Các Quy Tắc Về Trẻ Đủ Điều Kiện

Quý vị có thể yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) cho trẻ nếu quý vị đáp ứng các quy tắc về trẻ đủ điều kiện.

Để đủ điều kiện cho EITC, trẻ đủ điều kiện phải:

Nếu quý vị không có con đủ điều kiện, quý vị có thể yêu cầu EITC nếu quý vị:

Để biết thêm thông tin về cách thức để đủ điều kiện nhận EITC, hãy xem Ai Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC)

Các Bài Kiểm Tra Cho Trẻ Đủ Điều Kiện

Một đứa trẻ là trẻ đủ điều kiện cho EITC nếu chúng đáp ứng tất cả 4 bài kiểm tra sau:

Để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho EITC, con quý vị cần:

hoặc

 • Dưới 19 tuổi vào cuối năm trẻ hơn quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị, nếu quý vị khai thuế chung)

hoặc

 • Dưới 24 tuổi vào cuối năm là sinh viên toàn thời gian ít nhất 5 tháng trong năm và trẻ hơn quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị, nếu quý vị khai thuế chung)

Định Nghĩa Sinh Viên Toàn Thời Gian

Để được coi là toàn thời gian, sinh viên phải đăng ký số giờ hoặc khóa học mà trường học xem là đi học toàn thời gian. Sinh viên làm việc theo các giai đoạn xen kẽ với các kỳ học (công việc  "co-op") trong khu vực tư nhân như là một phần của khóa học chính quy của trường cũng được coi là sinh viên toàn thời gian.

Định Nghĩa Trường Học

Đối với EITC, trường học có thể là:

 • Trường tiểu học
 • Trường trung học đệ nhất cấp hoặc trung học đệ nhị cấp
 • Trường đại học
 • Trường kỹ thuật thương mại hoặc cơ khí

Một trường học không phải là:

 • Khóa đào tạo tại nơi làm việc
 • Trường học hàm thụ
 • Trường chỉ cung cấp các khóa học qua Internet 

Để biết thêm thông tin về sinh viên và trường học, vui lòng xem Ấn Bản 596, Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng, Định Nghĩa Học Sinh, Sinh Viên và Định Nghĩa Trường Học (Tiếng Anh).

Để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho EITC, con quý vị phải là:

 • Con trai, con gái, con riêng của vợ/chồng, con nuôi chính thức, hoặc con nuôi tạm
 • Anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ, anh/chị/em kế
 • Các cháu nội/ngoại; các cháu là con của anh/chị/em

Định Nghĩa Con Nuôi Chính Thức

Con nuôi chính thức là một đứa trẻ được cho làm con nuôi hợp pháp của quý vị.

Định Nghĩa Con Nuôi Tạm

Đối với EITC, quý vị chỉ có thể kê khai một đứa trẻ được giao cho quý vị nuôi bởi:

 • Cơ quan chính quyền địa phương hoặc tiểu bang
 • Chính quyền thổ dân da đỏ
 • Một tổ chức được miễn thuế được cấp phép bởi một tiểu bang hoặc chính quyền bộ lạc thổ dân da đỏ
 • Lệnh tòa án

Để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho EITC, con của quý vị phải sống cùng nhà với quý vị ở Hoa Kỳ trong hơn một nửa niên thuế. Hoa Kỳ bao gồm 50 tiểu bang và Đặc Khu Columbia và các khu căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không bao gồm các lãnh thổ thuộc sở hữu của Hoa Kỳ như Guam, Quần Đảo Virgin hoặc Puerto Rico.

Sự Ra Đời Hoặc Qua Đời Của Một Đứa Trẻ

Nếu đứa trẻ được sinh ra hoặc tử vong trong năm mà quý vị yêu cầu EITC chúng đã sống với quý vị hơn nửa đời người trong năm đó, chúng tôi coi đó là hơn nửa năm để xét EITC.

Thời Gian Tạm Thời Vắng Nhà

Nếu con của quý vị tạm thời vắng nhà, chúng tôi tính đó là thời gian sống với quý vị. Ví dụ, người thân của quý vị có thể tạm thời vắng nhà vì:

 • Bệnh tật hoặc nhập viện
 • Đi học, kỳ nghỉ, kinh doanh hoặc nghĩa vụ quân sự
 • Giam giữ trong cơ sở dành cho vị thành niên
 • Bị bắt cóc

Để biết thêm thông tin về cư trú, hãy xem:

Nếu con của quý vị có thể khai thuế chung với người khác (ví dụ, chồng hoặc vợ của chúng), quý vị có thể không thể kê khai họ.

Để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện cho EITC, con của quý vị không được khai thuế chung với người khác (ví dụ, chồng hoặc vợ của chúng) để yêu cầu bất kỳ khoản tín thuế nào chẳng hạn như EITC. Con của quý vị chỉ có thể khai thuế chung để được hoàn thuế trên khoản khấu lưu thuế từ  phiếu lương của mình.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Chỉ Một Người Có Thể Kê Khai Một Trẻ Đủ Điều Kiện

Đôi khi một đứa trẻ đáp ứng các quy tắc để trở thành một đứa trẻ đủ điều kiện của nhiều hơn một người.

Nếu con của quý vị cũng là trẻ đủ điều kiện của một người khác, chỉ một người trong số các quý vị có thể kê khai đứa trẻ để nhận EITCcác quyền lợi về thuế cho trẻ em (Tiếng Anh).

Ngoại lệ

Nếu cha mẹ của một đứa trẻ đủ điều kiện đã ly hôn, ly thân hoặc cha mẹ sống xa nhau, cha/mẹ không nuôi con có thể được quyền yêu cầu EITC.

Có liên quan: Ấn Bản 596 (2020), Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (EIC) (Tiếng Anh)

Cách Chọn Người Sẽ Kê Khai Trẻ Đủ Điều Kiện

Để chọn người nào có thể kê khai trẻ đủ điều kiện nhận EITC, hãy sử dụng các quy tắc luân lưu này:

 • Chỉ một người là cha/mẹ của đứa trẻ:  Phụ huynh đó có thể kê khai đứa trẻ
 • Cả cha và mẹ đều khai thuế chung với nhau:  Họ có thể kê khai đứa trẻ
 • Cả cha và mẹ đều khai con trên các tờ khai thuế riêng:  Cha/mẹ mà đứa trẻ sống cùng trong khoảng thời gian dài nhất trong năm có thể kê khai đứa trẻ
 • Cả hai đều không phải là cha/mẹ của đứa trẻ:  Người có AGI cao nhất trong năm có thể kê khai trẻ
 • Cha/mẹ có thể kê khai đứa trẻ nhưng không kê khai: Người có AGI cao nhất trong năm có thể kê khai đứa trẻ, nhưng chỉ khi AGI của người đó lớn hơn AGI của cha hoặc mẹ mà có thể kê khai đứa trẻ đó

Nếu quý vị không thể kê khai đứa trẻ đủ điều kiện vì các quy tắc luân lưu, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu EITC mà không có đứa trẻ đủ điều kiện.

Các Khoản Tín Thuế Khác Mà Quý Vị Có Thể Đủ Điều Kiện

Nếu quý vị đủ điều kiện cho EITC, quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác.

Nguồn Tài Nguyên