Khai Thuế Miễn Phí Có Thể Giúp Những Người Không Phải Khai Thuế Tìm Thấy Khoản Tín Thuế Bị Bỏ Sót

People holding the American flag

Khai Thuế Miễn Phí cho phép hầu hết tất cả những người đóng thuế tự chuẩn bị tờ khai thuế liên bang của họ, khai thuế điện tử và nhận tiền hoàn thuế – tất cả đều miễn phí.

Tìm hiểu về Sở Thuế Vụ, con người và các vấn đề ảnh hưởng đến người đóng thuế

Person Typing on Laptop with Free File text and Money Floating in Background

Theo Dietra Grant

CL-21-08, ngày 3/4/2021

Trong gần hai thập kỷ, Sở Thuế Vụ và các công ty cung cấp dịch vụ khai thuế đã hợp tác để cung cấp các tùy chọn khai thuế trực tuyến miễn phí. Chương trình có tên là Khai Thuế Miễn Phí và cái tên đã nói lên tất cả.

Khai Thuế Miễn Phí cho phép hầu hết tất cả những người đóng thuế tự chuẩn bị tờ khai thuế liên bang của họ, khai thuế điện tử và nhận tiền hoàn thuế – tất cả đều miễn phí. Nếu lợi tức của quý vị năm ngoái là $72,000 trở xuống, nghĩa là trong số 70 phần trăm người đóng thuế, quý vị thường có thể tìm thấy ít nhất một sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí để sử dụng. Có chín sản phẩm bằng tiếng Anh và người đóng thuế cũng có thể sử dụng tùy chọn tiếng Tây Ban Nha.

Nhưng chưa bao giờ Khai Thuế Miễn Phí lại quan trọng như lúc này. Năm ngoái, Quốc Hội đã thông qua hai đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế để vượt qua tác động khủng khiếp của đại dịch COVID-19.

Các khoản chi trả đầu tiên lên đến $1,200 cho mỗi người và $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Khoản chi trả thứ hai lên đến $600 cho mỗi người đủ điều kiện và $600 cho mỗi trẻ đủ điều kiện.

Vào năm 2021, những người đóng thuế đủ điều kiện không nhận đủ số tiền của khoản chi trả đầu tiên hoặc thứ hai có thể yêu cầu số tiền bổ sung mà họ được hưởng dưới dạng khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi khi họ nộp tờ khai thuế năm 2020.

Đó là lúc chương trình Khai Thuế Miễn Phí có thể được sử dụng. Đây là một cách miễn phí để yêu cầu toàn bộ số tiền hưởng lợi về thuế, bao gồm cả Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi và bảo đảm quý vị nhận được khoản tiền hoàn thuế mà quý vị được hưởng.

Nhiều người đã bị ảnh hưởng tiêu cực trong thị trường việc làm vào năm ngoái và lợi tức của họ có thể sẽ khác đáng kể vào năm 2020 so với năm 2019. Đừng bỏ qua quyền lợi của mình: sử dụng Khai Thuế Miễn Phí trực tuyến để nhận trợ giúp.

Khai Thuế Miễn Phí trực tuyến đặc biệt có giá trị đối với những người thường được gọi là những người không phải khai thuế, tức là những người không có nghĩa vụ khai thuế.

Đây là những người có lợi tức chịu thuế dưới mức lợi tức nhất định. Ví dụ, những người độc thân có lợi tức dưới $12,400, là số tiền khấu trừ tiêu chuẩn, sẽ không có nghĩa vụ khai thuế nếu họ không có vấn đề thuế đặc biệt nào khác.

Đối với những người không phải khai thuế đủ điều kiện để yêu cầu bất kỳ khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bổ sung nào mà họ đến hạn được hưởng, họ phải nộp tờ khai thuế năm 2020 và yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Dưới đây là thông tin thêm hữu ích: Những người không phải khai thuế sử dụng chín sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí truyền thống của chúng tôi có thể thấy họ đủ điều kiện để được hưởng các lợi ích thuế bổ sung như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC). Khai Thuế Miễn Phí trực tuyến sử dụng các sản phẩm phần mềm theo hình thức phỏng vấn dễ dàng để hướng dẫn người dùng từng bước thực hiện quy trình khai thuế nhằm giúp bảo đảm họ nhận được tất cả các khoản giảm thuế mà họ được hưởng.

Ví dụ, mọi người có thể đã kiếm được lợi tức từ một công việc vào năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn ngưỡng phải khai thuế. Họ có thể đủ điều kiện cho EITC. Một người kiếm được $15,820 trở xuống vào năm ngoái có thể đủ điều kiện cho EITC và, tùy thuộc vào lợi tức của họ, có thể đủ điều kiện nhận EITC lên đến $538 nếu họ không có con đủ điều kiện.

EITC chỉ là một trong số các khoản tín thuế liên quan đến chăm sóc gia đình và người phụ thuộc mà một người nào đó không phải khai thuế có thể đủ điều kiện nhận được. Đây được gọi là các khoản tín thuế khả bồi hoàn vì quý vị nhận được tất cả số tiền hoàn thuế mà quý vị được hưởng bất kể quý vị đã trả bao nhiêu tiền thuế, nếu có.

Nhiều người đã bị ảnh hưởng tiêu cực trong thị trường việc làm vào năm ngoái và lợi tức của họ có thể sẽ khác đáng kể vào năm 2020 so với năm 2019. Đừng bỏ qua quyền lợi của mình: sử dụng Khai Thuế Miễn Phí trực tuyến để nhận trợ giúp.

Và ngay cả khi quý vị không có máy tính, nếu quý vị có điện thoại thông minh, quý vị có thể truy cập Khai Thuế Miễn Phí trực tuyến và khai thuế.

Đây là cách công cụ này hoạt động nếu quý vị không phải khai thuế:

  1. Truy cập IRS.gov/FreeFile
  2. Chọn nút màu xanh dương "Chọn Yêu Cầu Khai Thuế Miễn Phí Của IRS"
  3. Chọn "Duyệt Qua Tất Cả Các Yêu Cầu" và tìm một sản phẩm không có yêu cầu lợi tức tối thiểu
  4. Chọn sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý vị và quý vị sẽ được tự động chuyển đến trang web của công ty đó
  5. Trả lời các câu hỏi về sản phẩm thuế để hoàn thành tờ khai thuế, báo cáo chính xác lợi tức chịu thuế của quý vị, nếu có
  6. Nếu quý vị không có lợi tức chịu thuế, chỉ cần trả lời các câu hỏi bao gồm cả những câu hỏi yêu cầu thông tin cần thiết để tính khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi
  7. Hoàn thành thông tin cho khoản tiền hoàn thuế của quý vị, ký tên vào tờ khai và nộp nó dưới dạng điện tử

Khai Thuế Miễn Phí cũng cung cấp một nền tảng khác phù hợp nhất với những người cảm thấy thoải mái khi tự khai thuế. Đây là tùy chọn Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí. Nó là một phiên bản điện tử của mẫu đơn giấy của Sở Thuế Vụ. Nó sẽ thực hiện các phép tính toán học, nhưng nó sẽ không giúp tìm thêm lợi ích, hoặc cho phép quý vị khai thuế tiểu bang, và nó không được khuyến khích dành cho cho những người không phải khai thuế mà đang khai thuế chỉ để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Nếu quý vị cần trợ giúp nhiều hơn những gì mà công cụ Khai Thuế Miễn Phí có thể cung cấp, chúng tôi cũng có các Chương Trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA) và Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE). Các thiện nguyện viên được Sở Thuế Vụ đào tạo có thể giúp mọi người khai thuế, những người mà thường không khai thuế. Xin lưu ý rằng vì đại dịch, nhiều địa điểm chỉ cung cấp dịch vụ trực tuyến. Ngoài ra, các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, thành viên gia đình đủ điều kiện và một số cựu chiến binh được sử dụng miễn phí các dịch vụ Thuế Quân Nhân Miltax (tiếng Anh) để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế liên bang và tiểu bang bằng phương thức điện tử.

Điều quan trọng là tất cả những ai đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi đều biết rằng họ phải yêu cầu chúng bằng cách khai thuế và họ có thể làm như vậy miễn phí. Với công cụ Khai Thuế Miễn Phí, quý vị sẽ nhận được những điều mình cần một cách an toàn, nhanh chóng và dễ dàng.

Dietra Grant

Giám Đốc, Dịch Vụ Trương Mục Khách Hàng

Photo of Dietra Grant

Về Tác Giả

Dietra Grant là Giám Đốc của bộ phận Dịch Vụ Trương Mục Khách Hàng (CAS). W&I CAS là đơn vị lớn nhất tại Sở Thuế Vụ và đóng vai trò là nền tảng của hoạt động trong mùa khai thuế của Sở Thuế Vụ, với gần 35,000 nhân viên tại 25 địa điểm trên toàn quốc trong mùa khai thuế cao điểm. CAS hoàn thành sứ mệnh của mình thông qua bốn hoạt động chính - Xử Lý Hồ Sơ, Quản Lý Trương Mục, Trung Tâm Điều Hành Chung và Hỗ Trợ Sản Phẩm và Dịch Vụ Điện Tử.

 

Tự Khai Thuế Miễn Phí

Cái Nhìn Kỹ Hơn

Đọc tất cả các bài đăng của chúng tôi (tiếng Anh) về nhiều vấn đề kịp thời mà người đóng thuế và cộng đồng thuế quan tâm


 

Đăng Ký

IRS cung cấp một số dịch vụ đăng ký nhận Tin Tức điện tử về nhiều chủ đề thuế khác nhau. Đăng ký (tiếng Anh) để nhận thông báo qua email khi nội dung mới được đăng.