Đây là những gì người đóng thuế nên làm nếu hồ sơ khai thuế của họ bị thiếu hoặc không chính xác

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-26, Ngày 3/1/2021

Người đóng thuế nên kiểm tra lại để bảo đảm rằng họ có đầy đủ các giấy tờ trước khi khai thuế.

Những người đóng thuế chưa nhận được W-2 hoặc Mẫu Đơn 1099 nên liên hệ với hãng sở, người chi trả hoặc cơ quan phát hành và yêu cầu các tài liệu còn thiếu. Điều này cũng áp dụng cho những người nhận được Mẫu Đơn W-2 hoặc Mẫu Đơn 1099 không chính xác.

Nếu không lấy được mẫu đơn, họ vẫn phải khai thuế đúng hạn. Để tránh nộp tờ thuế không đầy đủ hoặc phải sửa đổi, họ có thể cần sử dụng Mẫu Đơn 4852, Thay Thế Cho Mẫu Đơn W-2, Bản Khai Thuế Và Tiền Lương hoặc Mẫu Đơn 1099-R Phân Bổ Từ Lương Hưu, Niên Kim, Chương Trình Hưu Trí hoặc Chia Sẻ Lợi Nhuận, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh).

Nếu ngưởi đóng thuế không nhận được mẫu bị thiếu hoặc sửa đổi kịp thời để nộp tờ khai thuế, họ có thể ước tính tiền lương hoặc các khoản chi trả cho họ, cũng như bất kỳ khoản thuế nào bị khấu trừ. Sau đó sử dụng Mẫu 4852 để báo cáo thông tin này trên tờ khai thuế liên bang của họ.

Nếu họ nhận được Mẫu W-2 hoặc Mẫu 1099-R bị thiếu hoặc đã sửa đổi sau khi nộp tờ khai và thông tin khác với ước tính trước đó của họ, họ phải nộp Mẫu 1040-X: Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ Sửa Đổi.

Hầu hết người đóng thuế đã nhận được tài liệu lợi tức vào gần cuối tháng 1, bao gồm:

  • Mẫu Đơn W-2: Bản Khai Thuế Và Tiền Lương
  • Mẫu Đơn 1099-MISC: Lợi Tức Khác
  • Mẫu Đơn 1099-INT: Lợi Tức Từ Lãi Suất
  • Mẫu Đơn 1099-NEC: Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Nhân Viên (tiếng Anh).
  • Mẫu Đơn 1099-G: Các Khoản Chi Trả Nhất Định Của Chính Phủ; như trợ cấp thất nghiệp hoặc hoàn thuế nhà nước

Mẫu Đơn 1099-G không chính xác đối với trợ cấp thất nghiệp

Nhiều người đã nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp vào năm 2020. Đối với một số người, đây có thể là lần đầu tiên họ nhận trợ cấp thất nghiệp. Những người đóng thuế này cần biết rằng khoản trợ cấp thất nghiệp là khoản phải nộp thuế và phải được ghi vào tờ khai thuế của họ.

Người đóng thuế nhận được Mẫu Đơn 1099-G không chính xác về trợ cấp thất nghiệp phải liên hệ với cơ quan nhà nước cấp để yêu cầu Mẫu Đơn 1099-G được sửa lại cho thấy họ không nhận được những khoản trợ cấp này. Những người đóng thuế không thể nhận được mẫu đơn sửa đổi kịp thời từ các tiểu bang vẫn nên khai thuế chính xác, và chỉ báo cáo lợi tức mà họ nhận được.

Thêm thông tin

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)