Việc kết hôn có thể ảnh hưởng đến tình hình thuế của một cặp đôi như thế nào

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-82, ngày 6/9/2021

Mùa hè đến cũng là lúc mùa cưới bắt đầu. Hôn nhân thay đổi nhiều thứ và thuế là một trong số đó. Các cặp đôi mới cưới nên biết việc kết hôn có thể ảnh hưởng đến tình hình thuế của họ như thế nào.

Dưới đây là danh sách kiểm tra về thuế cho các cặp vợ chồng mới cưới:

Thay đổi tên và địa chỉ

  • Tên. Khi tên thay đổi sau khi kết hôn, điều quan trọng là phải báo cáo sự thay đổi đó cho Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội. Tên trên tờ khai thuế của một người phải khớp với tên trong hồ sơ tại Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA). Nếu không, điều này có thể trì hoãn bất kỳ khoản hoàn thuế nào. Để cập nhật thông tin, người đóng thuế phải nộp Mẫu Đơn SS-5: Đơn xin cấp Thẻ An Sinh Xã Hội. Nó có sẵn trên trang SSA.gov (tiếng Anh), bằng cách gọi theo số 800-772-1213 hoặc tại văn phòng SSA địa phương.
  • Địa chỉ. Nếu việc kết hôn làm thay đổi địa chỉ, Sở Thuế Vụ và Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ cần được biết điều đó. Để làm điều đó, mọi người nên gửi cho Sở Thuế Vụ Mẫu Đơn 8822: Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh). Người đóng thuế cũng nên thông báo cho dịch vụ bưu chính để chuyển tiếp thư của họ bằng cách truy cập trực tuyến tại USPS.com (tiếng Anh) hoặc bưu điện địa phương của họ.

Khấu lưu

Tư cách khai thuế

  • Những người đã kết hôn có thể chọn khai thuế lợi tức liên bang chung hoặc riêng mỗi năm. Mặc dù khai thuế chung thường có lợi hơn, nhưng tốt nhất quý vị nên tính thuế theo cả hai cách để tìm ra cách nào phù hợp nhất. Hãy nhớ rằng, nếu một cặp vợ chồng đã kết hôn tại thời điểm ngày 12/31, luật sẽ quy định rằng họ đã kết hôn cả năm cho mục tiêu thuế vụ.

Lừa đảo

  • Tất cả những người đóng thuế nên biết và tránh những trò gian lận thuế. Sở Thuế Vụ sẽ không bao giờ liên lạc bằng cách sử dụng điện thư, cuộc gọi, phương tiện truyền thông xã hội hoặc tin nhắn văn bản. Việc liên lạc đầu tiên thường được gửi qua đường bưu điện. Những người thắc mắc liệu họ có nợ Sở Thuế Vụ không có thể xem thông tin trương mục thuế của họ trên IRS.gov để tìm hiểu.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)