Bộ Phận Truy Thâu Thuế Của IRS Đang Giúp Người Đóng Thuế Như Thế Nào Trong Đại Dịch

People holding the American flag

Tìm hiểu kỹ hơn cách mà bộ phận Truy Thâu Thuế của IRS đối phó với những thách thức liên quan đến đại dịch bằng cách thực hiện hành động có tác động trực tiếp đến người đóng thuế.

Tìm hiểu về IRS, nhân lực của IRS và các vấn đề ảnh hưởng đến người đóng thuế


Open palm with dollar sign floating on top

Theo Fred Schindler

CL-21-31, ngày 9 tháng 12 năm 2021

"Xem Xét Kỹ Hơn" - Tổ chức Truy Thâu Thuế của IRS đã thực hiện một số hành động để giúp người đóng thuế kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, bao gồm một số thay đổi về chính sách mà sẽ tiếp tục sau đại dịch.

Theo lời phát biểu của Ủy Viên Rettig trong một bài báo về Xem Xét Kỹ Hơn gần đây, nhân viên của IRS đã thực sự nỗ lực trong một năm rưỡi vừa qua nhằm mang đến nhiều sự hỗ trợ hơn nữa cho những người Mỹ có nhu cầu. IRS tạm thời thu hẹp hoạt động, thực hiện các biện pháp cứu trợ kinh tế quan trọng đã được Quốc Hội thông qua và nỗ lực thực hiện các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em (CTC) và nhiều sáng kiến quan trọng khác vào năm 2020 2021.

Tổ chức Truy Thâu Thuế của IRS đã đóng một vai trò quan trọng trong những nỗ lực này. Thông thường, chúng tôi chịu trách nhiệm truy thâu các khoản thuế chưa đóng và theo sát những hồ sơ khai thuế chưa nộp. Trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19, tổ chức Truy Thâu Thuế thường tạm dừng các hoạt động cưỡng chế (chẳng hạn như trích tiền từ lương hay tài khoản ngân hàng để trả nợ và nộp thông báo về quyền lưu giữ thuế liên bang) trong 3 tháng rưỡi như một phần trong Sáng Kiến Vì Con Người của IRS. Sau đó, trong 12 tháng qua, các hoạt động đó dần dần được bắt đầu lại, nhưng tổ chức Truy Thâu Thuế đã thận trọng để không can thiệp vào ý định đằng sau nhiều sáng kiến cứu trợ. Chúng tôi đã thiết lập các chính sách để ngăn chặn việc những khoản tiền có nguồn gốc từ chương trình cứu trợ kinh tế cũng như những khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em bị đánh thuế.

Đây chỉ là một trong nhiều thay đổi về quy trình đã được bộ phận Truy Thâu Thuế của IRS thiết lập để giúp đỡ những người đóng thuế đang gặp khó khăn khi chúng ta đang phải trải qua một giai đoạn bất thường trong lịch sử quốc gia. Một thay đổi khác gần đây -- mà sẽ tồn tại ngay cả khi đại dịch kết thúc -- nâng cao tùy chọn "khởi đầu mới" được chương trình Đề Nghị Thỏa Hiệp (OIC) của chúng tôi cung cấp. OIC cho phép người đóng thuế thanh toán khoản nợ thuế của mình với số tiền thấp hơn toàn bộ số tiền mà họ nợ. Đây có thể là tùy chọn hợp pháp cho những người đóng thuế không thể trả đầy đủ tiền nợ thuế, hoặc những người mà nếu trả đủ có thể gặp khó khăn về tài chính.

Thay đổi mới cho phép người đóng thuế tham gia Đề Nghị Thỏa Hiệp nhận được một số khoản tiền hoàn thuế

Chính sách của IRS có tác dụng bù trừ tiền hoàn thuế cho các thời hạn chịu thuế kéo dài hết niên lịch mà OIC được chấp nhận. Ví dụ như một người đóng thuế có đề nghị được chấp nhận vào ngày 15 tháng 11 năm 2020. Họ nộp tờ khai thuế năm 2020 vào ngày 15 tháng 4 năm 2021 cho thấy một khoản tiền hoàn thuế (trả thừa). IRS sẽ áp dụng khoản hoàn thuế đó cho tiền nợ thuế. (Vì đề nghị đã được chấp nhận trong niên thuế 2020 nên khoản tiền hoàn thuế liên quan đến tờ khai thuế năm 2020 phải được bù trừ).

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế Quốc Gia đã đưa ra mối quan ngại với bộ phận Truy Thâu Thuế rằng những khoản bù trừ tiền hoàn thuế này có ảnh hưởng tiêu cực đến những người đóng thuế có thu nhập thấp. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế và đưa ra quyết định thay đổi chính sách. Bắt đầu với các đề nghị được chấp nhận vào hoặc sau ngày 1 tháng 11 năm 2021, IRS thường sẽ không bù trừ các khoản tiền hoàn thuế cho những thời hạn chịu thuế được bao gồm trong đề nghị sau ngày chấp nhận đề nghị. Ví dụ như người đóng thuế có đề nghị được chấp nhận vào ngày 15 tháng 11 năm 2021. Họ nộp tờ khai thuế năm 2021 vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 cho thấy một khoản tiền hoàn thuế. Theo chính sách mới, IRS sẽ không bù trừ khoản tiền hoàn thuế đó, cho phép người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế.

Quý vị gặp vấn đề và nợ thuế trong quá khứ? Quy trình hoàn thuế đặc biệt có thể hữu ích – nhưng hãy liên lạc trước với IRS

Người đóng thuế đang gặp khó khăn về tài chính cũng có thể yêu cầu Hoàn Thuế Bỏ Qua Bù Trừ, hay OBR, trong khi IRS xem xét Đề Nghị Thỏa Hiệp của họ. Việc "bỏ qua" bù trừ diễn ra khi một khoản trả thừa mà nếu trong trường hợp khác sẽ được áp dụng cho tiền nợ thuế trước đó được hoàn lại cho người đóng thuế. Nếu người đóng thuế chỉ nợ thuế liên bang (và không nợ tiền của cơ quan liên bang hoặc tiểu bang khác) và đang gặp khó khăn về kinh tế, IRS có thể bỏ qua khoản bù trừ và cấp tiền hoàn thuế theo quy trình OBR.

Thời gian là quan trọng. Thông thường quý vị chỉ có thể yêu cầu OBR trước khi IRS áp dụng khoản hoàn thuế hiện tại cho tiền nợ thuế trước đó. Khoảng thời gian để yêu cầu OBR là sau khi nộp tờ khai tiền hoàn thuế và trước khi IRS xử lý hồ sơ khai thuế và bù trừ khoản tiền hoàn thuế. Khi khoản tiền hoàn thuế đã được bù trừ, quý vị không thể yêu cầu OBR. Ngoài ra, OBR dựa trên việc xác định một khó khăn cụ thể; ví dụ, người đóng thuế cần $500 để thanh toán hóa đơn tiện ích nhằm tránh bị ngắt kết nối hoặc cần $750 để tránh bị trục xuất. Khi số tiền xử lý khó khăn được xác định, IRS sẽ chỉ bỏ qua một khoản bù trừ vừa đủ để giảm bớt khoản tiền của khó khăn.

Không có mẫu đơn cụ thể nào được sử dụng để yêu cầu Hoàn Thuế Bỏ Qua Bù Trừ. Người đóng thuế muốn yêu cầu OBR phải liên lạc với IRS theo số 800-829-1040. Họ cũng có thể yêu cầu được hỗ trợ từ phía Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (tiếng Anh).

Cơ quan Truy Thâu Thuế của IRS sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình là truy thâu các khoản tiền thuế nộp trễ và bảo đảm cho những hồ sơ khai thuế trễ hạn thông qua việc áp dụng luật thuế một cách công bằng và hợp lý mà vẫn tôn trọng quyền hạn của người đóng thuế. Điều này bao gồm việc sử dụng các công cụ thực thi khi thích hợp, cung cấp kiến thức cho khách hàng để họ có thể tuân thủ trong tương lai, cũng như làm việc để bảo vệ và thúc đẩy niềm tin của công chúng vào hệ thống thuế của nước Mỹ.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chương trình Đề Nghị Thỏa Hiệp tại đây.

Để thảo luận thêm về những vấn đề này, quý vị có thể đọc bài đăng trên blog (tiếng Anh) của Dịch Vụ Biện Hộ Cho Người Đóng Thuế tại đây.

Fred Schindler

Giám Đốc, Bộ Phận Truy Thâu Thuế, Ban phụ trách Doanh Nghiệp Nhỏ/Tự Kinh Doanh của IRS

Fred Schindler photo

Giới Thiệu Về Tác Giả

Fred Schindler hiện là Giám Đốc Bộ Phận Truy Thâu Thuế trong Ban phụ trách Doanh Nghiệp Nhỏ/Tự Kinh Doanh của IRS.

Năm 2018, Fred trở thành Giám Đốc, bộ phận Truy Thâu Thuế của Trụ Sở Chính, giám sát chính sách, công tác định tuyến và phân loại ưu tiên cho hồ sơ, chất lượng cũng như cung cấp hướng dẫn, điều phối và hỗ trợ cho toàn công ty về mọi khía cạnh của quá trình truy thâu thuế.

Trước khi đảm nhận nhiệm vụ này, ông Fred từng là Giám Đốc Chuyên Truy Thâu Thuế, phụ trách về Đề Nghị Thỏa Hiệp. Ông chịu trách nhiệm tổng thể về các chương trình trong khuôn viên trường và thực địa đối với Đề Nghị Thỏa Hiệp của Doanh Nghiệp Nhỏ (SB)/Tự Kinh Doanh (SE). Fred cũng từng là Giám Đốc Chuyên Truy Thâu Thuế — phụ trách về Đề Nghị, Quyền Sai Áp Tài Sản Để Thế Nợ và Cố Vấn, nơi ông chịu trách nhiệm phân phối đến toàn quốc hoạt động xử lý đề nghị thỏa hiệp và sai áp tài sản để thế nợ tập trung, đồng thời chỉ đạo hoạt động Cố Vấn hỗ trợ truy thâu thuế tại địa phương.

Ông bắt đầu sự nghiệp liên bang của mình tại Văn Phòng Trưởng Cố Vấn vào năm 1998 với tư cách là luật sư trong Bộ Phận Kiện Tụng Chung và sau đó là Trợ Lý cho Trưởng Chi Nhánh, Cố Vấn Đặc Biệt và Phó Trợ Lý Cố Vấn Trưởng trong Bộ Phận Truy Thâu, Phá Sản và Triệu Tập.

Cái Nhìn Kỹ Hơn

Đọc tất cả các bài đăng của chúng tôi (tiếng Anh) về nhiều vấn đề kịp thời mà người đóng thuế và cộng đồng thuế quan tâm


 

Đăng Ký

IRS cung cấp một số dịch vụ đăng ký nhận Tin Tức điện tử về nhiều chủ đề thuế khác nhau. Đăng ký (tiếng Anh) để nhận thông báo qua email khi nội dung mới được đăng.