Xem Trạng Thái Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Của Quý Vị

Công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi sẽ cho phép quý vị xác nhận:

  • Chúng tôi đã gửi Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ hai của quý vị, còn được gọi là khoản thanh toán kích thích kinh tế.
  • Chúng tôi đã gửi khoản thanh toán đầu tiên của quý vị. Một số người đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất của họ trong nhiều đợt chi trả. Nếu quý vị nhận được các khoản chi trả nhiều lần, ứng dụng sẽ chỉ hiển thị khoản chi trả gần đây nhất.
  • Hình thức chi trả của quý vị: chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng hoặc gửi qua thư.

Thông tin được cập nhật mỗi ngày một lần qua đêm, vì vậy không cần phải kiểm tra nhiều hơn một lần mỗi ngày.

Vui lòng không gọi cho Sở Thuế Vụ để hỏi về khoản thanh toán kích thích kinh tế lần thứ hai; nhân viên trợ giúp qua điện thoại của chúng tôi không có thêm thông tin nào ngoài những gì có sẵn ở đây trên IRS.gov và trong ứng dụng Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi.

Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi (Tiếng Anh)

Có Câu Hỏi về Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi?

Truy cập trang Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi (Tiếng Anh) của chúng tôi để có câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị về cách sử dụng ứng dụng này.

Nhận Thêm Thông Tin Về Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế

Để biết câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị về tính đủ điều kiện đối với khoản thanh toán, số tiền được nhận, cái gì, khi nào và các thông tin khác, hãy xem:

Các đối tác của Sở Thuế Vụ có thể ghé thăm trang Đối Tác và Tài Liệu Quảng Cáo về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (Tiếng Anh) của chúng tôi để biết các sản phẩm mới nhất của chúng tôi để chia sẻ với khách hàng, các bên liên quan và các cử tri.