Giờ đây các gia đình có thể khai báo những thay đổi về thu nhập trên Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em

Mẹo Thuế trong đại dịch COVID 2021-167, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Gần đây, IRS đã ra mắt một tính năng mới trên Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em cho phép những gia đình nhận khoản ứng trước tín thuế trẻ em hàng tháng cập nhật thu nhập của họ.

Các gia đình nên nhập những thay đổi vào cổng thông tin trước ngày 29 tháng 11 để những thay đổi này được phản ánh trong khoản chi trả tháng 12. Sau khi thông tin được cập nhật, IRS sẽ điều chỉnh khoản chi trả nhằm đảm bảo mọi người đều nhận được toàn bộ khoản ứng trước trong năm. Đối với những cặp vợ chồng đã kết hôn, nếu một trong hai người phối ngẫu cập nhật thu nhập, thay đổi đó sẽ áp dụng cho cả hai vợ chồng và có thể ảnh hưởng đến các khoản ứng trước tín thuế trẻ em hàng tháng của cả hai người.

Ai nên sử dụng tính năng thu nhập 

Tính năng mới về thu nhập có thể giúp các gia đình đảm bảo rằng họ nhận được đúng khoản ứng trước tín thuế trẻ em trong năm 2021. Điều này đặc biệt hữu ích đối với bất kỳ gia đình nào muốn tăng hoặc giảm các khoản tiền trả hàng tháng do thu nhập trong năm 2021 của họ đã thay đổi đáng kể so với năm 2020.

Trong nhiều trường hợp, một biến động lớn về thu nhập có thể làm tăng hoặc giảm các khoản tiền trả hàng tháng của một gia đình. Thông thường thì điều này có nghĩa là những thay đổi nhỏ trong thu nhập sẽ không ảnh hưởng đến khoản chi trả và không cần phải nhập những thay đổi này vào CTC UP.

Những thay đổi được thực hiện trước nửa đêm ngày 29 tháng 11 sẽ chỉ ảnh hưởng đến khoản chi trả ngày 15 tháng 12, vì đây vốn là khoản tiền trả hàng tháng cuối cùng được lên lịch trong năm 2021. Các khoản chi trả trong năm 2021 có thể lên tới 1.800 USD cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và 1.500 USD cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Các gia đình cần phải yêu cầu phần còn lại của khoản tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế của họ trong năm 2021.

Ai đủ điều kiện nhận khoản chi trả lớn hơn

Trong một số trường hợp, những gia đình hiện đang nhận những khoản tiền trả hàng tháng dưới mức tối đa có thể đủ điều kiện để được tăng những khoản chi trả. Ví dụ như trường hợp họ bị thất nghiệp hay thu nhập của họ giảm đi đáng kể trong năm 2021 do một số nguyên nhân khác. Nếu mức giảm thu nhập đủ lớn, việc khai báo thay đổi đó giờ đây có thể làm tăng các khoản ứng trước CTC trong thời gian còn lại của năm 2021.

Đối với bất kỳ gia đình nào nhận được khoản chi trả tối đa, khoản chi trả của họ sẽ không được tăng nếu thu nhập của họ giảm đi.

Hầu hết các gia đình đều đang nhận một nửa trên toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em thông qua các khoản tiền trả hàng tháng. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào mà họ nhập vào CTC UP sẽ làm tăng hoặc giảm những khoản chi trả hàng tháng nhằm đảm bảo rằng họ nhận được một nửa trên toàn bộ khoản tín thuế dự kiến trước khi kết thúc năm 2021.

Ai nên giảm các khoản chi trả của mình

Bất kỳ gia đình nào có mức thu nhập tăng đáng kể trong năm 2021 đều nên xem xét sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để phục vụ mục đích cập nhật thu nhập và giảm các khoản chi trả của họ. Điều này đặc biệt đúng nếu họ hiện đang nhận được khoản chi trả hàng tháng ở mức tối đa và họ mong đợi bản thân đủ điều kiện nhận ít hơn so với mức tín thuế đầy đủ khi nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021. Để biết thêm thông tin về cách tính Tín Thuế Trẻ Em, vui lòng xem Chủ đề C trong các câu hỏi thường gặp của IRS. Những gia đình đủ điều kiện nhận ít hơn khoản tiền đầy đủ vui lòng xem QC 4QC 5.

Sử dụng cổng thông tin để khai báo thay đổi trong thu nhập

Chỉ những gia đình đã đủ điều kiện và nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em thông qua tờ khai thuế năm 2020 mới có thể sử dụng CTC UP để cập nhật thu nhập của họ. Một người đã khai thuế chung trong năm 2020 chỉ có thể cập nhật thu nhập của mình nếu người đó lên kế hoạch khai thuế chung cùng chồng hoặc vợ trong năm 2021. Đại diện của IRS không thể xử lý những thay đổi trong thu nhập trên điện thoại hoặc tại các Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế.

Sau khi một gia đình hoàn tất cập nhật thu nhập, CTC UP sẽ ghi nhận sự thay đổi nhưng không hiển thị thay đổi này. Tương tự như vậy, đại diện của IRS sẽ không thể xác nhận rằng cập nhật đã được thực hiện.

Tham khảo thêm:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)