Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS hiện chấp nhận tờ khai thuế năm 2021

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-16, ngày 31 tháng 01 năm 2022

Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS, chỉ có sẵn thông qua IRS.gov, hiện đang chấp nhận các tờ khai thuế năm 2021.

Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS có sẵn cho bất kỳ cá nhân hoặc gia đình nào có tổng thu nhập điều chỉnh từ $73,000 trở xuống vào năm 2021. Cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử, chính xác và chọn gửi tiền trực tiếp. Năm nay, có tám sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí bằng tiếng Anh và hai sản phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha.

Chương trình này mang đến cho mọi người cơ hội khai thuế và yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021, khoản tín thuế trẻ em tăng cường, khoản tín thuế thu nhập kiếm được và các khoản tín thuế khác. Người đóng thuế cũng có thể sử dụng Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí để yêu cầu khoản tín thuế trẻ em còn lại của mình hoặc bất kỳ khoản ứng trước nào mà họ không nhận được vào năm 2021. Theo luật, phải đến giữa tháng Hai, IRS mới có thể phát hành các khoản hoàn tiền tín thuế thu nhập kiếm được và tín thuế trẻ em bổ sung.

Ngoài ra, người dùng Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS có thể sử dụng các tùy chọn trả trực tiếp hoặc điện tử để nộp thuế nếu họ còn nợ.

Thay vào đó, Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh) là các mẫu thuế liên bang điện tử có sẵn cho mọi người, bất kể thu nhập. Chỉ những người có hiểu biết và cảm thấy yên tâm khi tự chuẩn bị tờ khai thuế mới nên sử dụng chúng.

Người đóng thuế có thể tiếp cận Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS trong bốn bước đơn giản:

  1. Thu thập tất cả các tài liệu cần thiết và báo cáo thu nhập hỗ trợ các khoản khấu trừ và tín thuế. Người đóng thuế chỉ nên hoàn thành và khai thuế điện tử khi họ có trong tay tất cả các bản báo cáo thu nhập và khấu trừ.
  2. Truy cập IRS.gov để xem tất cả các tùy chọn khai thuế.
  3. Sử dụng công cụ "Tra Cứu Trực Tuyến" để tìm sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí phù hợp hoặc sử dụng công cụ "Duyệt Qua Tất Cả Đề Nghị" để xem xét tất cả các tùy chọn. Mỗi đối tác của Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS đặt ra các tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện của riêng mình, các tiêu chuẩn này thường dựa trên thu nhập, độ tuổi và tình trạng cư trú của tiểu bang.
  4. Chọn một nhà cung cấp Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS và nhấp vào liên kết đến trang web của họ để bắt đầu khai thuế.

Tín thuế trẻ em, tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021 và các quyền lợi về thuế khác

Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS là cách nhanh nhất và dễ nhất để người đóng thuế yêu cầu khoản tín thuế trẻ em, tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021 và các quyền lợi về thuế khác như khoản tín thuế thu nhập kiếm được.

Những người đã nhận một hoặc nhiều khoản ứng trước tín thuế trẻ em vào năm 2021 nên xem xét kỹ tờ khai thuế của mình để đảm bảo tính chính xác trước khi nộp hồ sơ để tránh chậm trễ trong quá trình xử lý. Các gia đình đã nhận các khoản ứng trước sẽ cần phải so sánh các khoản ứng trước mà họ đã nhận với số tiền họ có thể yêu cầu hợp lệ trên tờ khai thuế năm 2021 của họ.

Vào cuối tháng 12, IRS đã bắt đầu gửi Thư 6419, Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021, cho những người đóng thuế đã nhận được khoản ứng trước tín thuế trẻ em. Thư này có thông tin tổng số tiền thanh toán mà cá nhân đó cần phải khai chính xác và tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý. Những người đã nhận các khoản ứng trước cũng có thể xem số tiền thanh toán của mình tại tài khoản trực tuyến IRS có sẵn trên IRS.gov.

IRS đang gửi Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba của Quý Vị, cho những cá nhân đã nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba vào năm 2021, bao gồm các khoản thanh toán ban đầu và "cộng thêm". Hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Thư này sẽ giúp họ xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021 cho khoản thanh toán thứ ba bị thiếu hay không. Nếu có, họ phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu khoản tín thuế này. Các cá nhân cũng có thể truy cập an toàn vào tài khoản trực tuyến IRS để xem tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của họ.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)