Cam Kết Của Chúng Tôi Về Phục Vụ Một Quốc Gia Đa Dạng

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.
People holding the American flag

Để tiếp cận với nhiều đối tượng hơn, năm nay chúng tôi đã phát triển nhiều phương thức cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ trên IRS.gov.

Tìm hiểu về Sở Thuế Vụ, con người và các vấn đề ảnh hưởng đến người đóng thuế


Person on laptop with multiple languages coming out of the screen for IRS.gov

Jim Clifford
CL-21-03VI, 1/21/2021

Mặc dù Sở Thuế Vụ đã tập trung vào việc giúp đỡ những người đóng thuế của quốc gia trong những thời điểm đầy thử thách này, chúng tôi cũng đang tập trung vào sứ mệnh cốt lõi của mình, đó là làm mọi thứ có thể để cải thiện tương tác của người đóng thuế với Sở Thuế Vụ.

Ủy Viên Rettig thường nói rằng giá trị của các dịch vụ dành cho người đóng thuế phải được đo lường bằng con mắt của người đóng thuế và niềm tin đó thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi để bảo đảm Sở Thuế Vụ tôn vinh sự đa dạng tại quốc gia của chúng ta và cố gắng phục vụ tất cả những người đóng thuế.

Người đóng thuế đa ngôn ngữ và nhân viên Sở Thuế Vụ đa ngôn ngữ đã có những đóng góp vô cùng quý giá cho sự thành công của đất nước chúng ta. Nhiều người đóng thuế gặp nhiều thách thức và phải đối mặt với những khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế và khi tiếp cận với hỗ trợ và tìm kiếm thông tin. Những người không thoải mái khi giao tiếp bằng tiếng Anh thường không được phục vụ đầy đủ nhất có thể khi các cơ quan liên lạc với họ để cung cấp hỗ trợ hoặc dịch vụ.  Ủy Viên đã ưu tiên nhiệm vụ của chúng tôi trong việc hỗ trợ nhiều hơn nữa để trợ giúp người đóng thuế bằng ngôn ngữ giao tiếp thoải mái nhất của họ. Cải thiện dịch vụ dành cho tất cả những người đóng thuế là điều quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi đã nhanh chóng mở rộng các sáng kiến đa ngôn ngữ của mình. Về vấn đề này, tôi muốn dành một chút thời gian để nêu bật một số công việc chúng tôi đang thực hiện tại Sở Thuế Vụ trong lĩnh vực này và đưa ra các chiến lược dài hạn của chúng tôi.

Một trong những phương thức quan trọng nhất mà Sở Thuế Vụ có thể sử dụng để phục vụ các cộng đồng đa dạng là giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ mà họ lựa chọn. Chúng tôi đã có lịch sử lâu dài trong việc cung cấp các sản phẩm truyền thông chính bằng tiếng Tây Ban Nha, bao gồm nội dung web, các bài đăng trên mạng xã hội, ứng dụng di động IRS2GoCông Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế. Và vào tháng 7, tại Diễn Đàn Thuế Toàn Quốc (tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ, một số hội thảo, bao gồm cả phiên họp toàn thể, cũng đã được tổ chức bằng tiếng Tây Ban Nha.

Với hơn 350 ngôn ngữ khác nhau được sử dụng tại Hoa Kỳ, chúng tôi biết mình có thể làm được nhiều hơn, chúng tôi muốn làm nhiều hơn và chúng tôi đang làm.  Trở lại thời điểm mùa xuân, với sự giúp đỡ của các đối tác của chúng tôi trên khắp đất nước, các tài liệu truyền thông về các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đã được cung cấp bằng 35 ngôn ngữ khác nhau. Để tiếp cận với nhiều đối tượng hơn, năm nay chúng tôi đã phát triển nhiều phương thức cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ trên IRS.gov. Có một trang “Ngôn Ngữ” mới có những thông tin cơ bản về thuế được dịch sang 20 ngôn ngữ. Một số trang có nhiều người truy cập trên trang web đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung (Giản thể và Phồn thể), tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Haiti-Creole. Khách truy cập trang web có thể thấy các liên kết đến các bản dịch có sẵn ở phía bên phải của các trang web hiện hành, ngay bên dưới tiêu đề. Chúng tôi cũng đã mở rộng nỗ lực sử dụng nhiều ngôn ngữ trên mạng xã hội, bao gồm TwitterInstagram.

Một trong những phương thức quan trọng nhất mà Sở Thuế Vụ có thể sử dụng để phục vụ các cộng đồng đa dạng là giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ mà họ lựa chọn.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi khả năng đẩy nhanh việc phát triển các hướng dẫn, mẫu đơn và chỉ dẫn rõ ràng bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Chúng tôi cũng sẽ phát triển các thông tin liên quan đến dịch vụ dịch thuật với các thông báo có nhiều người truy cập của chúng tôi. Để bảo đảm đang đi đúng hướng, chúng tôi đã phát triển Phương Pháp Tiếp Cận Cải Tiến Đa Ngôn Ngữ Trong Toàn Bộ Sở Thuế Vụ với các công cụ, quyền truy cập, kiến thức và nguồn lực cần thiết để bảo đảm Sở Thuế Vụ có thể phục vụ tất cả những người đóng thuế và giúp mọi người thực hiện các trách nhiệm thuế của mình. Chúng tôi đang tiến hành một số sáng kiến ngắn hạn, bao gồm các cải tiến đa ngôn ngữ hơn trên IRS.gov, mở rộng tính sẵn có của các mẫu đơn thuế và ấn bản bằng các ngôn ngữ bổ sung, mua sắm các dịch vụ dịch thuật, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng và phần mềm máy tính để hỗ trợ dịch thuật.

Vừa mới bắt đầu thực hiện nỗ lực này gần đây, chúng tôi đã mở rộng các dịch vụ Thông Dịch Viên Qua Điện Thoại (OPI) trong hầu hết các chức năng dành cho người đóng thuế, bao gồm hỗ trợ OPI trên toàn quốc cho đường dây 800-829-1040, đóng vai trò như một cổng cho các dịch vụ đa ngôn ngữ tại Sở Thuế Vụ. Chúng tôi cũng đang xem xét việc mở rộng hơn nữa hỗ trợ qua điện thoại để cải thiện các dịch vụ đa ngôn ngữ của chúng tôi cho năm 2021. Và tôi rất vui mừng khi thông báo một thành tựu quan trọng khác cho mùa khai thuế sắp tới - lần đầu tiên chúng tôi sẽ cung cấp Mẫu Đơn 1040 bằng tiếng Tây Ban Nha! Ngoài việc có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, Mẫu Đơn 1040 năm 2020 cũng sẽ giúp người đóng thuế có cơ hội sử dụng Phụ Lục LEP để cho biết liệu họ có muốn nhận thông báo bằng văn bản bằng một trong 20 ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hay không.

Việc xây dựng và thực hiện chiến lược này là nỗ lực của cả đội ngũ. Đầu năm nay, chúng tôi đã thành lập Hội Đồng Gắn Kết Các Bên Liên Quan Đa Ngôn Ngữ Quốc Gia để tập hợp mọi người trong và ngoài Sở Thuế Vụ lại nhằm thảo luận về chiến lược đa ngôn ngữ của chúng tôi và hợp tác trên con đường phía trước. Trong năm 2020, Hội Đồng đã điều phối hai Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Bên Liên Quan Đa Ngôn Ngữ Quốc Gia, với gần 20 tổ chức đa dạng bên ngoài, thảo luận về các chiến lược tham gia, tư vấn và hợp tác, tìm hiểu các rào cản, vượt qua thách thức và xác định các cơ hội. Đây là một ví dụ tuyệt vời về khái niệm Cộng Đồng Đối Tác của chúng tôi hoạt động trong thực tế và tôi tin tưởng rằng với nỗ lực cộng tác liên tục này, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ trong tương lai.

Phương Pháp Tiếp Cận Cải Thiện Đa Ngôn Ngữ của Sở Thuế Vụ thiết lập một tầm nhìn tổ chức dài hạn để mở rộng thông tin liên lạc và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người đóng thuế đa ngôn ngữ. Nó nhằm mục đích hướng dẫn phương hướng, sự liên kết nhiệm vụ, đầu tư và trách nhiệm giải trình của cộng đồng Sở Thuế Vụ trong việc cung cấp cho người đóng thuế đa ngôn ngữ quyền truy cập có ý nghĩa vào các sản phẩm và dịch vụ của Sở Thuế Vụ. Trong vài năm tới, Phương Pháp Tiếp Cận Đa Ngôn Ngữ được thiết kế để giành được sự tin tưởng và tôn trọng của người đóng thuế đa ngôn ngữ bằng cách cung cấp hỗ trợ có giá trị trong những nỗ lực tự nguyện tuân thủ các nghĩa vụ khai thuế, báo cáo và chi trả của họ. Cộng đồng Sở Thuế Vụ sẽ đạt được kết quả này bằng cách đánh giá và triển khai công nghệ dịch thuật và thông dịch mới hình thành thông qua việc thu hút các nhà cung cấp công và tư, tăng giá trị của các kênh tương tác, hợp tác để nâng cao giáo dục và tiếp cận các dịch vụ, đồng thời tối ưu hóa hoạt động Sở Thuế Vụ để hỗ trợ các nỗ lực đa ngôn ngữ cả trong nội bộ và bên ngoài. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức dựa vào cộng đồng để nâng cao nhận thức và tuân thủ về thuế một cách tổng thể.

Chúng tôi muốn cung cấp dịch vụ liên tục, chất lượng cao, được cá nhân hóa cho tất cả mọi người, bất kể họ sống ở đâu, lý lịch của họ là gì hoặc họ nói ngôn ngữ nào. Những nỗ lực đa ngôn ngữ trong toàn bộ Sở Thuế Vụ này là sự ưu tiên cao đối với Ủy Viên và sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Sở Thuế Vụ vô thời hạn. Với tầm nhìn để cung cấp cho người đóng thuế khả năng tiếp cận có ý nghĩa hơn với các công cụ, kiến thức và nguồn lực cần thiết để thực hiện nghĩa vụ thuế của họ, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là cải thiện trải nghiệm đóng thuế cho tất cả mọi người.

Jim Clifford
Giám Đốc, Văn Phòng Ưu Tiên Người Đóng Thuế Sở Thuế Vụ, Chiến Lược Trải Nghiệm Người Đóng Thuế

Jim Clifford Director, IRS Taxpayer First Office, Taxpayer Experience Strategy

Về Tác Giả

Jim đã lãnh đạo điều hành gần như mọi chương trình liên quan trực tiếp tới người đóng thuế mà Sở Thuế Vụ quản lý, trên cả lĩnh vực tuân thủ và dịch vụ.

Vào năm 2019, Ủy Viên Rettig đã đề nghị Jim làm việc với vai trò là một trong bốn giám đốc điều hành cốt lõi dẫn đầu việc thực hiện Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế. Thông qua vai trò của mình trong Văn Phòng Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế (TFAO), Jim đã có thể tập hợp kinh nghiệm mở rộng và xuyên suốt của mình để dẫn dắt việc phát triển các chiến lược của Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế  – mô phỏng lại cách Sở Thuế Vụ phục vụ người đóng thuế.

Nội Dung Liên Quan

Cái Nhìn Kỹ Hơn

Đọc tất cả các bài đăng của chúng tôi (tiếng Anh) về nhiều vấn đề kịp thời mà người đóng thuế và cộng đồng thuế quan tâm


 

Đăng Ký

IRS cung cấp một số dịch vụ đăng ký nhận Tin Tức điện tử về nhiều chủ đề thuế khác nhau. Đăng ký (tiếng Anh) để nhận thông báo qua email khi nội dung mới được đăng.