Hãy Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Mùa Thuế: Tìm hiểu luật thuế mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề khai thuế trong năm tới

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2018- 209, Ngày 30 tháng 10, 2018

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Serivce, hoặc IRS) ngày hôm nay đã thông báo cho người đóng thuế về những việc họ có thể thực hiện ngay bây giờ để đảm bảo hồ sơ khai thuế năm 2018 của họ được xử lý suôn sẻ và tránh sự bất ngờ khi họ khai thuế trong năm tới.

Đây là lời nhắc nhở đầu tiên trong một số những lời nhắc nhở nhằm mục đích giúp người đóng thuế có được sự chuẩn bị tốt cho mùa thuế sắp tới. Ngoài ra, IRS gần đây đã cập nhật những điều mọi người cần thực hiện ngay bây giờ để chuẩn bị cho mùa thuế năm 2019 trên trang đặc biệt của trang web chính của Sở.

Ấn phẩm mới IRS 5307 giúp mọi người hiểu về Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm

Ngày 22 tháng 12, 2017, Quốc Hội đã phê chuẩn và Tổng Thống đã ký một luật cải cách quan trọng về thuế có ảnh hưởng đến cả cá nhân và doanh nghiệp. Luật cải cách này thường được gọi là Đạo Luật Giảm Thuế Và Việc Làm (Tax Cuts and Jobs Act, hoặc TCJA) hoặc cải cách thuế. Trong năm 2018, IRS đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong lĩnh vực thuế và phần mềm khai thuế để thi hành luật mới này và đảm bảo người đóng thuế có thể tin tưởng ở IRS, các chuyên gia thuế và các chương trình phần mềm thuế khi mùa thuế đến. Hiện có một ấn phẩm mới giúp người đóng thuế hiểu được cải cách thuế này sẽ ảnh hưởng đến thuế của họ như thế nào. Ấn phẩm 5307PDF của IRS, Cơ Bản Về Cải Cách Thuế Cho Cá Nhân Và Gia Đình (Tax Reform Basics for Individuals and Families) hiện có đăng trên IRS.gov/getready. Trong khi Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm đề cập đến những thay đổi về thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp, ấn phẩm này phân tích những điểm mới trong tờ khai thuế liên bang cho năm 2018 mà mọi người sẽ sử dụng trong năm 2019.

Ấn phẩm mới này cung cấp thông tin quan trọng về:

  • tăng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn,
  • ngưng các khoản miễn giảm cá nhân,
  • tăng tín thuế dành cho con nhỏ,
  • thêm một tín thuế mới cho những người phụ thuộc khác và
  • giới hạn hoặc ngưng một số khoản khấu trừ nhất định.

Người đóng thuế có thể xem Ấn phẩm 5307PDF trên trang IRS.gov/getready, cùng với thông tin quan trọng khác về những việc họ có thể thực hiện ngay bây giờ nhằm đảm bảo hồ sơ khai thuế năm 2018 của họ được xử lý suôn sẻ và tránh sự bất ngờ khi họ khai thuế trong năm tới.

Do có nhiều thay đổi về luật thuế, tiền hoàn thuế của một số cá nhân có thể sẽ khác so với những năm trước. Một số người thậm chí có thể sẽ nợ hóa đơn thuế bất ngờ khi họ khai thuế năm cho 2018 trong năm tới. Để tránh những điều bất ngờ này, người đóng thuế nên thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương để xác định họ có cần điều chỉnh khoản khấu lưu (withholding)hoặc thanh toán các khoản thuế ước tính hoặc bổ sung ngay bây giờ hay không.

Thu thập tài liệu

IRS khuyên tất cả người đóng thuế nên nộp hồ sơ khai thuế đầy đủ và chính xác bằng cách đảm bảo họ có tất cả các tài liệu cần thiết trước khi khai thuế, kể cả hồ sơ khai thuế năm 2017. Các tài liệu này bao gồm Mẫu W-2 cuối năm từ chủ thuê lao động, Mẫu 1099 từ ngân hàng và các bên thanh toán khác, và Mẫu 1095-A từ Thị Trường (Marketplace) cho những ai yêu cầu Tín Thuế Bảo Phí (Premium Tax Credit). Đảm bảo mỗi chủ thuê lao động, ngân hàng hoặc bên thanh toán khác đều có địa chỉ nhận thư hiện tại của quý vị. Các mẫu này thường được gửi cho quý vị trong tháng Giêng. Quý vị nên kiểm tra chúng cẩn thận, và nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, hãy liên hệ với bên thanh toán đó ngay lập tức để điều chỉnh.

Để tránh nhận tiền hoàn thuế trễ, người đóng thuế nên tránh sử dụng hồ sơ không đầy đủ mà hãy chờ cho đến khi có tất cả các giấy tờ về thu nhập cuối năm hãy khai thuế. Làm như vậy sẽ giảm thiểu khả năng quý vị sau này phải nộp một bản chỉnh sửa cho hồ sơ thuế đã nộp, vì đấy sẽ làm tốn công người đóng thuế và IRS có thể mất đến 16 tuần để xử lý bản chỉnh sửa này sau ngày nhận.

Người đóng thuế nên lưu lại bản sao của bất kỳ hồ sơ khai thuế nào đã nộp và tất cả các tài liệu hỗ trợ ít nhất ba năm. Việc khai thuế cho năm 2018 sẽ dễ dàng hơn trong năm tới nếu quý vị vẫn còn giữ hồ sơ khai thuế của năm trước đó. Ngoài ra, những người sử dụng phần mềm khai thuế lần đầu tiên có thể sẽ cần thông tin về Tổng Thu Nhập Đã Điều Chỉnh (Adjusted Gross Income, hoặc AGI) từ hồ sơ khai thuế năm 2017 để có thể khai thuế cho năm 2018 bằng đường điện tử (e-file) một cách hoàn chỉnh. Tìm hiểu thêm về cách xác minh danh tính và ký tên điện tử hồ sơ khai thuế tại mục Xác Nhận Hồ Sơ Khai Thuế Nộp Bằng Đường Điện Tử.

Để nhận tiền hoàn thuế nhanh hơn, hãy chọn khai thuế điện tử.

Khai thuế điện tử là cách chính xác nhất để chuẩn bị và nộp hồ sơ. Khai không chính xác sẽ làm chậm trễ việc hoàn thuế, và cách tốt nhất để tránh lỗi là khai thuế điện tử. Sử dụng phần mềm khai thuế là cách tốt nhất và đơn giản nhất để khai thuế đầy đủ và chính xác. Phần mềm sẽ hướng dẫn người đóng thuế thực hiện quy trình khai thuế và tính toán hết tất cả. IRS đang làm việc với cộng đồng ngành thuế để kết hợp thực hiện các thay đổi về luật thuế và cập nhật biểu mẫu. Gần 90 phần trăm hồ sơ khai thuế được nộp bằng đường điện tử.

Hiện có một số tùy chọn khai thuế điện tử:

Sử dụng Chuyển Khoản Trực Tiếp

Kết hợp biện pháp Chuyển Khoản Trực Tiếp và khai thuế điện tử là cách nhanh nhất người đóng thuế có thể nhận tiền hoàn thuế. Với lựa chọn Chuyển Khoản Trực Tiếp, tiền hoàn thuế sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người đóng thuế. Không có lý do gì để quý vị lo lắng về việc tiền hoàn thuế bị mất, đánh cắp hoặc gửi không được. Đây là hệ thống chuyển tiền điện tử hiện nay được sử dụng để chuyển gần 98 phần trăm toàn bộ trợ cấp An Sinh Xã Hội và Cựu Chiến Binh. Gần bốn trong số năm khoản tiền hoàn thuế liên bang được Chuyển Khoản Trực Tiếp.

Chuyển Khoản Trực Tiếp cũng giúp tiết kiệm tiền cho người đóng thuế. Mỗi ngân phiếu tiền hoàn thuế tốn người đóng thuế của quốc gia này $1 để phát hành và gửi đi, nhưng mỗi giao dịch Chuyển Khoản Trực Tiếp chỉ tốn mười xu.

Gia hạn số ITIN sắp hết hạn

Một số người có thể sẽ phải gia hạn Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hoặc ITIN) của họ trước cuối năm. Làm việc này kịp thời sẽ tránh tình trạng nhận tiền hoàn thuế chậm, đồng thời tránh không bỏ lỡ một số lợi ích thuế quan trọng.

Bất kỳ ITIN nào không được sử dụng để khai thuế liên bang trong ba năm qua sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12, 2018. Tương tự, bất kỳ ITIN nào có chữ số giữa là 73, 74, 75, 76, 77, 81 hoặc 82 cũng sẽ hết hạn vào cuối năm. Bất kỳ ai có ITIN sắp hết hạn và dự định sẽ khai thuế trong năm 2019 sẽ phải gia hạn bằng Mẫu W-7.

Sau khi điền đầy đủ và nộp mẫu này, quý vị thường phải đợi khoảng bảy tuần để nhận thư cấp số ITIN mới từ IRS.  Nhưng thời gian chờ đợi này có thể lâu hơn - từ 9 đến 11 tuần - nếu người nộp đơn đợi đến lúc cao điểm của mùa thuế mới nộp mẫu này hoặc gửi từ nước ngoài. Người đóng thuế nên hành động ngay bây giờ để tránh sự chậm trễ.

Người đóng thuế nào không gia hạn ITIN trước khi khai thuế trong năm tới có thể sẽ phải chịu nhận tiền hoàn thuế trễ và có thể không đủ tiêu chuẩn để được hưởng một số tín thuế nhất định. Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang thông tin về ITIN trên IRS.gov.

Tiền hoàn thuế cho những người yêu cầu EITC hoặc ACTC sẽ được giữ lại cho đến giữa tháng Hai

Theo luật, IRS không thể phát hành tiền hoàn thuế trước ngày giữa tháng Hai cho những ai đã yêu cầu {1}Tín Thuế thu nhập Do Lao Động{1} (Earned Income Tax Credit, hoặc EITC) hoặc {2}Tín Thuế Cho Con Nhỏ Bổ Sung{2} (Additional Child Tax Credit, hoặc ACTC). Luật pháp yêu cầu IRS phải giữ lại toàn bộ số tiền hoàn thuế - ngay cả phần không liên quan đến EITC hoặc ACTC. Thay đổi pháp lý này, có hiệu lực vào đầu năm 2017, giúp đảm bảo người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế của họ qua việc cho IRS thêm thời gian để phát hiện và ngăn chặn gian lận.

Như mọi năm, IRS luôn cảnh báo người đóng thuế không mong đợi nhận tiền hoàn thuế vào một ngày nhất định, đặc biệt cho dự kiến mua sắm đồ đắt tiền hoặc thanh toán hóa đơn. Xin lưu ý, một số khoản hoàn thuế có thể cần được kiểm tra thêm vì nhiều lý do và sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ, IRS cùng với các đối tác trong ngành thuế của tiểu bang và quốc gia tiếp tục tăng cường kiểm tra an ninh nhằm giúp bảo vệ chống lại tình trạng mạo danh và gian lận liên quan đến tiền hoàn thuế.