Tối Đa Hóa Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng

People holding the American flag

EITC là một công cụ giảm đói nghèo quan trọng. Đây là cách Sở Thuế Vụ duy trì tính toàn vẹn của nó.

Tìm hiểu về Sở Thuế Vụ, con người và các vấn đề ảnh hưởng đến người đóng thuế


EITC words written in the background with people standing on coins

Sunita Lough
CL-21-02VI, 1/13/2021

Trong phần Tìm Hiểu Kỹ Hơn (tiếng Anh) trước đó, tôi đã thảo luận về “bộ công cụ” các hành động tuân thủ mà Sở Thuế Vụ có và cách chúng tôi hướng tới sự cân bằng giữa giảm thiểu gánh nặng cho người đóng thuế và tuân thủ luật thuế của quốc gia.

Một lĩnh vực tôi đã đề cập ngắn gọn là các hành động tuân thủ của chúng tôi liên quan đến tín thuế lợi tức do lao động (EITC). Tôi nghĩ có thể hữu ích nếu tôi mở rộng chủ đề đó, vì nó khá quan trọng đối với nhiều người lao động và các gia đình.

EITC là gì?

EITC là một khoản tín thuế liên bang cung cấp cho những người lao động chăm chỉ và các gia đình của Hoa Kỳ một nguồn tài chánh. Trên toàn quốc trong năm 2019, 25 triệu người lao động và các gia đình đủ điều kiện đã nhận được khoảng $63 tỷ tiền chi trả EITC. Khoản chi trả trung bình là $2,476. Nhiều gia đình lao động nhận được nhiều tiền hơn qua EITC so với số tiền họ phải trả thuế lợi tức liên bang.

EITC đã mang lại lợi ích cho người lao động có lợi tức thấp và trung bình trong 46 năm. Mặc dù nó đã được sửa đổi nhiều lần trong nhiều năm, nhưng phần lớn lợi ích của chương trình dành cho các gia đình có trẻ em.

Ai đủ điều kiện cho EITC?

Quý vị có đủ điều kiện cho EITC hay không phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

 • Tư cách khai thuế của quý vị: Quý vị phải nộp thuế với tư cách là một cá nhân hoặc đã kết hôn, khai thuế chung.
 • Trẻ đủ điều kiện của quý vị: “Trẻ đủ điều kiện” là những đứa trẻ mà quý vị có thể yêu cầu EITC cho chúng. Những người đóng thuế có con đủ điều kiện thường đủ điều kiện để được chi trả EITC cao hơn. Định nghĩa về một đứa trẻ đủ điều kiện bao gồm nhiều khía cạnh hơn là con trai hoặc con gái ruột của người đóng thuế – sẽ được giải thích kỹ hơn ở đoạn sau. Trong một số trường hợp, ngay cả những người đóng thuế không có con đủ điều kiện cũng vẫn đủ điều kiện để yêu cầu EITC.
 • Tuổi của quý vị: Nếu quý vị không có con đủ điều kiện, quý vị phải ít nhất 25 tuổi, nhưng dưới 65 tuổi vào thời điểm cuối năm.
 • Nguồn và giá trị lợi tức của quý vị:  Lợi tức từ một số nguồn khác nhau đều được tính, bao gồm tiền lương, tiền công, việc tự kinh doanh và một số khoản chi trả cho người khuyết tật.
 • Lợi tức đầu tư của quý vị: Lợi tức đầu tư của quý vị không được vượt quá một số tiền nhất định. Đối với năm 2020, số tiền này là $3,650. Lợi tức đầu tư bao gồm những thứ như tiền lời khi bán tài sản, lãi trương mục ngân hàng và cổ tức.

Để yêu cầu EITC cho niên thuế 2020, ngưởi đóng thuế phải đáp ứng các hạn mức tổng lợi tức điều chỉnh sau:

 
Tư Cách Khai Thuế Với 0 trẻ đủ điều kiện Với 1 trẻ đủ điều kiện Với 2 trẻ đủ điều kiện Với 3 trẻ đủ điều kiện trở lên
Độc Thân, Chủ Hộ Gia Đình hoặc Người Góa Vợ/Chồng $15,820 $41,756 $47,440 $50,954
Đã Kết Hôn, Khai Thuế Chung $21,710 $47,646 $53,330 $56,844

Các thành viên của quân đội không bắt buộc phải bao gồm lương không chịu thuế và nếu đang trong thời gian nhiệm vụ hoạt động kéo dài bên ngoài Hoa Kỳ được coi là có nhà chính của họ ở Hoa Kỳ cho các mục đích thuế. Tu sĩ, tăng lữ phải bao gồm trợ cấp nhà ở của họ và trợ cấp tàn tật có thể được bao gồm tùy thuộc vào loại trợ cấp nhận được.

Trẻ đủ điều kiện

Để kê khai một “đứa trẻ” cho mục đích yêu cầu EITC – và do đó đủ điều kiện để nhận được một khoản tín thuế lớn hơn – quý vị phải có một mối quan hệ nhất định với đứa trẻ. Đứa trẻ phải là:

 • Con trai hay con gái
 • Con riêng của vợ/chồng
 • Con nuôi hợp pháp
 • Con nuôi tạm
 • Anh chị em – kế, cùng cha khác mẹ (cùng mẹ khác cha), hoặc cùng mẹ cùng cha
 • Hậu duệ của bất kỳ người nào ở trên

Đứa trẻ phải sống với quý vị trong hơn nửa năm ở Hoa Kỳ.  Đứa trẻ phải nhỏ hơn quý vị và dưới 19 tuổi vào ngày 12/31 của năm mà quý vị yêu cầu khoản tín thuế, trừ khi đứa trẻ là sinh viên toàn thời gian, trong trường hợp đó chúng phải dưới 24 tuổi. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ đủ điều kiện bị tàn tật vĩnh viễn và toàn bộ, chúng có thể ở bất cứ tuổi nào.

Ngăn chặn các khoản chi trả không đúng

Đôi khi, ngưởi đóng thuế yêu cầu EITC khi họ không đủ điều kiện hoặc yêu cầu một khoản tín thuế lớn hơn những gì họ được hưởng. Điều này có thể dẫn đến những gì chúng tôi gọi là các khoản chi trả không đúng. Có nhiều lý do giải thích tại sao lại có các khoản chi trả không đúng, nhưng một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của các khoản chi trả không đúng là xảy ra khi người đóng thuế tuyên bố không chính xác rằng họ có con đủ điều kiện.

Chúng tôi mong muốn giảm thiểu các khoản chi trả không đúng vì chúng sử dụng tiền của người đóng thuế cho những người không được hưởng một cách hợp pháp. Ngoài ra, có các nghĩa vụ pháp lý và quy định yêu cầu chúng tôi cắt giảm các khoản chi trả đó. Ví dụ: Đạo Luật Cải Thiện Việc Thu Hồi Và Xóa Bỏ Các Khoản Chi Trả Không Đúng (IPERIA) yêu cầu Sở Thuế Vụ thực hiện đánh giá rủi ro hàng năm để xác định các chương trình và hoạt động có thể dễ dẫn đến việc chi trả không đúng mức và báo cáo về các hành động mà chúng tôi dự định thực hiện để ngăn chặn các khoản chi trả EITC không đúng trong tương lai. Đối với EITC, tỷ lệ chi trả không đúng theo báo cáo của Bộ Ngân Khố cho Năm Tài Chánh 2019 là 25.3%, tổng trị giá $17.4 tỷ.

Để giúp giảm thiểu các khoản chi trả không đúng, Sở Thuế Vụ thực hiện một chương trình kiểm xét đối với các tờ khai yêu cầu EITC. Chúng tôi trung bình có khoảng 300,000 cuộc kiểm xét EITC mỗi năm trong số hơn 25 triệu yêu cầu EITC.

Có một số ràng buộc hạn chế khả năng của Sở Thuế Vụ trong việc xác minh tính đủ điều kiện của EITC mà không liên hệ với người yêu cầu để yêu cầu xác minh thông tin. Do đó, để bảo đảm tính công bằng và toàn vẹn của chương trình EITC, Sở Thuế Vụ hàng năm yêu cầu xác minh thông tin từ hơn 1% những người yêu cầu EITC mỗi năm. Hầu hết tất cả các cuộc kiểm tra đối với ngưởi đóng thuế có lợi tức thấp hơn đều được thực hiện vì họ có yêu cầu EITC. Hơn 40% lỗi về EITC liên quan đến tư cách hợp lệ của một đứa trẻ đủ điều kiện.

Các cuộc kiểm tra về EITC được thực hiện qua thư theo cách thức ít xâm phạm nhất giống như các cuộc kiểm tra hàm thụ. Chúng tôi biết những khoản chi trả này quan trọng như thế nào đối với các gia đình, vì vậy chúng tôi làm việc nhanh nhất có thể để giải quyết các cuộc kiểm tra này. Trong bối cảnh như vậy, Sở Thuế Vụ kiểm xét những ngưởi đóng thuế có lợi tức cao hơn với tỷ lệ cao hơn nhiều, như tôi đã giải thích chi tiết trong phần Tìm Hiểu Kỹ Hơn trước đó (tiếng Anh).

Thật không may, các quy tắc xung quanh tính đủ điều kiện của EITC có thể phức tạp và những kẻ xấu luôn tìm cách đánh lừa hệ thống.  Có một số biện pháp về pháp lý có thể làm cho EITC thân thiện hơn với người dùng, cụ thể bằng cách:

 • Đơn giản hóa tiêu chí đủ điều kiện
 • Cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn cho Sở Thuế Vụ để xác nhận tính đủ điều kiện một cách liền mạch
 • Quy định về những chuyên viên khai thuế, vì những người yêu cầu EITC có nhiều khả năng sử dụng những chuyên viên khai thuế được trả tiền hơn những người khai thuế khác, những người không phải tuân theo các yêu cầu về trình độ học vấn hoặc các cuộc kiểm tra đủ điều kiện như đối với các chuyên gia thuế
 • Cung cấp cho Sở Thuế Vụ sự linh hoạt thêm nữa khi sửa lỗi hoặc yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách đủ điều kiện bên ngoài quy trình kiểm tra

Khi nào người yêu cầu EITC có thể nhận được khoản tiền hoàn thuế của họ?

Theo Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Khỏi Bị Tăng Thuế – còn được gọi là Đạo Luật PATH – Sở Thuế Vụ không thể hoàn lại tiền cho các tờ khai thuế yêu cầu EITC hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung trước giữa tháng Hai. Điều này cho phép chúng tôi có thời gian để xác định rõ hơn các khiếu nại gian lận và ngăn chặn các khoản chi trả không đúng. Sau khi gửi tờ khai thuế, quý vị có thể kiểm tra công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? để biết thông tin cập nhật.

Để tối đa hóa cơ hội nhận được tiền hoàn thuế sớm nhất có thể, hãy làm theo các lời khuyên sau:

 • Thu thập tất cả các tài liệu quý vị cần để nộp tờ khai thuế, chẳng hạn như các Mẫu Đơn 1099 và W-2
 • Nộp tờ khai của quý vị ngay sau khi quý vị nhận được tất cả các tài liệu cần thiết
 • Kiểm tra kỹ tờ khai thuế của quý vị để bảo đảm nó chính xác
 • Khai thuế điện tử
 • Chọn phương thức tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng của quý vị

Thông tin thêm về việc quý vị có đủ điều kiện hay không

Chúng tôi ước tính rằng khoảng 20% ngưởi đóng thuế đủ điều kiện không yêu cầu EITC. Chúng tôi muốn tất cả những người đủ điều kiện nên yêu cầu EITC – suy cho cùng, đó là tiền của quý vị. Để giúp xác định xem quý vị có đủ điều kiện hay không, Sở Thuế Vụ có hai nguồn trợ giúp:

 • Một công cụ trực tuyến tương tác được gọi là Trợ Tá EITC. Gần đây chúng tôi đã thiết kế lại công cụ này để thân thiện hơn với người dùng và nó hiện tương thích với thiết bị di động và có sẵn bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
 • Bảng câu hỏi một trang, Ấn Phẩm 5334 Tôi Có Đủ Điều Kiện Yêu Cầu EITC Không?

Ngoài ra, nhiều người đủ điều kiện yêu cầu EITC có thể được trợ giúp về thuế miễn phí tại một trong các địa điểm Chương Trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA) hoặc Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE) (tiếng Anh) của chúng tôi. Hãy nhớ rằng, để nhận được EITC, quý vị phải nộp tờ khai thuế, ngay cả khi quý vị lẽ ra không cần phải khai thuế.

Chúng tôi thúc đẩy chương trình EITC và hướng dẫn ngưởi đóng thuế theo nhiều cách. Hàng năm vào cuối tháng 1, chúng tôi hợp tác với một số tổ chức để tổ chức Ngày Nâng Cao Nhận Thức Về EITC, một chiến dịch toàn quốc, trong đó chúng tôi phối hợp hàng trăm sự kiện, thông cáo tin tức, các dòng tweet và các sản phẩm tiếp cận và truyền thông khác để giúp ngưởi đóng thuế tìm hiểu về EITC và cách thức yêu cầu. Chúng tôi cũng hướng dẫn những chuyên viên khai thuế tại Diễn Đàn Thuế Toàn Quốc hàng năm và các hội thảo trực tuyến trên web về trách nhiệm của họ theo quy định về thẩm định, giúp bảo đảm thông tin trên tờ khai yêu cầu EITC mà ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện là phải chính xác.

Chúng tôi cũng duy trì một trang web chuyên dụng, nơi những chuyên viên khai thuế, doanh nghiệp, đối tác Sở Thuế Vụ và những người khác có thể tìm thấy thông tin được điều chỉnh riêng cho họ về EITC và các khoản tín thuế khả bồi hoàn khác. Hãy truy cập (tiếng Anh) để tìm hiểu thêm.

Sunita Lough
Phó Ủy Viên Về Dịch Vụ Và Thực Thi

 
Deputy Commissioner Sunita Lough

Về Tác Giả

Sunita Lough là Phó Ủy Viên Về Dịch Vụ Và Thực Thi của Sở Thuế Vụ. Với tư cách là Phó Ủy Viên Về Dịch Vụ Và Thực Thi, bà lãnh đạo bốn bộ phận chức năng trong Sở Thuế Vụ tập trung vào người đóng thuế; Tiền Lương và Đầu Tư (W&I), Doanh Nghiệp Lớn và Quốc Tế (LB&I), Tiểu Thương Nghiệp/Tự Kinh Doanh (SB/SE) và Các Tổ Chức Miễn Thuế và Các Tổ Chức Chính Phủ (TE/GE). Lough cũng giám sát Phòng Điều Tra Hình Sự của Sở Thuế Vụ, Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn, Dịch Vụ Trực Tuyến, Văn Phòng Chuyên Viên Khai Thuế và Văn Phòng Tố Giác của Sở Thuế Vụ.

 

Video Về Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng – Hãy Hiểu Đúng (tiếng Anh)

Cái Nhìn Kỹ Hơn

Đọc tất cả các bài đăng của chúng tôi (tiếng Anh) về nhiều vấn đề kịp thời mà người đóng thuế và cộng đồng thuế quan tâm


 

Đăng Ký

IRS cung cấp một số dịch vụ đăng ký nhận Tin Tức điện tử về nhiều chủ đề thuế khác nhau. Đăng ký (tiếng Anh) để nhận thông báo qua email khi nội dung mới được đăng.