Lấy PIN bảo vệ danh tính (IP PIN)

PIN bảo vệ danh tính (IP PIN) là một số gồm sáu chữ số giúp ngăn chặn người khác khai thuế bằng số An sinh Xã hội (SSN) hoặc Mã số thuế Cá nhân (ITIN) của bạn. Chỉ bạn và IRS mới biết IP PIN này. Nó giúp chúng tôi xác minh danh tính của bạn khi bạn khai thuế điện tử hoặc trên giấy. Ngay cả khi bạn không cần khai thuế, IP PIN vẫn bảo vệ tài khoản của bạn.

Nếu bạn là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế được xác nhận và chúng tôi đã giải quyết các vấn đề về tài khoản thuế của bạn, chúng tôi sẽ gửi qua thư cho bạn Thông báo CP01A (tiếng Anh) cùng với IP PIN mới của bạn mỗi năm.

Nếu bạn chưa có IP PIN, bạn có thể lấy IP PIN như một cách chủ động để bảo vệ mình khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Bất kỳ ai có SSN hoặc ITIN đều có thể lấy PIN IP, kể cả những cá nhân sống ở nước ngoài.

Cách lấy IP PIN

  • Cách nhanh nhất để nhận IP PIN là yêu cầu thông qua tài khoản trực tuyến của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản trên IRS.gov, bạn phải đăng ký để xác thực danh tính của mình.
  • Vợ/chồng và người phụ thuộc có đủ điều kiện nhận mã PIN IP nếu họ có thể vượt qua quá trình xác minh danh tính.
  • Sau khi bạn đã chọn tham gia và nhận mã PIN IP trực tuyến, bạn sẽ cần truy hồi mã PIN IP trực tuyến mỗi năm dương lịch vì Thông báo CP01A sẽ không được gửi qua đường bưu điện.
  • IP PIN thường có sẵn trong tài khoản trực tuyến của bạn bắt đầu từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 11. Chọn nút để bắt đầu.

Lấy IP PIN (tiếng Anh)

Các lựa chọn thay thế cho việc đăng ký trực tuyến

Nếu bạn muốn một IP PIN nhưng bạn không thể thiết lập một tài khoản trực tuyến, bạn sẽ có các cách thay thế. Xin lưu ý rằng việc sử dụng phương pháp thay thế cho tài khoản trực tuyến sẽ mất nhiều thời gian hơn để ấn định IP PIN cho bạn.

Nếu tổng thu nhập được điều chỉnh của bạn trên tờ khai nộp lần cuối cùng là dưới $79.000 đối với Cá nhân hoặc $158.000 đối với Vợ Chồng khai chung hồ sơ thuế và bạn không thể thiết lập một tài khoản trực tuyến, bạn có lựa chọn nộp Mẫu 15227, Đơn xin Mã số Cá nhân để Bảo vệ danh tính (tiếng Anh) PDF. Bạn phải có:

  • Số An sinh Xã hội hợp lệ hoặc Mã số thuế Cá nhân
  • Tổng thu nhập được điều chỉnh trên tờ khai nộp lần cuối cùng của bạn là dưới $ 79.000 đối với Cá nhân hoặc $ 158.000 đối với Vợ Chồng khai chung hồ sơ thuế
  • Có điện thoại để sử dụng

Chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại được cung cấp trên Mẫu 15227 để gọi cho bạn và xác thực danh tính của bạn. Sau khi chúng tôi xác minh danh tính của bạn, bạn sẽ nhận được IP PIN của mình qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ thường trong vòng sáu tuần. Sau đó, bạn sẽ nhận được IP PIN của mình hàng năm qua thư.

Nếu bạn không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến hoặc qua Mẫu 15227 hoặc bạn không đủ điều kiện để nộp Mẫu 15227, bạn có thể đặt một cuộc hẹn để gặp trực tiếp tại Trung tâm hỗ trợ Người đóng thuế. Vui lòng mang theo một giấy tờ tùy thân có ảnh do chính quyền cấp và một giấy tờ tùy thân khác để chứng minh danh tính của bạn. Sau khi chúng tôi xác minh danh tính của bạn, bạn sẽ nhận được IP PIN của mình qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ thường trong vòng ba tuần. Sau đó, bạn sẽ nhận được IP PIN của mình hàng năm qua thư.

Thông tin quan trọng về IP PIN

Sử dụng IP PIN để khai thuế

Nhập IP PIN gồm sáu chữ số khi được yêu cầu bởi sản phẩm phần mềm thuế của bạn hoặc cung cấp số đó cho chuyên gia thuế đáng tin cậy đang chuẩn bị tờ khai thuế cho bạn. IP PIN chỉ được sử dụng cho Mẫu 1040, 1040-NR, 1040-PR, 1040-SR, và 1040-SS.

IP PIN chính xác phải được nhập trên tờ khai thuế điện tử và trên giấy để tránh bị từ chối và trì hoãn. IP PIN không chính xác hoặc bị thiếu sẽ dẫn đến việc từ chối tờ khai được e-file hoặc trì hoãn tờ khai trên giấy của bạn cho đến khi có thể xác minh được số đó.

Không tiết lộ IP PIN của bạn cho bất cứ ai. Số này chỉ nên được tiết lộ cho chuyên gia thuế của bạn và chỉ khi bạn sẵn sàng ký và nộp tờ khai. IRS sẽ không bao giờ hỏi IP PIN của bạn. Các cuộc gọi điện thoại, email hoặc tin nhắn văn bản yêu cầu IP PIN của bạn là các trò lừa đảo.

IP PIN bị mất

Xem Truy hồi IP PIN để biết chi tiết. Xin đừng nộp Mẫu 15227 để đăng ký một IP PIN mới.