Tín Thuế Trẻ Em: Hầu hết các gia đình đủ điều kiện sẽ tự động nhận được khoản chi trả hằng tháng. Đối với tất cả những người khác, dưới đây là ba bước để nhận trợ giúp

FS-2021-10, tháng Bảy năm 2021

Bắt đầu từ ngày 15 tháng Bảy, hàng triệu gia đình ở Mỹ sẽ tự động nhận được khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em hằng tháng từ Bộ Tài Chánh và Sở Thuế Vụ. Khoản chi trả này được thiết kế để trang trải một nửa tín thuế mà các gia đình có thể hội đủ điều kiện nhận được khi nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2021.

Nếu quý vị đủ điều kiện và quý vị từng nộp tờ khai thuế thì quý vị không cần phải làm gì. Các khoản chi trả sẽ tự động đến. Nếu quý vị cho rằng mình hội đủ điều kiện và chưa nộp tờ khai thuế thì đã đến lúc quý vị phải hành động.

Ai đang tự động nhận được khoản chi trả hằng tháng?

Nhìn chung, khoản chi trả hằng tháng sẽ được chuyển đến các gia đình đủ điều kiện:

 • Đã nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2019 hoặc 2020.
 • Đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov để đăng ký Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong năm 2020.
 • Đã đăng ký nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bằng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế mới trên IRS.gov.

Nếu quý vị đã làm một trong những điều này thì quý vị không cần phải làm gì khác để nhận khoản ứng trước. IRS sẽ gửi cho quý vị thư (tiếng Anh) thông báo quý vị sẽ nhận được bao nhiêu tiền.

IRS thường sẽ tính số tiền chi trả dựa trên tờ khai thuế năm 2020. Nếu không có tờ khai do quý vị chưa được nộp hoặc tờ khai chưa được xử lý, IRS sẽ xác định số tiền chi trả bằng tờ khai thuế năm 2019.

Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được khoản ứng trước bằng phương thức ký gửi trực tiếp hoặc chi phiếu. Mỗi khoản chi trả sẽ lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. IRS sẽ cung cấp khoản ứng trước CTC: Ngày 15 tháng Bảy, ngày 13 tháng Tám, ngày 15 tháng Chín, ngày 15 tháng Mười, ngày 15 tháng Mười Một và ngày 15 tháng Mười Hai.

Ai cần hành động ngay?

Nếu quý vị chưa nộp tờ khai thuế hoặc chưa đăng ký với IRS thì đã đến lúc quý vị phải hành động. Quý vị hành động càng sớm thì quý vị sẽ bắt đầu nhận được khoản chi trả hằng tháng càng sớm.

Nếu quý vị không chắc mình có đủ điều kiện hay không thì IRS có một quy trình gồm ba bước để trợ giúp quý vị. Mỗi bước đều có một công cụ trực tuyến miễn phí, chỉ có trên IRS.gov.).

 • Bước 1: Xem quý vị có đủ điều kiện hay không bằng Công Cụ Trợ Lý Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em.
 • Bước 2: Nếu quý vị thường không nộp tờ khai thuế, hãy đăng ký với IRS bằng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế. Ngoài ra, hãy nộp tờ khai thuế cho IRS.
 • Bước 3: Kiểm tra trạng thái của khoản chi trả hằng tháng và cập nhật thông tin của quý vị qua Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em. 

Bước 1: Công Cụ Trợ Lý Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em

Trước khi nộp tờ khai thuế hoặc sử dụng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế, có thể quý vị muốn cân nhắc đến việc sử dụng Công Cụ Trợ Lý Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em. Công cụ này hiện có bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha. Mặc dù bước này không bắt buộc nhưng có thể hữu ích nếu quý vị không chắc mình có đủ điều kiện nhận tín thuế hay khoản ứng trước hay không. Bằng việc trả lời một loạt câu hỏi, công cụ này giúp quý vị xác định sơ bộ xem mình có đủ điều kiện nhận tín thuế và khoản chi trả hay không.

QUAN TRỌNG: Công Cụ Trợ Lý Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân về quý vị. Vì lý do đó, đây không phải là công cụ đăng ký mà chỉ là công cụ kiểm tra tình trạng đủ điều kiện. Tuy nhiên, công cụ này vẫn có thể giúp quý vị xác định xem mình có nên thực hiện bước tiếp theo và đăng ký bằng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế hoặc nộp tờ khai thuế hay không.

Bước 2: Đăng Ký bằng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế

Nếu Bước 1 cho quý vị biết mình hội đủ điều kiện và quý vị thường không nộp tờ khai thuế liên bang, hãy xem Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế. Nếu quý vị thường không nộp tờ khai thuế, quý vị có thể đăng ký bằng công cụ này. Nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc năm 2020, quý vị không cần phải đăng ký bằng công cụ này và có thể chuyển sang bước 3.

Ngoài ra, công cụ này yêu cầu quý vị cung cấp thông tin ngân hàng hiện tại và thông tin chính về bản thân và con đủ điều kiện. Nếu quý vị đã bỏ lỡ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong năm 2020 hoặc không nhận được toàn bộ tiền, công cụ này cũng cho phép quý vị yêu cầu khoản thanh toán thiếu thông qua Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Sau đó, công cụ này sẽ tự động điền vào tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 theo biểu mẫu đơn giản và gửi theo phương thức điện tử đến IRS.

Công cụ mới được phát triển với sự hợp tác của Intuit và Liên Minh Khai Thuế Miễn Phí. Để biết hướng dẫn từng bước miễn phí về cách sử dụng công cụ này, hãy truy cập IRS.gov/childtaxcredit2021 và tìm Ấn Phẩm 5538.

Ngoài ra, quý vị cũng có thể chọn nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang bình thường trong năm 2019 hoặc năm 2020 hoặc cả hai. Đối với nhiều người, cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để nộp tờ khai thuế năm 2020 là sử dụng hệ thống Khai Thuế Miễn Phí, chỉ có trên IRS.gov. Bên cạnh việc kiểm tra tính đủ điều kiện nhận các khoản ứng trước này, sử dụng công cụ Khai Thuế Miễn Phí cũng sẽ cho phép quý vị yêu cầu giảm thuế cho gia đình, chẳng hạn như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Cho dù quý vị sử dụng hệ thống Khai Thuế Miễn Phí hay Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế, IRS cảnh báo rằng khai thuế bây giờ là quá muộn để được xét duyệt trong đợt thanh toán hằng tháng đầu tiên đã lên lịch cho ngày 15 tháng Bảy. Tuy nhiên, khai thuế bây giờ vẫn là một ý kiến hay. Đó là vì việc này vẫn sẽ giúp quý vị nhận được khoản chi trả vào cuối năm nay. Ngay cả khi khoản chi trả hằng tháng bắt đầu sau tháng Bảy thì IRS sẽ điều chỉnh từng khoản tiền hằng tháng lên để bảo đảm rằng quý vị vẫn nhận được một nửa trong tổng số tiền Tín Thuế Trẻ Em đủ điều kiện.

Bước 3: Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em

Sau khi nộp tờ khai thuế hoặc đăng ký, quý vị có thể sử dụng công cụ khác để theo dõi hoặc quản lý khoản chi trả hằng tháng. Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em là công cụ an toàn được bảo vệ bằng mật khẩu, miễn là quý vị có truy cập internet và điện thoại thông minh hoặc máy tính. Ban đầu, quý vị có thể sử dụng cổng thông tin này để:

 • Xác minh tính đủ điều kiện;
 • Kiểm tra trạng thái của khoản chi trả;
 • Thay đổi tài khoản ngân hàng nhận tiền chi trả;
 • Chuyển từ nhận tiền chi trả bằng chi phiếu sang ký gửi trực tiếp; hoặc
 • Chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký nhận khoản chi trả hằng tháng.

Vào cuối năm nay, quý vị cũng sẽ có thể:

 • Cập nhật địa chỉ gửi thư;
 • Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng;
 • Thêm con đẻ hoặc con nuôi trong năm 2021;
 • Thêm con đủ tiêu chuẩn trong năm 2021 nhưng không đủ tiêu chuẩn trong năm 2020;
 • Xóa con đủ tiêu chuẩn trong năm 2020 nhưng không đủ tiêu chuẩn trong năm 2021;
 • Khai báo thay đổi trong tình trạng hôn nhân; và
 • Khai báo thay đổi trong thu nhập.

Ai nên chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký?

Thay vì nhận các khoản ứng trước này, có thể quý vị muốn nhận toàn bộ tín thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em cho phép quý vị làm điều đó một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nếu quý vị đưa ra lựa chọn này, quý vị sẽ nhận được tiền hoàn lại lớn hơn hoặc có một khoản tiền nhỏ hơn đến hạn khi nộp tờ khai thuế.

Tính năng hủy đăng ký cũng có thể hữu ích cho bất kỳ gia đình nào không còn đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em hoặc tin rằng họ sẽ không đủ điều kiện khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Tình huống này có thể xảy ra nếu, ví dụ:

 • Lợi tức của quý vị trong năm 2021 cao tới mức quý vị không còn đủ điều kiện nhận tín thuế.
 • Người khác (ví dụ: vợ/chồng cũ hoặc một thành viên khác trong gia đình) hiện hội đủ điều kiện khai con của quý vị là người sống phụ thuộc.
 • Quý vị sống ở nước ngoài trong hầu hết hoặc toàn bộ năm 2021.

Truy cập cổng thông tin

Để truy cập Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em, quý vị phải nhập tên người dùng IRS và mật khẩu nếu quý vị có các tài khoản hiện tại như Lấy Bản Ghi, Tài Khoản Trực Tuyến hoặc Mã PIN Bảo Vệ Danh Tính. Những người không có tài khoản IRS phải xác minh danh tính bằng ID.me của đối tác bên thứ ba đáng tin cậy hoặc tên người dùng ID.me và mật khẩu được tạo của cơ quan liên bang khác như Cục Quản Lý An Sinh Xã Hội hoặc Bộ Cựu Chiến Binh.

Bất kỳ ai không thể truy cập internet hoặc không thể sử dụng công cụ trực tuyến có thể hủy đăng ký bằng cách liên lạc với IRS theo số điện thoại có trong thư nhận được từ IRS.

Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021

IRS đã tạo một trang Khoản Ứng trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 đặc biệt, được thiết kế để cung cấp thông tin mới nhất về tín thuế này và các khoản ứng trước. Trang này có tại IRS.gov/childtaxcredit2021.

Ngoài ra, trang này cung cấp liên kết trực tiếp đến Công Cụ Trợ Lý Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em, Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế, Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em, hướng dẫn người dùng miễn phí về từng công cụ, bộ câu hỏi thường gặp và các tài nguyên hữu ích khác.

Thay Đổi về Tín Thuế Trẻ Em

Kế Hoạch Cứu Trợ Người Dân Mỹ đã tăng Tín Thuế Trẻ Em tối đa trong năm 2021 lên $3,600 cho trẻ dưới 6 tuổi và lên $3,000 cho trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Trước năm 2021, tín thuế này có giá trị lên đến $2,000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện.

Tín thuế tối đa mới này cung cấp cho người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh (AGI) là:

 • $75,000 trở xuống đối với người độc thân,
 • $112,500 trở xuống đối với chủ hộ và
 • $150,000 trở xuống đối với cặp vợ chồng đã kết hôn khai thuế chung và người góa vợ/chồng đủ điều kiện.

Đối với hầu hết mọi người, AGI đã sửa đổi là số tiền ghi trên Dòng số 11 của Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR năm 2020. Trên các ngưỡng lợi tức này, số tiền phụ trội trên khoản tín thuế $2,000 ban đầu — $1,000 hoặc $1,600 cho mỗi trẻ – được giảm đi $50 cho mỗi $1,000 trong AGI đã sửa đổi.

Ngoài ra, khoản tín thuế này được hoàn lại đầy đủ trong năm 2021. Điều này có nghĩa là các gia đình đủ điều kiện có thể nhận được tín thuế, ngay cả khi họ không nợ thuế lợi tức liên bang. Trước năm nay, phần tiền hoàn lại được giới hạn ở mức $1,400 cho mỗi trẻ.

Hỗ trợ chia sẻ thông tin

IRS kêu gọi các nhóm cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội, tổ chức giáo dục và bất kỳ ai có mối liên hệ với những người có con nhỏ chia sẻ thông tin quan trọng này về Tín Thuế Trẻ Em, cũng như các quyền lợi quan trọng khác. Ngoài ra, IRS đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác cộng đồng nhằm bảo đảm quyền truy cập rộng rãi vào Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế. IRS cũng đang phát hành các tài liệu và thông tin khác có thể dễ dàng chia sẻ qua mạng xã hội, thư điện tử và các phương tiện khác.

Để biết thông tin mới nhất về Tín Thuế Trẻ Em và khoản ứng trước, hãy truy cập Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.