Sở Thuế Vụ mở rộng các nguồn tài nguyên và dịch vụ đa ngôn ngữ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-125, ngày 24 tháng Chín, 2020

Mục tiêu của Sở Thuế Vụ là giúp đỡ tất cả những người đóng thuế, bất kể họ sống ở đâu, lý lịch hay ngôn ngữ của họ là gì. Đóng góp một phần vào nỗ lực này, Sở Thuế Vụ đang mở rộng cung cấp thông tin và trợ giúp cho người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác.

Lần đầu tiên, Mẫu 1040 năm 2020, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân của Hoa Kỳ sẽ có bản Tiếng Tây Ban Nha. Sở Thuế Vụ cũng sẽ cho phép người đóng thuế nêu rõ liệu họ có muốn được liên lạc bằng ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh hay không. Đây là một tính năng mới có trong mùa khai thuế sắp tới.

Dưới đây là một số thay đổi khác nằm trong sáng kiến đa ngôn ngữ.

Sở Thuế Vụ cũng đang đưa thông tin về dịch vụ chuyển ngữ và các tùy chọn đa ngôn ngữ khác vào một số thông báo gửi cho người đóng thuế. Ngoài ra, cơ quan này cũng tiếp tục tăng cường tiếp cận đa ngôn ngữ trên Instagram, Twitter và các nền tảng truyền thông xã hội (Tiếng Anh) khác của mình.

Để biết thêm thông tin về trợ giúp thuế bằng các ngôn ngữ khác, hãy truy cập IRS.gov.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)