Sở Thuế Vụ công bố 2 công cụ trực tuyến mới để giúp các gia đình quản lý các khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em

Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em giúp các gia đình xác định xem họ có đủ điều kiện nhận các khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em không

Cổng Thông Tin Cập Nhật giúp các gia đình theo dõi và quản lý các khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em

IR-2021-130, ngày 6/22/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã ra mắt hai công cụ trực tuyến mới được thiết kế để giúp các gia đình quản lý và theo dõi các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ. Hai công cụ mới này bổ sung cho Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, được công bố vào tuần trước, giúp các gia đình thông thường không phải khai thuế lợi tức có thể nhanh chóng đăng ký khoản Tín Thuế Trẻ Em.

Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em mới cho phép các gia đình trả lời một loạt câu hỏi để nhanh chóng xác định xem họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế trả trước hay không.

Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em cho phép các gia đình xác minh khả năng đủ điều kiện nhận các khoản chi trả và nếu họ chọn hủy đăng ký hoặc chọn không nhận các khoản tiền trả hàng tháng thì họ có thể nhận được số tiền trả một lần khi nộp tờ khai thuế vào năm sau. Công cụ an toàn, được bảo vệ bằng mật khẩu này có sẵn cho bất kỳ gia đình nào đủ điều kiện có truy cập internet và điện thoại thông minh hoặc máy tính. Các phiên bản tương lai của công cụ được lên kế hoạch vào mùa hè và mùa thu sẽ cho phép mọi người xem lịch sử chi trả của họ, điều chỉnh thông tin trương mục ngân hàng hoặc địa chỉ gửi thư và các tính năng khác. Một phiên bản tiếng Tây Ban Nha cũng được lên kế hoạch.

Cả Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em và Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em hiện đều có sẵn trên IRS.gov.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã tăng khoản Tín Thuế Trẻ Em tối đa vào năm 2021 lên $3,600 đối với trẻ dưới 6 tuổi và lên $3,000 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em, thường sẽ được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng, giúp các gia đình trong việc hoạch định ngân sách của họ một cách chắc chắn hơn. Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được khoản chi trả lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Khoản tiền trả hàng tháng đầu tiên của khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em mở rộng và mới sẽ được thực hiện vào ngày 7/15. Hầu hết các gia đình sẽ bắt đầu tự động nhận các khoản tiền trả hàng tháng vào tháng tới mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.

“Nhân viên Sở Thuế Vụ tiếp tục làm việc chăm chỉ để giúp mọi người nhận được khoản tín thuế quan trọng này”, Ủy Viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. “Cổng Thông Tin Cập Nhật là một phần quan trọng trong số 3 công cụ mới hiện có trên IRS.gov để giúp các gia đình hiểu, đăng ký và theo dõi các khoản chi trả này. Chúng tôi sẽ làm việc trên toàn quốc với các nhóm đối tác để chia sẻ thông tin và giúp những người đủ điều kiện nhận được các khoản trả trước”.

Sắp có thêm nhiều tính năng khác trên Cổng Thông Tin Cập Nhật

Sắp tới, các gia đình sẽ có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để kiểm tra trạng thái các khoản chi trả của họ. Vào cuối tháng 6, mọi người sẽ có thể cập nhật thông tin trương mục ngân hàng của họ cho các khoản chi trả bắt đầu từ tháng 8. Vào đầu tháng 8, một tính năng dự kiến cho phép mọi người cập nhật địa chỉ gửi thư của họ. Sau đó, trong các bản cập nhật trong tương lai dự kiến vào mùa hè và mùa thu này, họ sẽ có thể sử dụng công cụ này cho những việc như cập nhật tình trạng gia đình và các thay đổi về lợi tức.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu Hỏi Thường Gặp, sẽ tiếp tục được cập nhật.

Cổng Thông Tin Cập Nhật cho phép mọi người hủy đăng ký

Thay vì nhận các khoản trả trước này, một số gia đình có thể muốn đợi đến cuối năm và nhận toàn bộ khoản tín thuế như một khoản hoàn thuế khi họ nộp hồ sơ khai thuế năm 2021. Trong phiên bản đầu tiên của công cụ này, Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em hiện cho phép các gia đình này nhanh chóng và dễ dàng hủy đăng ký nhận các khoản tiền trả trước hàng tháng.

Tính năng hủy đăng ký cũng có thể hữu ích cho bất kỳ gia đình nào không còn đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em hoặc tin rằng họ sẽ không đủ điều kiện khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Điều này có thể xảy ra nếu, ví dụ:

  • Lợi tức của họ vào năm 2021 là quá cao khiến họ không đủ điều kiện nhận khoản tín thuế.
  • Một người nào đó khác (ví dụ: người phối ngẫu đã ly hôn hoặc một thành viên khác trong gia đình) đủ điều kiện kê khai con của họ là người phụ thuộc vào năm 2021.
  • Nhà ở chính của họ nằm bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021.

Truy cập Cổng Thông Tin Cập Nhật

Để truy cập Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em, trước tiên một người phải xác minh danh tính của họ. Nếu một người có tên người dùng đã tồn tại ở Sở Thuế Vụ hoặc trương mục ID.me (tiếng Anh) với danh tính đã được xác minh, họ có thể sử dụng các trương mục đó để dễ dàng đăng nhập. Những người không có sẵn trương mục sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của họ bằng một giấy tờ nhận dạng có ảnh sử dụng ID.me, là một bên thứ ba đáng tin cậy đối với Sở Thuế Vụ. Xác minh danh tính là một biện pháp bảo vệ quan trọng và sẽ bảo vệ trương mục của quý vị khỏi bị đánh cắp danh tính.

Bất kỳ ai thiếu truy cập internet hoặc không thể sử dụng công cụ trực tuyến có thể hủy đăng ký bằng cách liên lạc với Sở Thuế Vụ theo số điện thoại có trong thư từ của Sở gửi cho quý vị.

Ai đang nhận khoản tiền trả hàng tháng

Nói chung, các khoản tiền trả hàng tháng sẽ được chuyển đến các gia đình đủ điều kiện mà:

  • Đã nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2019 hoặc 2020.
  • Đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov vào năm 2020 để đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.
  • Đã đăng ký khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em trong năm nay bằng cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế mới trên IRS.gov.

Một gia đình đủ điều kiện đã thực hiện bất kỳ bước nào trong số này không cần phải làm bất cứ điều gì khác để nhận được khoản chi trả của họ.

Thông thường, Sở Thuế Vụ sẽ tính toán khoản trả trước dựa trên tờ khai thuế lợi tức năm 2020. Nếu không có sẵn tờ khai đó do chưa được nộp hoặc chưa được xử lý, thay vào đó, Sở Thuế Vụ sẽ xác định số tiền chi trả bằng cách sử dụng tờ khai thuế năm 2019.

Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được các khoản trả trước, bằng phương thức ký gửi trực tiếp hoặc bằng chi phiếu. Khoản chi trả sẽ lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Sở Thuế Vụ sẽ phát hành khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em vào những ngày này: 7/15, 8/13, 9/15, 10/15, 11/15 và 12/15.

Sở Thuế Vụ kêu gọi các gia đình chưa nộp tờ khai thuế năm 2020 – hoặc tờ khai thuế năm 2019 – hãy nộp càng sớm càng tốt để họ có thể nhận được các khoản trả trước mà họ đủ điều kiện. Đồng thời, cơ quan này cảnh báo rằng các tờ khai thuế phải được xử lý trước ngày 6/28 để được áp dụng trong đợt chi trả hàng tháng đầu tiên được lên lịch vào ngày 7/15, vì vậy các gia đình đủ điều kiện mà bây giờ mới khai thuế có thể sẽ nhận được khoản chi trả trong những tháng tiếp theo. Ngay cả khi các khoản tiền trả hàng tháng bắt đầu sau tháng 7, Sở Thuế Vụ sẽ điều chỉnh số tiền hàng tháng tăng lên để bảo đảm rằng mọi người vẫn nhận được một nửa tổng số tiền Tín Thuế Trẻ Em đủ điều kiện được hưởng của họ vào cuối năm.

Việc khai thuế sớm cũng sẽ bảo đảm rằng Sở Thuế Vụ có thông tin trương mục ngân hàng mới nhất của họ, cũng như các thông tin quan trọng về các thành viên gia đình hội đủ điều kiện. Điều này bao gồm những người thường không khai thuế, chẳng hạn như các gia đình trải qua tình trạng vô gia cư và những người trong các nhóm thiệt thòi.

Đối với hầu hết mọi người, cách nhanh nhất và dễ nhất để khai thuế là sử dụng hệ thống Khai Thuế Miễn Phí của Sở Thuế Vụ, chỉ có trên IRS.gov. Bên cạnh việc kiểm tra tính đủ điều kiện để nhận các khoản trả trước này, việc sử dụng công cụ Khai Thuế Miễn Phí cũng sẽ cho phép mọi người yêu cầu các quyền lợi thuế khác dành cho gia đình, nếu đủ điều kiện, chẳng hạn như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi/khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

Công cụ mới dùng để đăng ký đối với những người không phải khai thuế

Đối với những gia đình thường không khai thuế lợi tức, một lựa chọn dễ dàng khác là đăng ký các khoản trả trước này bằng cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế mới, được ra mắt gần đây và chỉ có trên IRS.gov. Cùng với những công cụ khác, công cụ này yêu cầu người dùng cung cấp thông tin ngân hàng hiện tại, cùng với các thông tin chính về bản thân và những trẻ đủ điều kiện của họ. Sau đó, công cụ này sẽ tự động điền vào tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 theo biểu mẫu đơn giản, và gửi theo phương thức điện tử đến Sở Thuế Vụ. Công cụ mới được phát triển với sự hợp tác của Intuit và Liên Minh Khai Thuế Miễn Phí.

Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em được ra mắt

Trước khi khai thuế hoặc sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, các gia đình không chắc chắn về việc họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế hay các khoản trả trước hay không có thể muốn xem một công cụ mới khác – Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em. Bằng cách trả lời một loạt câu hỏi, công cụ này giúp mọi người xác định xem họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế và các khoản chi trả hay không.

Sở Thuế Vụ nhấn mạnh rằng vì Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em không yêu cầu thông tin cá nhân cho từng người, nó không phải là một công cụ đăng ký, mà chỉ đơn thuần là một công cụ kiểm tra tính đủ điều kiện. Tuy nhiên, nó vẫn có thể giúp một gia đình đủ điều kiện xác định xem họ có nên thực hiện bước tiếp theo hay không và khai thuế lợi tức hay đăng ký bằng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế.

Có sẵn trợ giúp cho cá nhân

Sở Thuế Vụ và các đối tác của họ đang giúp các gia đình đăng ký các khoản chi trả bằng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế. Vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, các sự kiện miễn phí sẽ diễn ra tại Atlanta, Brooklyn, Detroit, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Milwaukee, Philadelphia, Phoenix, St. LouisWashington, D.C. Thông tin chi tiết sẽ sớm có trên IRS.gov.

Tín Thuế Trẻ Em 2021

Sở Thuế Vụ đã tạo một trang đặc biệt về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021, được thiết kế để cung cấp thông tin cập nhật nhất về khoản tín thuế này và các khoản trả trước. Tại IRS.gov/childtaxcredit2021.

Cùng với các tính năng khác, nó cung cấp các đường dẫn trực tiếp đến Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em, Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em, một tập hợp các câu hỏi thường gặp và các tài nguyên hữu ích khác.

Các thay đổi về Tín Thuế Trẻ Em

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã tăng khoản Tín Thuế Trẻ Em tối đa vào năm 2021 lên $3,600 đối với trẻ dưới 6 tuổi và lên $3,000 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Trước năm 2021, khoản tín thuế có giá trị lên đến $2,000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện.

Khoản tín thuế tối đa mới dành cho người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh (AGI) là:

  • $75,000 trở xuống đối với người độc thân,
  • $112,500 trở xuống đối với chủ hộ và
  • $150,000 trở xuống đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn khai thuế chung và những người góa vợ/chồng đủ điều kiện.

Đối với hầu hết mọi người, AGI sửa đổi là số tiền được hiển thị trên Dòng 11 của Mẫu Đơn 1040 hoặc 1040-SR năm 2020 của họ. Trên các ngưỡng lợi tức này, số tiền bổ sung trên khoản tín thuế $2,000 ban đầu – $1,000 hoặc $1,600 cho mỗi trẻ – được giảm đi $50 đối với mỗi $1,000 bổ sung của AGI sửa đổi. Ngoài ra, khoản tín thuế sẽ được hoàn lại toàn bộ cho năm 2021. Điều này có nghĩa là những gia đình đủ điều kiện có thể nhận được khoản tín thuế, ngay cả khi họ không nợ thuế lợi tức liên bang. Trước năm nay, khoản được hoàn lại được giới hạn ở mức $1,400 cho mỗi trẻ.

Hỗ trợ chia sẻ thông tin

Sở Thuế Vụ kêu gọi các nhóm cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, các hiệp hội, tổ chức giáo dục và bất kỳ ai có mối liên hệ với những người có con chia sẻ thông tin quan trọng này về khoản Tín Thuế Trẻ Em cũng như các quyền lợi quan trọng được hưởng khác. Cùng với các hoạt động khác, Sở Thuế Vụ đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác cộng đồng của mình để bảo đảm quyền truy cập rộng rãi vào Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế và Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em. Sở Thuế Vụ sẽ phát hành các tài liệu và thông tin bổ sung có thể dễ dàng chia sẻ bằng phương tiện truyền thông xã hội, email và các phương tiện khác.

Để có thông tin cập nhật nhất về khoản Tín Thuế Trẻ Em và các khoản trả trước, hãy truy cập Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021.