2021-133, June 24, 2021 — WASHINGTON — Depatman Trezò a ak Sèvis Revni Entèn nan jodia ankouraje fanmi yo pou yo pwofite zouti anliy espesyal yo ki ka ede yo konnen si yo kalifye pou Kredi Enpo pou Timoun nan ak pèman avans chak mwa espesyal k ap kòmanse 15 Jiyè.

IRS ak kominote patnè yo fè ekip pou yo bay èd nan zafè taks gratis pou fanmi yo pou yo jwenn pèman avans Kredi Enpo pou Timoun yo ak Pèman Enpak Ekonomik yo

IR-2021-132, 23 jen 2021 — Sèvis Revni Entèn nan ap fè patenarya avèk òganizasyon benevòl yo, legliz yo, gwoup kominotè yo ak lòt yo nan 12 vil yo pou ede fanmi ki kalifye, espesyalman sila yo ki pa fè yon deklarasyon enpo federal, fè yon deklarasyon enpo 2020 oswa enskri pou pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun (AdvCTC) yo pandan y ap itilize nouvo Zouti Enskripsyon Non-Deklaran an.

ETAAC delivers 2021 Annual Report with recommendations to Congress and IRS

IR-2021-131, June 23, 2021 — The Electronic Tax Administration Advisory Committee (ETAAC) today released its annual report to Congress, featuring 10 recommendations with a focus on the prevention of identity theft and refund fraud.

IRS anonse de (2) zouti anliy ki pral ede fanmi yo jere peman Krdi Enpo pou Timoun yo

IR-2021-130, June 22, 2021 — Sèvis Revni Entèn nan te anonse jodia de (2) nouvo zouti anliy ki ap la pou ede fanmi yo jere epi kontwole peman mansyèl avans Kredi Enpo pou Timoun yo nan Plan Sovtaj Ameriken an. De (2) nouvo zouti sa yo vini annapre Zouti Enskripsyon Non-Deklaran yo, ki te anonse semenn pase a, ki ede fanmi ki pa gen obligasyon pou yo fè yon deklarasyon enpo enskri rapid pou Kredi Enpo pou Timoun nan.

IRS devwale zouti anliy ki pou ede fanmi ki gen ti revni yo enskri pou peman Kredi Enpo pou Timoun yo

IR-2021-129, June 14, 2021 — Depatman Trezò ak Sèvis Revni Entèn nan jodia te devwale yon zouti Enskripsyon pou Non-Deklaran anliy ki la pou ede fanmi kalifye yo ki pa fè deklarasyon enpo yo nòmalman enskri pou peman mansyèl Avans Kredi Enpo pou Timoun yo, pwograme pou kòmanse 15 Jiyè.

Plan Sovtaj Ameriken an gen nouvo FAQs (Kesyon yo Poze Souvan) pou ede fanmi yo ak ti biznis yo

WASHINGTON – Sèvis Revni Entèn nan te pibliye jodia de (2) nouvo seri kesyon yo poze souvan (FAQs) pou ede fanmi yo (an anglè) ak ti anplwayè epi anplwayè mwayen yo (an anglè) nan reklamasyon kredi yo dapre Plan Sovtaj Ameriken an (ARP - American Rescue Plan).

Plis pase 2.3 milyon Peman Enpak Ekonomik adisyonèl vèse anba Plan Sovtaj Ameriken an; peman total yo te rive nan prèske 169 milyon

IR-2021-127, June 9, 2021 — Sèvis Revni Entèn, Etzazini. Depatman Trezò ak Biwo Sèvis Fiskal la te anonse jodia yo vèse plis pase 2.3 milyon Peman Enpak Ekonomik adisyonèl anba Plan Sovtaj Ameriken an.

IRS Procurement office to hire 80 new employees nationwide, including contract specialists

IR-2021-126, June 8, 2021 — The Internal Revenue Service is looking to hire motivated acquisition professionals interested in providing America’s taxpayers top quality service.

IRS reminder: Approaching June 15 deadline for second quarter estimated tax payments

IR-2021-125, June 8, 2021 — The Internal Revenue Service reminds taxpayers who pay estimated taxes that they have until June 15 to pay their estimated tax payment for the second quarter of tax year 2021 without penalty.

IRS ap voye lèt bay plis pase 36 milyon fanmi ki ka kalifye pou Kredi Enpo pou Timoun chak mwa a, peman yo ap kòmanse 15 Jiyè

IR-2021-124, June 7, 2021 — Sèvis Revni Entèn nan te kòmanse voye lèt bay plis pase 36 milyon fanmi Ameriken ki ka kalifye pou resevwa peman Kredi Enpo pou Timoun yo apati mwa Jiyè a, dapre deklarasyon enpo ki depoze nan ajans lan.

IRS ap voye plis pase 2.8 milyon ranbousman bay sila yo ki te deja peye enpo sou konpansasyon chomaj 2020 an

IR-2021-123, June 4, 2021 — Sèvis Revni Entèn nan ap voye plis pase 2.8 milyon ranbousman nan semenn sa bay kontribyab ki te deja peye enpo sou konpansasyon chomaj yo, nouvo lwa a retire kòm revni kounya.

IRS reminds taxpayers living and working abroad of June 15 deadline

IR-2021-122, June 2, 2021 — The Internal Revenue Service today reminded taxpayers living and working outside of the United States that they must file their 2020 federal income tax return by Tuesday, June 15.

IRS seeks nominations for the 2022 Internal Revenue Service Advisory Council

IR-2021-121, June 1, 2021 — The Internal Revenue Service today announced it is accepting applications for the Internal Revenue Service Advisory Council (IRSAC). Applications will be accepted through July 9, 2021.

News Release and Fact Sheet Archive

Find an archive of news releases and fact sheets from November 2002 and news releases and a listing of fact sheets from 1997.