Người đóng thuế có thể thực hiện các bước dưới đây để Sẵn Sàng nộp thuế vào năm 2021

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2020-159, ngày 11/23/2020

Mọi người có thể thực hiện các bước để bảo đảm việc khai thuế của họ diễn ra suôn sẻ vào năm 2021. Đầu tiên, họ có thể truy cập trang Chuẩn Bị Sẵn Sàng trên IRS.gov.

Dưới đây là một số bước khác mà mọi người có thể thực hiện ngay bây giờ:

Kiểm tra khoản khấu lưu của họ và thực hiện sớm bất kỳ điều chỉnh nào

Vì hầu hết những người đóng thuế thường chỉ còn một vài ngày để chi trả thuế trong năm nay, nên việc kiểm tra khoản khấu lưu của họ sớm là đặc biệt quan trọng. Nó thậm chí còn quan trọng hơn đối với những người:

 • Đã nhận được khoản tiền hoàn lại ít hơn dự kiến sau khi nộp thuế năm 2019 trong năm nay.
 • Nợ hóa đơn thuế bất thường vào năm ngoái.
 • Có những thay đổi cá nhân hoặc tài chính mà có thể thay đổi trách nhiệm trả thuế của họ.

Một số người có thể nợ một hóa đơn thuế bất thường khi họ nộp tờ khai thuế năm 2020 vào năm sau, nếu họ không khấu lưu đủ trong cả năm. Để tránh loại hóa đơn thuế bất thường này, người đóng thuế nên sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế để thực hiện kiểm tra tiền lương hoặc kiểm tra lợi tức lương hưu nhanh chóng. Làm như vậy sẽ giúp họ quyết định xem họ có cần điều chỉnh khấu lưu hoặc thực hiện các khoản chi trả thuế ước tính hoặc bổ sung ngay bây giờ hay không.

Thu thập tài liệu thuế và lưu trữ trong ít nhất ba năm

Mọi người cần đưa ra một hệ thống lưu trữ hồ sơ. Cho dù đó là hồ sơ điện tử hay giấy, họ cũng cần sử dụng một hệ thống để lưu trữ tất cả thông tin quan trọng. Chuẩn bị sẵn sàng tất cả các giấy tờ cần thiết trước khi khai thuế giúp họ khai thuế đầy đủ và chính xác. Các giấy tờ bao gồm:

Hầu hết các khoản lợi tức đều phải chịu thuế, bao gồm trợ cấp thất nghiệp, tiền lãi hoàn lại và lợi tức từ nền kinh tế chia sẻtiền ảo (Tiếng Anh). Do đó, người đóng thuế cũng cần thu thập bất kỳ tài liệu nào từ các loại lợi tức này. Người đóng thuế cần giữ bản sao của tờ khai thuế và tất cả các tài liệu hỗ trợ trong ít nhất ba năm.

Xác nhận gửi thư và địa chỉ email

Để bảo đảm các mẫu đơn được gửi đến người đóng thuế đúng hạn, mọi người cần xác nhận ngay bây giờ rằng mỗi hãng sở, ngân hàng và các bên chi trả khác có địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ email hiện tại của người đóng thuế. Thông thường, các mẫu đơn bắt đầu gửi qua đường bưu điện hoặc có sẵn trực tuyến vào tháng Một.

Hãy nhớ những bước mới này khi chuẩn bị cho mùa khai thuế năm 2021

 • Người đóng thuế có thể kê khai tín thuế trợ cấp phục hồi nếu họ đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện (Tiếng Anh) vào năm 2020 và:
  • Họ đã không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong năm 2020.
  • Họ độc thân và khoản chi trả của họ ít hơn $1,200.
  • Họ đã kết hôn, nộp hồ sơ chung cho năm 2018 hoặc 2019 và khoản chi trả của họ ít hơn $2,400.
  • Họ không nhận được $500 cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện.
 • Người đóng thuế mà đã nhận được một khoản tiền hoàn thuế liên bang vào năm 2020 có thể đã được trả lãi. Sở Thuế Vụ đã gửi các khoản chi trả lãi suất cho những người đóng thuế cá nhân đã kịp thời nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 và nhận được tiền hoàn lại. Hầu hết các khoản chi trả lãi suất được nhận tách biệt với tiền hoàn thuế. Các khoản chi trả tiền lãi phải chịu thuế và phải được báo cáo trên tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 của quý vị. Vào tháng 1/2021, Sở Thuế Vụ sẽ gửi Mẫu Đơn 1099-INT, Lợi Tức Từ Lãi Suất (Tiếng Anh) cho bất kỳ ai nhận được tổng số tiền lãi ít nhất là $10.