Sở Thuế Vụ và các đối tác cộng đồng hợp tác để cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí cho các gia đình để nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em và khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế

Các đối tác được khuyến khích sử dụng thông tin và công cụ trực tuyến về khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em để giúp người đóng thuế đủ điều kiện đăng ký

IR-2021-132, ngày 6/23/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ đang hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận, nhà thờ, nhóm cộng đồng và những tổ chức khác ở 12 thành phố để giúp các gia đình đủ điều kiện, đặc biệt là những người thường không khai thuế liên bang, nộp tờ khai thuế lợi tức năm 2020 hoặc đăng ký khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em (AdvCTC) hàng tháng bằng cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế.

Công cụ này, bản cập nhật của công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế năm ngoái của Sở Thuế Vụ, được thiết kế để giúp những cá nhân đủ điều kiện thường không khai thuế đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba trị giá $1,400 (còn được gọi là chi phiếu kích thích kinh tế) và yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho bất kỳ số tiền nào trong hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên mà họ có thể đã bỏ lỡ. Các cá nhân không cần phải có con để tham dự các sự kiện này và đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Các sự kiện đặc biệt (tiếng Anh)PDF của Sở Thuế Vụ và các nhóm đối tác để giúp mọi người nhanh chóng nộp tờ khai thuế lợi tức và đăng ký các khoản trả trước sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần, ngày 6/25-26 và 7/9-10 năm 2021. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Atlanta; New York; Detroit; Houston; Los Angeles; Las Vegas; Miami; Milwaukee; Philadelphia; Phượng Hoàng; St. Louis;Washington, DC.

"Thay đổi quan trọng về thuế mới này ảnh hưởng đến hàng triệu gia đình trên toàn quốc và Sở Thuế Vụ muốn làm mọi thứ có thể để giúp mọi người nhận được các khoản chi trả", Ken Corbin, Ủy Viên Lương Bổng & Đầu Tư Sở Thuế Vụ, cũng là Giám Đốc Phụ Trách Trải Nghiệm Người Đóng Thuế của Sở Thuế Vụ cho biết. "Nhiều người có thể mất các nguồn lợi từ việc đóng thuế chỉ vì họ không khai thuế. Công việc của chúng tôi ở những thành phố này được thiết kế để giúp mọi người nhận được các khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng và khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế".

Mọi người có thể kiểm tra xem họ có đủ điều kiện nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em bằng cách sử dụng Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em.

Để quá trình đăng ký diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ, mọi người được khuyến khích cung cấp thông tin sau khi đến một trong các sự kiện sau:

  1. Số An Sinh Xã Hội cho trẻ đủ điều kiện của họ,
  2. Số An Sinh Xã Hội hoặc Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế cho bản thân và người phối ngẫu của họ,
  3. một địa chỉ gửi thư đáng tin cậy,
  4. một địa chỉ điện thư và
  5. thông tin trương mục ngân hàng của họ nếu họ muốn nhận chi trả bằng cách ký gửi trực tiếp.

Là một phần của nỗ lực rộng rãi hơn nhằm nâng cao nhận thức về khoản Tín Thuế Trẻ Em mở rộng, Sở Thuế Vụ cũng khuyến khích các đối tác của mình sử dụng công cụ và bộ công cụ trực tuyến để giúp những người không phải khai thuế, các gia đình có lợi tức thấp và các nhóm không được phục vụ khác đăng ký nhận khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em.

Một số khoản tín thuế, chẳng hạn như Tín Thuế Trẻ Em (CTC), "là khả bồi hoàn", có nghĩa là ngay cả khi người đóng thuế không nợ thuế lợi tức, Sở Thuế Vụ sẽ cấp cho họ một khoản tiền hoàn lại nếu họ đủ điều kiện; nhưng họ phải khai thuế hoặc đăng ký với Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế mới để nhận được. Một số người chưa nộp tờ khai thuế năm 2020 cũng đủ điều kiện nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế $1,400 cho mỗi người và khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Các khoản tiền trả hàng tháng đầu tiên của khoản CTC mở rộng và trả trước mới từ Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ sẽ được thực hiện vào tháng Bảy. Hầu hết các gia đình sẽ bắt đầu nhận các khoản tiền trả hàng tháng mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được khoản chi trả lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Những người cần nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020, nhưng không thể tham dự một trong những sự kiện này, có thể tự khai và nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang trực tuyến bằng công cụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS nếu lợi tức của họ là $72,000 trở xuống.

Những người không cần khai thuế liên bang 2020 có thể sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế để đăng ký nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em, khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt 3 và khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Sở Thuế Vụ khuyến khích mọi người yêu cầu các khoản chi trả bằng phương thức ký gửi trực tiếp, nhanh hơn và an toàn hơn các phương thức chi trả khác. Những người không có trương mục ngân hàng có thể truy cập trang web của Công Ty Bảo Hiểm Ký Gửi Liên Bang (tiếng Anh) để biết thông tin giúp mở trương mục trực tuyến. Họ cũng có thể sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của FDIC để định vị ngân hàng được FDIC bảo đảm gần đó.

Cuối cùng, BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Các Chủ Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Các Chủ Ngân Hàng Cộng Đồng Độc Lập Của Hoa Kỳ (tiếng Anh)Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) đều đã tổng hợp danh sách các ngân hàng và công đoàn tín dụng có thể mở trương mục trực tuyến. Các Cựu Chiến Binh có thể xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia.

Về khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em

Khoản Tín Thuế Trẻ Em được mở rộng và có thể ứng trước mới được cho phép theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, được ban hành vào tháng Ba. Thông thường, Sở Thuế Vụ sẽ tính toán khoản chi trả dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của một gia đình, bao gồm cả những người sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế. Nếu tờ khai thuế đó không khả dụng vì nó chưa được nộp hoặc vẫn đang được xử lý, thay vào đó, Sở Thuế Vụ sẽ xác định số tiền chi trả ban đầu bằng cách sử dụng tờ khai năm 2019 hoặc thông tin được nhập bằng công cụ Người Không Phải Khai Thuế có sẵn vào năm 2020.

Khoản chi trả sẽ lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Để đảm bảo các gia đình có thể dễ dàng tiếp cận tiền của họ, Sở Thuế Vụ sẽ phát hành các khoản chi trả này bằng hình thức ký gửi trực tiếp, miễn là thông tin ngân hàng chính xác đã được cung cấp trước đó cho Sở Thuế Vụ. Nếu không, mọi người nên kiểm tra hòm thư của họ vào khoảng ngày 7/15 để kiểm tra khoản chi trả qua thư của họ. Các ngày chi trả khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em là ngày 7/15, 8/13, 9/15, 10/15, 11/15 và 12/15.

Để tìm hiểu thêm về khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em trước, hãy truy cập IRS.gov/childtaxcredit2021 hoặc xem Câu Hỏi Thường Gặp Về Khoản Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 (tiếng Anh).