Khoản thanh toán Tác động Kinh tế tiếp tục được gửi đi, hãy kiểm tra trang IRS.gov để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-85, ngày 30 tháng 4 năm 2020

WASHINGTON — Trong khi Khoản thanh toán Tác động Kinh tế tiếp tục được gửi đi thành công, Sở Thuế Vụ hôm nay nhắc nhở người đóng thuế rằng trang IRS.gov có các câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp, gồm cả trợ giúp để sử dụng hai công cụ hỗ trợ Khoản thanh toán Tác động Kinh tế được ra mắt gần đây.

IRS thường xuyên cập nhật trang các câu hỏi thường gặp của công cụ Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (tiếng Anh)Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi (tiếng Anh) trên IRS.gov ngay khi có thêm thông tin.

Công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi hiển thị ngày dự kiến khi khoản tiền gửi đã được lên lịch. Thông tin được cập nhật một lần mỗi ngày, thường là qua đêm, vì vậy mọi người chỉ cần nhập vào thông tin một lần mỗi ngày. Những người không sử dụng phương pháp chuyển khoản trực tiếp trên tờ khai thuế năm 2018 hoặc 2019 của họ thì có thể sử dụng công cụ này để nhập vào thông tin giúp nhận được khoản thanh toán thông qua chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ, nhờ đó họ có thể nhận được tiền nhanh hơn.

Công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán (tiếng Anh) đang giúp cho hàng triệu người đóng thuế thành công trong việc gửi các thông tin cơ bản để nhanh chóng nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế trong tài khoản ngân hàng của họ. Công cụ này được thiết kế chỉ dành cho những người không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế. Công cụ này có sẵn bằng tiếng Anh thông qua các Mẫu đơn Khai Miễn phí Có thể điền vào và bằng tiếng Tây Ban Nha thông qua ezTaxReturn.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ) được cập nhật liên tục trên IRS.gov

Người đóng thuế nên kiểm tra FAQ thường xuyên để biết những thông tin bổ sung mới nhất; nhiều câu hỏi phổ biến đã được trả lời trên IRS.gov và nhiều câu hỏi khác đang được phát triển. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người thường đang hỏi.

Công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi cho biết rằng Khoản thanh toán Tác động Kinh tế của tôi đã được gửi đến một tài khoản mà tôi không biết. Tại sao lại như vậy, và làm cách nào để tôi nhận được khoản thanh toán của mình?

Khi một số người đóng thuế nộp tờ khai thuế, họ có thể chọn một tùy chọn có sẵn từ chuyên viên khai thuế hoặc nhà cung cấp phần mềm để giúp họ trả phí, nhận tiền hoàn thuế ngay lập tức hoặc thậm chí nạp tiền hoàn thuế vào thẻ ghi nợ trực tiếp. Nhóm các sản phẩm khác nhau này được gọi là sản phẩm thanh toán tiền hoàn thuế. Trong những tình huống này, người đóng thuế có thể:

  • Sử dụng một sản phẩm ngân hàng để giúp họ hoàn thành giao dịch khai thuế, đôi khi được gọi là Khoản vay Dự kiến Hoàn thuế (RAL) hoặc Chi phiếu Dự kiến Hoàn thuế (RAC).
  • Chọn để tiền hoàn thuế của họ được nạp vào thẻ ghi nợ do nhiều nhóm trong cộng đồng thuế và tài chính cung cấp.

Khi quý vị nộp tờ khai thuế, nếu quý vị chọn một sản phẩm thanh toán tiền hoàn thuế cho mục đích chuyển khoản trực tiếp thì quý vị có thể đã nhận được một thẻ ghi nợ trả trước. Trong một số trường hợp, Khoản thanh toán Tác động Kinh tế của quý vị có thể đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng được liên kết với sản phẩm thanh toán tiền hoàn thuế hoặc thẻ ghi nợ trả trước.

Nếu sản phẩm thanh toán tiền hoàn thuế hoặc tài khoản được liên kết bị đóng hoặc không còn hoạt động thì ngân hàng buộc phải từ chối khoản tiền gửi và trả lại cho IRS. Khi khoản thanh toán bị trả lại cho IRS được xử lý, ứng dụng "Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi" sẽ được cập nhật.

Khi khoản thanh toán bị trả lại được IRS xử lý, khoản thanh toán sẽ tự động được gửi qua thư đến địa chỉ trên tờ khai thuế năm 2019 hay 2018 hoặc địa chỉ lưu hồ sơ của Dịch vụ Bưu chính của Hoa Kỳ - tùy theo địa chỉ nào cập nhật hơn. Trạng thái trong công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi sẽ cập nhật tương ứng. Thời gian của quy trình này phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm thời điểm và cách khoản thanh toán bị từ chối và trả lại cho IRS, thời điểm công cụ "Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi" được cập nhật và thời điểm người đóng thuế kiểm tra công cụ này.

IRS cũng lưu ý rằng họ đã giải quyết một lỗi báo cáo mà một số người đóng thuế có thể gặp phải, lỗi này thông báo một cách không chính xác rằng các khoản thanh toán bị từ chối đã được gửi trở lại lần thứ hai đến cùng một tài khoản người đóng thuế. Thực ra là khoản thanh toán đã được gửi qua thư đến cho người đóng thuế. IRS đã nhanh chóng thực hiện các bước để sửa lỗi báo cáo này. Công cụ "Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi" đã được cập nhật bắt đầu từ thứ Ba, ngày 21 tháng 4 để phản ánh rằng khoản thanh toán của người đóng thuế đã thực sự được gửi qua thư và không được gửi lại vào tài khoản ngân hàng đã đóng.

Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi khi nhập thông tin cá nhân hoặc thông tin thuế?

Để đảm bảo thông tin được nhập chính xác, vui lòng sử dụng các mẹo trợ giúp được cung cấp khi nhập thông tin được yêu cầu nhằm xác minh danh tính của quý vị. Nếu thông tin quý vị nhập không khớp với hồ sơ của chúng tôi thì quý vị sẽ nhận được thông báo lỗi. Hãy kiểm tra thông tin được yêu cầu để đảm bảo quý vị nhập chính xác.

Quý vị có thể cần kiểm tra tờ khai thuế gần nhất của mình hoặc xem xét liệu có một cách nào khác để nhập địa chỉ đường của quý vị hay không (ví dụ: 123 N Main St so với 123 North Main St). Quý vị cũng có thể kiểm tra cách viết địa chỉ của mình với Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) bằng cách nhập địa chỉ của quý vị vào công cụ Tra cứu theo Mã ZIP của USPS (tiếng Anh), sau đó nhập địa chỉ của quý vị vào công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi đúng như được lưu trong hồ sơ của USPS.

Nếu quý vị được báo lỗi khi nhập Tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI), khoản tiền hoàn thuế hoặc số tiền quý vị nợ thì hãy đảm bảo rằng quý vị nhập vào các con số chính xác như trên Mẫu đơn 1040 hoặc bản ghi thuế. Nếu các con số từ tờ khai thuế năm 2019 của quý vị không được chấp nhận thì thay vào đó hãy thử các con số từ tờ khai thuế năm 2018.

Nếu thông tin quý vị nhập không khớp với hồ sơ của chúng tôi ba lần trong vòng 24 giờ thì quý vị sẽ không được truy cập công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi trong 24 giờ vì lý do bảo mật. Quý vị sẽ có thể truy cập lại ứng dụng này sau 24 giờ. Không cần thiết phải liên lạc với IRS.

Tôi nghĩ rằng số tiền Khoản thanh toán Tác động Kinh tế của tôi là không chính xác. Tôi có thể làm gì?

Nếu quý vị đã không nhận được toàn bộ số tiền mà quý vị tin rằng mình có quyền được hưởng thì quý vị sẽ có thể yêu cầu số tiền bổ sung khi nộp tờ khai thuế cho năm 2020. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với các cá nhân có thể được hưởng thêm khoản thanh toán $500 cho mỗi trẻ em phụ thuộc đủ điều kiện.

Đối với những người nhận quyền lợi cựu chiến binh (VA) và SSI mà không phải khai thuế và có con thì họ cần sử dụng công cụ Người không khai thuế (tiếng Anh) trên IRS.gov muộn nhất là ngày 5 tháng 5 để có khoản tiền $500 tự động được thêm vào Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (EIP) $1,200 của họ. Chúng tôi khuyến khích mọi người xem lại câu hỏi và câu trả lời "Làm cách nào để tính toán khoản thanh toán EIP của tôi (tiếng Anh)".

Liên kết nhanh đến Các câu hỏi thường gặp trên IRS.gov:

Hầu hết người đóng thuế không cần phải làm gì

Những người đóng thuế đủ điều kiện mà đã khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 sẽ tự động nhận được các khoản thanh toán. Bắt đầu từ tuần này, các khoản thanh toán tự động sẽ đến với những người nhận trợ cấp hưu trí hoặc khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI), trợ cấp Hưu trí Đường sắt và đến giữa tháng Năm, những người nhận trợ cấp SSI và các quyền lợi Cựu chiến binh hoặc quyền lợi cho người còn sống sẽ nhận được khoản thanh toán của họ.

Cảnh giác với những trò gian lận liên quan đến Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

IRS kêu gọi người đóng thuế nên cảnh giác với những trò gian lận liên quan đến Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Để dùng ứng dụng mới hoặc nhận thông tin, người đóng thuế nên truy cập IRS.gov. Mọi người nên đề phòng lừa đảo qua thư điện tử, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn liên quan đến các khoản thanh toán này. Hãy cẩn thận và cảnh giác: IRS sẽ không gửi thông báo không mong muốn qua đường điện tử mà yêu cầu mọi người mở tệp đính kèm, truy cập trang web hoặc chia sẻ thông tin cá nhân hay tài chính. Xin hãy nhớ, đến trực tiếp và chỉ đến trang IRS.gov để biết thông tin chính thức.