Phần 1 của Dirty Dozen: Người nộp thuế nên đề phòng những trò gian lận này

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-96, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Tất cả các trò gian lận thuế đều khiến người nộp thuế gặp rủi ro. Đây là lời khuyên đầu tiên trong hai lời khuyên mà đi sâu hơn vào danh sách các trò lừa đảo thuế Dirty Dozen của IRS. Năm nay, người nộp thuế nên đặc biệt thận trọng với các âm mưu táo bạo liên quan đến cứu trợ COVID-19, bao gồm cả Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

Đây là bản tóm tắt sáu trò gian lận đầu tiên trong danh sách Dirty Dozen năm nay.

Lừa đảo qua thư điện tử: Người đóng thuế nên cảnh giác với các thư điện tử hoặc trang web có khả năng giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. IRS sẽ không bao giờ khởi tạo liên lạc với người đóng thuế qua thư điện tử về một hóa đơn thuế, khoản hoàn thuế hay Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Đừng bấm vào một liên kết nói là gửi từ IRS. Hãy cảnh giác với các thư điện tử và trang web − chúng có thể không có gì hơn là lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân.

Tổ chức từ thiện giả mạo: Những kẻ tội phạm thường lợi dụng các thiên tai và những tình huống khác như đại dịch COVID-19 bằng cách thiết lập các tổ chức từ thiện giả mạo để ăn cắp của những người có thiện chí cố gắng giúp đỡ trong lúc cần thiết. Các mưu đồ lừa đảo thường bắt đầu bằng việc liên lạc không mong muốn qua điện thoại, tin nhắn văn bản, phương tiện truyền thông xã hội, email hoặc trực tiếp bằng cách sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau.

Các cuộc gọi mạo danh mang tính đe dọa (tiếng Anh): Lừa đảo mạo danh IRS có nhiều hình thức. Một hình thức phổ biến vẫn là những cuộc điện thoại đe dọa không có thật từ một kẻ tội phạm tự xưng là từ IRS. Cơ quan này sẽ không bao giờ đe dọa người đóng thuế hoặc làm người đó ngạc nhiên với yêu cầu thanh toán ngay lập tức. Các cuộc điện thoại lừa đảo bao gồm những cuộc điện thoại đe dọa bắt giữ, trục xuất hoặc thu hồi giấy phép nếu nạn nhân không trả hóa đơn thuế giả mạo.

Lừa đảo qua mạng xã hội: Người đóng thuế cần tự bảo vệ mình trước những trò gian lận trên mạng xã hội mà thường sử dụng các sự kiện như COVID-19 để lừa mọi người. Mạng xã hội cho phép bất kỳ ai chia sẻ thông tin với bất kỳ người nào khác trên Internet. Những kẻ lừa đảo sử dụng thông tin đó làm nguồn cung cấp cho nhiều trò gian lận. Các trò đó bao gồm các thư điện tử trong đó những kẻ lừa đảo mạo danh gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp của ai đó.

Khoản thanh toán Tác động Kinh tế hoặc trộm cắp tiền hoàn thuế: Năm nay, bọn tội phạm chuyển sự chú ý đến việc ăn cắp Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Nhiều trò gian lận trong số này có liên quan đến mạo danh. Bọn tội phạm nộp tờ khai thuế giả hoặc cung cấp thông tin giả mạo cho IRS để chuyển tiền hoàn thuế đến sai địa chỉ hoặc tài khoản ngân hàng.

Lừa đảo người cao niên: Người cao tuổi, bạn bè và gia đình của họ cần cảnh giác với những trò gian lận thuế nhắm vào những người đóng thuế lớn tuổi. Sự thoải mái ngày càng tăng của họ với công nghệ, bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội, mang lại cho những kẻ lừa đảo một phương tiện khác để lợi dụng họ. Các trò gian lận lừa đảo liên quan đến COVID-19 đã và đang là một mối đe dọa lớn trong năm nay. Người cao tuổi nên cảnh giác về sự gia tăng liên tục của các thư điện tử, tin nhắn văn bản, trang web giả mạo và các nỗ lực trên phương tiện truyền thông xã hội để đánh cắp thông tin cá nhân.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)