Khai một trẻ là người phụ thuộc khi cha mẹ ly hôn, ly thân hoặc sống xa nhau

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-98, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Cha mẹ đã ly hôn, ly thân, chưa bao giờ kết hôn hoặc sống xa nhau và những cha mẹ chia sẻ quyền giám hộ một trẻ với vợ/chồng cũ hoặc bạn đời cũ cần phải hiểu các quy định cụ thể về người có thể đủ điều kiện khai trẻ cho mục tiêu thuế vụ. Điều này có thể làm cho việc khai thuế dễ dàng hơn cho cả cha và mẹ và tránh những sai sót có thể dẫn đến việc chậm trễ xử lý hoặc những sai lầm về thuế tốn kém.

Chỉ một người có thể đủ điều kiện khai trẻ đủ điều kiện là người phụ thuộc.

Chỉ một người có thể yêu cầu nguồn lợi từ việc đóng thuế liên quan đến một trẻ phụ thuộc đáp ứng quy tắc về trẻ đủ điều kiện (tiếng Anh)PDF. ha mẹ không thể chia sẻ hoặc chia nhỏ các nguồn lợi từ việc đóng thuế cho con mình trên các tờ khai thuế tương ứng của họ.

Điều quan trọng là mỗi phụ huynh phải hiểu ai sẽ khai con họ trên tờ khai thuế. Nếu hai người khai cùng một trẻ trên các tờ khai thuế khác nhau, thì sẽ làm chậm thời gian xử lý khi IRS xác định yêu cầu của phụ huynh nào được ưu tiên hơn.

Cha mẹ giám hộ thường khai trẻ đủ điều kiện là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của họ.

  • Cha mẹ giám hộ là cha/mẹ mà trẻ ở cùng nhiều đêm hơn trong năm 2021. Phụ huynh còn lại là cha mẹ không giám hộ.
  • Trong hầu hết các trường hợp, do tiêu chuẩn cứu xét tình trạng cư trú, nên cha mẹ giám hộ khai trẻ trên tờ khai thuế của mình.
  • Nếu trẻ ở với từng người, cha hoặc mẹ, với cùng số đêm trong năm, thì cha mẹ giám hộ sẽ là cha mẹ có tổng thu nhập điều chỉnh cao hơn.

Có thể áp dụng các quy tắc quyết định nếu trẻ là trẻ đủ điều kiện của nhiều hơn một người.

  • Mặc dù trẻ có thể đáp ứng các điều kiện để trở thành trẻ đủ điều kiện của một trong hai cha mẹ, nhưng chỉ một người thực sự có thể khai trẻ là trẻ đủ điều kiện, miễn là người đóng thuế đủ điều kiện.
  • Mọi người nên đọc kỹ Ấn Phẩm 504, Các Cá Nhân Ly Hôn Hoặc Ly Thân (tiếng Anh) ể hiểu ai đủ điều kiện khai một trẻ đủ điều kiện.

Cha mẹ không giám hộ có thể đủ điều kiện để khai trẻ đủ điều kiện.

Các quy tắc đặc biệt áp dụng cho một trẻ được coi là trẻ đủ điều kiện của cha mẹ không giám hộ.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)