Phần mềm Khai Thuế Miễn Phí Của IRS có thể giúp các gia đình tiết kiệm

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-15, ngày 2/8/2021

Các gia đình thường tìm các cách tiết kiệm tiền. Một cách họ có thể làm là sử dụng phần mềm Khai Thuế Miễn Phí Của IRS để khai thuế. Khai Thuế Miễn Phí cung cấp dịch vụ khai thuế trực tuyến, tiền gửi trực tiếp và khai thuế điện tử miễn phí.

Khai Thuế Miễn Phí Của IRS không chỉ tiết kiệm tiền cho các gia đình, phần mềm này còn có thể giúp họ tìm các lợi ích về thuế mà có thể giảm số tiền thuế mà họ phải trả hoặc tăng số tiền hoàn lại của họ. Dưới đây là một số điều mà những người đóng thuế này nên biết về chương trình Khai Thuế Miễn Phí và những lợi ích về thuế mà có thể giúp họ có thêm tiền.

 • Khai Thuế Miễn Phí Của IRS có sẵn cho những người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh năm 2020 là $72,000 trở xuống.
   
 • Sử dụng phần mềm Khai Miễn Phí có thể giúp người đóng thuế tìm ra những thông tin như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng, Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ Và Người Phụ Thuộc (tiếng Anh), và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận tín thuế trợ cấp phục hồi – và không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc nhận được ít hơn số tiền đầy đủ – thì quý vị phải nộp tờ khai thuế năm 2020 để yêu cầu khoản tín thuế ngay cả khi quý vị thường không khai thuế.
   
 • Nếu lợi tức của người đóng thuế cao hơn $72,000, họ có thể sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh).
   
 • Khai thuế điện tử, bao gồm cả Khai Thuế Miễn Phí là cách tốt nhất để tránh sự chậm trễ về giấy tờ liên quan đến đại dịch. Khai thuế điện tử kết hợp với phương thức tiền gửi trực tiếp là cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn lại.
   
 • Khai Thuế Miễn Phí có sẵn trên IRS.gov. Người đóng thuế có thể duyệt từng sản phẩm trong số chín sản phẩm hoặc sử dụng công cụ tra cứu (tiếng Anh) để giúp tìm sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ.
   
 • Mỗi đối tác của phần mềm Khai Thuế Miễn Phí đặt ra các tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện của riêng mình thường dựa trên lợi tức, độ tuổi và nơi cư trú tại tiểu bang. Tất cả những người đóng thuế đáp ứng hạn mức lợi tức $72,000 sẽ tìm thấy ít nhất một sản phẩm miễn phí để sử dụng.
   
 • Một số sản phẩm có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.
   
 • Người đóng thuế có thể sử dụng phần mềm Khai Thuế Miễn Phí để khai thuế trên bất kỳ máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh nào.
   
 • Phần mềm trực tuyến MilTax (tiếng Anh) cũng có sẵn cho các thành viên quân đội và một số cựu chiến binh, bất kể lợi tức, và được cung cấp thông qua Bộ Quốc phòng.
   
 • Người đóng thuế không cần phải đủ điều kiện cho EITC để đủ điều kiện Khai Thuế Miễn Phí. Bất kỳ cá nhân hoặc cặp vợ chồng nào đáp ứng hạn mức lợi tức đều có thể đủ điều kiện.
   
 • Để tránh phí khai thuế tiểu bang, người đóng thuế nên tìm nhà cung cấp phần mềm cung cấp dịch vụ khai thuế tiểu bang miễn phí. Mọi người cũng có thể xem trang web của cơ quan thuế của tiểu bang của họ để xem tiểu bang có phải là thành viên của chương trình Khai Thuế Miễn Phí của Tiểu Bang hay không.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)