Mọi người nên biết các thông tin thực tế về cách IRS liên lạc với người đóng thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Cập nhật ngày 1 tháng 8, 2023: IRS kết thúc các chuyến thăm không báo trước của nhân viên thu thuế tới người đóng thuế; thay đổi lớn để chấm dứt sự nhầm lẫn, tăng cường an toàn như một phần của nỗ lực chuyển đổi cơ quan lớn hơn (tiếng Anh)

Mẹo Thuế của IRS 2022-173, ngày 10 tháng 11, 2022

Kiến thức là tuyến phòng thủ đầu tiên của người đóng thuế chống lại những kẻ lừa đảo giả danh đến từ IRS với mục tiêu đánh cắp thông tin cá nhân.

Dưới đây là một số thông tin thực tế về cách IRS liên lạc với người đóng thuế:

  • IRS thường không bắt đầu liên lạc với người đóng thuế qua điện thư. Không trả lời điện thư từ người tự xưng là đến từ IRS vì địa chỉ điện thư IRS có thể bị giả mạo. Điện thư từ nhân viên IRS sẽ kết thúc bằng irs.gov.
  • Cơ quan này không gửi tin nhắn văn bản hoặc liên lạc với mọi người thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Những kẻ lừa đảo sẽ mạo danh các đại diện và cơ quan chính phủ hợp pháp trên phương tiện truyền thông xã hội và cố gắng bắt đầu liên lạc với người đóng thuế.
  • Khi IRS cần liên lạc với người đóng thuế, liên lạc đầu tiên thường là bằng thư do Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ chuyển đến. Các công ty xóa nợ gửi các đề nghị xóa nợ thuế không được yêu cầu qua thư bưu điện. Những kẻ lừa đảo thường tuyên bố rằng họ đã thông báo cho người đóng thuế qua US Mail.
  • Tùy thuộc vào tình hình, đầu tiên, nhân viên của IRS có thể gọi điện hoặc đến gặp người đóng thuế. Trong một số trường hợp, IRS gửi thư hoặc thông báo bằng văn bản trước cho người đóng thuế, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Người đóng thuế có thể tìm kiếm các thông báo của IRS bằng cách truy cập Hiểu Rõ Thông Báo hoặc Thư của IRS Gửi Cho Quý Vị. Tuy nhiên, không phải tất cả các thông báo của IRS đều có thể tìm kiếm được trên trang đó và chỉ vì ai đó tham chiếu thông báo của IRS trong điện thư, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn hoặc phương tiện truyền thông xã hội, thì không có nghĩa yêu cầu đó là hợp pháp.
  • Các nhân viên thu thuế hoặc nhân viên tuân thủ thuế của IRS có thể gọi cho người đóng thuế hoặc chuyên gia thuế sau khi gửi thông báo qua thư bưu điện để xác nhận một cuộc hẹn hoặc để thảo luận về các hạng mục cho cuộc kiểm tra theo lịch trình. IRS khuyến khích người đóng thuế xem xét, Cách Biết Đó Có Thực Sự Là IRS Đang Gọi hoặc Gõ Cửa Nhà Quý Vị: Truy Thu (tiếng Anh).
  • Nhân viên thu nợ tư nhân có thể gọi cho người đóng thuế để thu một số khoản nợ thuế chưa trả, nhưng chỉ sau khi người đóng thuế và đại diện của họ nhận được thông báo bằng văn bản. Không nên nhầm lẫn giữa việc thu nợ tư nhân với các công ty xóa nợ sẽ gọi điện, gửi thông báo sai áp qua US Mail hoặc gửi điện thư cho người đóng thuế với các đề nghị xóa nợ. Người đóng thuế nên liên lạc với IRS về việc khai các khoản thuế còn nợ đúng cách.
  • Nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế và nhân viên thu thuế của IRS thường đến thăm nhà hoặc địa điểm kinh doanh của người đóng thuế mà không báo trước để thảo luận về các khoản thuế còn nợ, các tờ khai thuế trễ hạn hoặc doanh nghiệp chậm ký thác thuế tiền lương. Nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế của IRS sẽ yêu cầu thanh toán các khoản thuế mà người đóng thuế nợ. Tuy nhiên, người đóng thuế nên nhớ rằng khoản thanh toán sẽ không bao giờ được yêu cầu cho một nguồn khác ngoài Bộ Tài Chính Hoa Kỳ.
  • Khi được ai đó từ IRS đến thăm, người đóng thuế phải luôn hỏi giấy ủy nhiệm. Các đại diện của IRS luôn có thể cung cấp hai dạng giấy ủy nhiệm chính thức: giấy ủy quyền bỏ túi và Chứng Chỉ Xác Minh Danh Tính Cá Nhân (tiếng Anh).

Thêm Thông Tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)