Sở thích hoặc kinh doanh: Những điều mọi người cần biết nếu họ có nghề tay trái

Mẹo thuế IRS 2024-55, ngày 5 tháng 6, 2024

Sở thích và doanh nghiệp được đối xử khác nhau khi khai thuế. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai bên là doanh nghiệp hoạt động để kiếm lợi nhuận trong khi sở thích là để tiêu khiển hoặc giải trí.

Cho dù ai đó đang tận hưởng sở thích hay điều hành một doanh nghiệp, nếu họ được thanh toán qua ứng dụng thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trong năm, họ có thể nhận được Mẫu IRS 1099-K cho các giao dịch đó. Các khoản thanh toán này là thu nhập chịu thuế và phải được khai báo trên tờ khai thuế liên bang.

Có một số điều khác mà mọi người nên cân nhắc khi quyết định xem dự án của họ là sở thích hay công việc kinh doanh. Không có điều duy nhất là yếu tố quyết định. Người đóng thuế nên xem xét tất cả các yếu tố để đưa ra quyết định đúng đắn.

Làm thế nào người đóng thuế có thể quyết định xem đó là sở thích hay kinh doanh

Những câu hỏi này có thể giúp người đóng thuế quyết định xem họ có sở thích hay công việc kinh doanh:

  • Thời gian và công sức họ bỏ ra cho hoạt động này có cho thấy họ có ý định kiếm lợi nhuận không?
  • Liệu hoạt động này có tạo ra lợi nhuận trong một số năm không, và nếu có thì nó tạo ra bao nhiêu lợi nhuận?
  • Họ có thể mong đợi kiếm được lợi nhuận trong tương lai từ việc tăng giá của tài sản được sử dụng trong hoạt động này không?
  • Họ có phụ thuộc vào thu nhập từ hoạt động này để kiếm sống không?
  • Có bất kỳ lỗ nào do hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của họ hay những tổn thất này là bình thường đối với giai đoạn khởi đầu của loại hình kinh doanh của họ?
  • Họ có thay đổi phương pháp hoạt động để cải thiện lợi nhuận không?
  • Họ có thực hiện hoạt động theo cách thức kinh doanh và lưu giữ sổ sách và hồ sơ đầy đủ và chính xác không?
  • Người đóng thuế và cố vấn của họ có kiến thức cần thiết để thực hiện hoạt động này như một doanh nghiệp thành công không?

Cho dù người đóng thuế có sở thích hay điều hành một doanh nghiệp, việc lưu giữ hồ sơ tốt trong suốt cả năm sẽ giúp ích khi họ khai thuế.

Thêm thông tin:

Đăng ký Nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)