Nguồn trợ giúp về thiên tai để giúp người đóng thuế vượt qua những cơn bão mùa hè

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS số 2022-75, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Mùa hè đến cũng có nghĩa là mùa bão bắt đầu. Một cách mà người đóng thuế có thể chuẩn bị cho bất kỳ loại hình thiên tai nào là biết phải làm gì đối với các tài liệu và giấy tờ quan trọng có thể bị mất sau thiên tai.

Cũng tốt cho những người đóng thuế nếu biết cách tìm hiểu xem IRS có cho phép gia hạn khai thuế hoặc cung cấp các chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế khác do tác động của một thảm họa thiên tai được liên bang tuyên bố hay không. Dưới đây là các liên kết mà người đóng thuế có thể sử dụng để tìm các chương trình cứu trợ thiên tai liên quan đến thuế của IRS:

Khôi phục hồ sơ sau khi xảy ra thiên tai hoặc tổn thất do tai họa (tiếng Anh)

Trang IRS.gov trợ giúp những người đang đối mặt với thách thức trong việc khôi phục hồ sơ tài chánh của họ sau thiên tai. Điều này có thể cần thiết để lập hồ sơ hợp lệ về khoản lỗ được khấu trừ thuế, hỗ trợ các giao dịch khác nhau liên quan đến thuế hoặc nhận hỗ trợ liên bang, hoặc bồi hoàn bảo hiểm.

Giảm nhẹ gánh nặng thuế trong các tình huống thiên tai

Trang này có các liên kết đến các nguồn trợ giúp hỗ trợ người đóng thuế nắm được thông tin sẽ giúp họ sau thiên tai. Trang này cũng liên kết đến các bản tin địa phương và các câu hỏi thường gặp.

Trên Khắp Quốc Gia (tiếng Anh)

Trang này nêu bật tin tức cụ thể của các khu vực địa phương. Trang này nêu các quy định về cứu trợ thiên tai và thuế có ảnh hưởng đến một số tiểu bang cụ thể.

Các câu hỏi thường gặp dành cho nạn nhân thiên tai (tiếng Anh)

Từ trang này, người dùng có thể liên kết đến nhiều trang khác nhau với các câu hỏi thường gặp, mỗi câu hỏi về một chủ đề cụ thể để giúp đỡ mọi người sau thiên tai.

Ấn Phẩm 3067, IRS Trợ Giúp Sau Thảm Họa – Vùng Thảm Họa Theo Chỉ Định Của Liên BangPDF

Ấn phẩm này cung cấp thông tin cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai do liên bang tuyên bố. Nó cũng đề cập đến trợ giúp dành cho các nạn nhân thiên tai.

Ấn Phẩm 584, Sổ Tay Về Tổn Thất Do Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp (tiếng Anh)

Sổ tay này giúp cá nhân đóng thuế tính toán tổn thất của họ đối với tài sản sử dụng cho mục đích cá nhân trong trường hợp thiên tai, tai họa hoặc trộm cắp.

Ấn Phẩm 584-B, Sổ Tay Về Tổn Thất Do Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp Dành Cho Doanh Nghiệp (tiếng Anh)

Sổ tay này giúp các doanh nghiệp tính toán tổn thất của họ về tài sản kinh doanh và tài sản tạo ra thu nhập trong trường hợp xảy ra thiên tai, tai họa hoặc trộm cắp.

Ấn Phẩm 547, Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp

Ấn phẩm này giải thích việc tính thuế đối với tai họa, trộm cắp và tổn thất tiền gửi.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)