Sở Thuế Vụ bắt đầu thực hiện chi trả Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba cho người Mỹ

IR-2021-54, ngày 3/12/2021

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ hôm nay đã thông báo rằng đợt chi trả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba sẽ đến được với người dân Mỹ trong tuần tới.

Sau khi Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ được phê duyệt, đợt chi trả đầu tiên sẽ được gửi bằng phương thức tiền gửi trực tiếp, trong đó một số người sẽ bắt đầu nhận tiền sớm nhất vào cuối tuần này và sẽ có thêm nhiều người được nhận vào tuần tới.

Các đợt chi trả bổ sung sẽ được tiến hành trong những tuần tới bằng phương thức tiền gửi trực tiếp và qua đường bưu điện dưới dạng chi phiếu hoặc thẻ khấu trừ tiền. Phần lớn các khoản chi trả này sẽ được gửi bằng phương thức tiền gửi trực tiếp.

Hầu hết những người đóng thuế không cần phải làm gì; các khoản chi trả sẽ được tiến hành tự động và trong nhiều trường hợp, tương tự như cách mọi người nhận được trong đợt chi trả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai vào năm 2020. Mọi người có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi trên IRS.gov vào thứ Hai để xem trạng thái thanh toán của khoản thanh toán kích thích kinh tế thứ ba.

"Mặc dù mùa thuế đang diễn ra sôi động nhưng các nhân viên Sở Thuế Vụ vẫn làm việc suốt ngày đêm để nhanh chóng cung cấp khoản trợ cấp này cho hàng triệu người Mỹ đang phải vật lộn đối phó với đại dịch lịch sử này", Ủy viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. "Các khoản chi trả sẽ được chuyển tự động cho người đóng thuế ngay cả khi Sở Thuế Vụ tiếp tục tiến hành chi trả các khoản hoàn thuế thông thường. Chúng tôi kêu gọi mọi người truy cập IRS.gov để biết thông tin chi tiết mới nhất về các khoản thanh toán kích thích kinh tế, các quy định khác của luật thuế mới và các cập nhật của mùa thuế".

Điểm nổi bật của đợt chi trả Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba; Sở Thuế Vụ sẽ tự động tính toán số tiền

Nói chung, hầu hết mọi người sẽ nhận được $1,400 cho chính họ và $1,400 cho mỗi người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn được khai trên tờ khai thuế của họ. Như với hai Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên vào năm 2020, hầu hết người dân Mỹ sẽ nhận được tiền mà không cần phải làm gì. Một số người có thể nhìn thấy các khoản chi trả bằng phương thức tiền gửi trực tiếp ở trạng thái đang chờ xử lý hoặc các khoản chi trả tạm thời trong trương mục của họ trước ngày chi trả chính thức vào ngày 03/17/2021.

Bởi vì các khoản chi trả này là tự động đối với hầu hết những người đủ điều kiện, nên việc liên hệ với các tổ chức tài chính hoặc Sở Thuế Vụ về thời gian chi trả sẽ không đẩy nhanh tốc độ chi trả. Cơ quan An Sinh Xã Hội và những người hưởng trợ cấp liên bang khác nói chung sẽ nhận được khoản chi trả thứ ba này với cùng phương thức như khi nhận trợ cấp thông thường. Ngày chi trả cho nhóm này sẽ sớm được công bố.

Đợt chi trả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba (EIP3) sẽ dựa trên tờ khai thuế đã xử lý mới nhất của người đóng thuế từ năm 2020 hoặc 2019. Điều này áp dụng với bất kỳ ai đã đăng ký trực tuyến thành công tại IRS.gov bằng cách sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế của cơ quan này vào năm ngoái, hoặc đã nộp tờ khai thuế đơn giản đặc biệt cho Sở Thuế Vụ. Nếu Sở Thuế Vụ đã nhận và xử lý tờ khai thuế năm 2020 của người đóng thuế, thì thay vào đó, cơ quan này sẽ tính toán dựa trên tờ khai thuế đó.

Ngoài ra, Sở Thuế Vụ sẽ tự động gửi EIP3 cho những người không khai thuế nhưng nhận trợ cấp hưu trí An Sinh Xã Hội, trợ cấp cho người sống sót hoặc tàn tật (SSDI), trợ cấp Hưu Trí Đường Sắt, Lợi Tức An Sinh Bổ Sung (SSI) hoặc các quyền lợi Cựu Chiến Binh. Điều này tương tự với đợt chi trả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai, thường được gọi là EIP1EIP2.

Đối với những người đã nhận EIP1 hoặc EIP2 nhưng không nhận được bằng phương thức tiền gửi trực tiếp, họ thường sẽ nhận được chi phiếu hoặc trong một số trường hợp là thẻ khấu trừ tiền trả trước (được gọi là "Thẻ EIP). Một khoản chi trả sẽ không được thêm vào thẻ EIP hiện có mà đã được gửi qua đường bưu điện cho đợt chi trả các khoản thanh toán kích thích kinh tế đầu tiên hoặc thứ hai.

Theo luật mới, EIP3 không thể được sử dụng để trả các khoản nợ liên bang quá hạn hoặc các khoản thuế chưa được thanh toán một phần hoặc hoàn toàn.

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng mức lợi tức trong đợt chi trả các khoản thanh toán kích thích kinh tế mới này đã thay đổi. Điều này có nghĩa là một số người sẽ không đủ điều kiện nhận khoản chi trả thứ ba ngay cả khi họ đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất hoặc lần thứ hai hoặc đã yêu cầu khoản tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Các khoản chi trả sẽ bắt đầu giảm đối với những cá nhân kiếm được từ $75,000 trở lên trong Tổng Lợi Tức Điều Chỉnh ($150,000 cho trường hợp đã kết hôn, khai thuế chung). Các khoản chi trả giảm dần sẽ được dừng khi tổng lợi tức điều chỉnh ở mức $80,000 cho cá nhân ($160,000 cho trường hợp đã kết hôn, khai thuế chung); những người ở trên các mức này không đủ điều kiện để được chi trả khoản tiền này. Có thêm thông tin trên IRS.gov.

Các khoản chi trả mới sẽ khác với các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trước đó

Đợt chi trả các khoản thanh toán kích thích kinh tế thứ ba, được Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 cho phép, khác với các khoản chi trả trước đó ở một số khía cạnh:

  • Khoản chi trả kích thích kinh tế thứ ba sẽ cao hơn đối với hầu hết mọi người. Hầu hết các gia đình sẽ nhận được $1,400 mỗi người, bao gồm tất cả những người phụ thuộc được khai trên tờ khai thuế của họ. Thông thường, điều này có nghĩa là một người độc thân không có người phụ thuộc sẽ nhận được $1,400, trong khi một gia đình 4 người (cặp đôi và hai người phụ thuộc) sẽ nhận được $5,600.
  • Không giống như hai khoản chi trả đầu tiên, khoản thanh toán kích thích kinh tế thứ ba không bị giới hạn đối với trẻ em dưới 17 tuổi. Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được một khoản chi trả dựa trên tất cả những người phụ thuộc đủ điều kiện của họ được khai trên tờ khai thuế, bao gồm những người thân lớn tuổi như sinh viên đại học, người lớn khuyết tật, cha mẹ và ông bà.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Thêm thông tin chi tiết về đợt chi trả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba (tiếng Anh).