Các lỗi khai thuế phổ biến có thể gây tốn kém tiền bạc cho người đóng thuế

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-11, ngày 20 tháng 1, 2022

Luật thuế rất phức tạp nhưng những lỗi khai thuế phổ biến nhất lại đơn giản đến bất ngờ. Người đóng thuế có thể tránh được nhiều sai sót bằng cách khai thuế điện tử. Phần mềm thuế giúp thực hiện tính toán, thông báo những lỗi thông thường và nhắc nhở người đóng thuế khi thiếu thông tin. Phần mềm thuế cũng có thể giúp người đóng thuế yêu cầu các khoản tín thuế và khoản khấu trừ có giá trị.

Sử dụng một người khai thuế có uy tín– bao gồm kế toán viên chứng thực, đại diện đã đăng ký (tiếng Anh) hoặc chuyên gia thuế có kiến thức khác – cũng có thể giúp tránh sai sót.

  • Khai thuế quá sớm. Mặc dù người đóng thuế không nên khai thuế muộn, nhưng họ cũng không nên khai sớm. Những người mà khai thuế trước khi nhận được đủ mọi tài liệu báo cáo thuế thích hợp có nguy cơ mắc lỗi, dẫn đến việc xử lý bị chậm trễ.
  • Số An Sinh Xã Hội (SSN) bị thiếu hoặc không chính xác. Mỗi số SSN trên tờ khai thuế phải xuất hiện chính xác như được in trên thẻ An Sinh Xã Hội.
  • Tên sai chính tả. Tương tự như vậy, tên được ghi trên tờ khai thuế phải khớp với tên trên thẻ An Sinh Xã Hội của người đó.
  • Nhập thông tin không chính xác. Lương bổng, cổ tức, lãi suất ngân hàng và những khoản thu nhập khác nhận được mà được khai báo trên bản kê khai dữ kiện để khai thuế phải được nhập một cách cẩn thận. Điều này bao gồm bất kỳ thông tin nào cần thiết để tính các khoản tín thuế cũng như khoản khấu trừ. Việc sử dụng phần mềm thuế sẽ giúp tránh được lỗi toán học, nhưng cá nhân phải luôn duyệt xét lại tờ khai thuế của mình để đảm bảo tính chính xác.
  • Tình trạng khai thuế không chính xác. Một số người đóng thuế chọn sai tư cách khai thuế. Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov có thể giúp người đóng thuế lựa chọn tư cách đúng, đặc biệt là nếu có nhiều hơn một tư cách khai thuế được áp dụng. Phần mềm thuế cũng giúp ngăn ngừa sai sót đối với tư cách khai thuế.
  • Lỗi toán học. Lỗi toán học là một trong những lỗi phổ biến nhất. Chúng bao gồm từ phép cộng hay trừ đơn giản cho đến những phép tính phức tạp hơn. Người đóng thuế nên luôn kiểm tra lại tính toán của họ. Tin tốt là, phần mềm khai thuế tự động làm việc đó.
  • Tính toán các khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ. Người đóng thuế có thể mắc sai sót khi tính toán những thứ như Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được, Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ Và Người Phụ Thuộc (tiếng Anh), Tín Thuế Trẻ Em, và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) có thể giúp xác định xem liệu một người đóng thuế có đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế hoặc khấu trừ hay không. Phần mềm thuế sẽ tính toán những khoản tín thuế và khoản khấu trừ này và bao gồm bất kỳ mẫu đơn và bảng liệt kê bắt buộc nào. Người đóng thuế nên kiểm tra kỹ vị trí của các khoản mục trên tờ khai cuối cùng trước khi nhấp vào nút gửi.
  • Số tài khoản ngân hàng không chính xác. Người đóng thuế đến hạn được trả một khoản tiền hoàn thuế nên chọn ký gửi trực tiếp. Đây là cách nhanh nhất để người đóng thuế nhận được tiền của họ. Tuy nhiên, người đóng thuế cần bảo đảm rằng họ sử dụng đúng số định tuyến và số tài khoản ngân hàng trên tờ khai thuế.
  • Mẫu đơn chưa ký. Tờ khai thuế chưa ký không hợp lệ. Trong hầu hết các trường hợp, cả hai người phối ngẫu phải ký một tờ khai thuế chung. Các trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng cho thành viên của lực lượng vũ trang (tiếng Anh) hoặc những người đóng thuế khác có giấy ủy quyền (tiếng Anh) hợp lệ. Người đóng thuế có thể tránh lỗi này bằng cách nộp tờ khai điện tử và ký điện tử trước khi gửi cho IRS.

IRS kêu gọi tất cả người đóng thuế khai thuế điện tử và chọn hình thức ký gửi trực tiếp để nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn. Khai Thuế Miễn Phí Của IRS cung cấp dịch vụ khai thuế trực tuyến, ký gửi trực tiếp tiền hoàn thuế và khai thuế điện tử, tất cả đều miễn phí. Một số tùy chọn có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Nhiều người đóng thuế cũng đủ điều kiện để nhận dịch vụ khai thuế miễn phí từ những tình nguyện viên được chứng nhận bởi IRS.

Đăng ký nhận Mẹo Thuế IRS (tiếng Anh)