Tùy chọn kế hoạch chi trả IRS – Nhanh chóng, dễ dàng và an toàn

FS-2023-15, Tháng 6 năm 2023

Có thể có những lúc người đóng thuế không thể trả toàn bộ số tiền họ nợ, nhưng hãy nhớ rằng IRS có sẵn nhiều lựa chọn kế hoạch chi trả.

IRS cung cấp một số lựa chọn kế hoạch chi trả khác nhau, nhưng người đóng thuế có thể muốn xem xét các lựa chọn không thuộc IRS trước tùy thuộc vào tình hình tài chánh của họ. Cho dù cách thức chi trả như thế nào, họ cũng nên hành động nhanh chóng vì các hóa đơn thuế sẽ ngày càng tăng khi số tiền vẫn chưa được trả.

Kế hoạch chi trả tự phục vụ trực tuyến

Hầu hết người đóng thuế đủ điều kiện tham gia kế hoạch chi trả của IRS (hoặc thỏa thuận trả góp) và có thể sử dụng Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến (OPA) để thiết lập kế hoạch này nhằm chi trả số dư chưa thanh toán theo thời gian. Sau khi người đóng thuế hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến, họ sẽ nhận được thông báo ngay lập tức về việc liệu IRS có phê duyệt kế hoạch chi trả của họ hay không.

Quá trình này chỉ mất vài phút và không cần giấy tờ cũng như không cần gọi điện, viết thư hoặc đến IRS. Có thể mất phí thiết lập cho một số loại kế hoạch. Người đóng thuế không đủ điều kiện tự phục vụ trực tuyến nên liên lạc với IRS bằng số điện thoại hoặc địa chỉ trên thông báo gần đây nhất của họ để biết các lựa chọn kế hoạch chi trả khác.

 • Các lựa chọn kế hoạch chi trả trực tuyến cho cá nhân đóng thuế bao gồm:
  • Kế hoạch chi trả ngắn hạn – Dành cho người đóng thuế có tổng số dư nợ ít hơn $100.000 tính cả tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi. Kế hoạch này cho họ thêm 180 ngày để trả toàn bộ số dư nợ.
  • Kế hoạch chi trả dài hạn (còn được gọi là thỏa thuận trả góp) – Dành cho người đóng thuế có tổng số dư nợ ít hơn $50.000 tính cả tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi. Họ có thể trả góp hàng tháng lên đến 72 tháng. Người đóng thuế được khuyến khích thiết lập các khoản thanh toán theo kế hoạch bằng cách sử dụng hình thức ghi nợ trực tiếp (trích ngân tự động qua ngân hàng), giúp người đóng thuế không cần phải gửi thanh toán mỗi tháng, tiết kiệm chi phí bưu chính và giảm khả năng vỡ nợ. IRS yêu cầu ghi nợ trực tiếp đối với số dư nợ từ $25.000 đến $50.000.
 • Các lựa chọn kế hoạch chi trả trực tuyến của doanh nghiệp đóng thuế bao gồm:
  • Kế hoạch chi trả dài hạn (còn được gọi là thỏa thuận trả góp) – Dành cho doanh nghiệp đóng thuế có tổng số dư nợ ít hơn $25.000 tính cả tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi từ niên thuế hiện tại và trước đó. Họ có thể trả góp hàng tháng lên đến 24 tháng. Người đóng thuế có thể chọn thiết lập các khoản chi trả bằng cách sử dụng ghi nợ trực tiếp (trích ngân tự động qua ngân hàng) và yêu cầu hình thức này đối với số dư nợ từ $10.000 đến $25.000.

Công cụ trực tuyến cho kế hoạch chi trả

Người đóng thuế đủ điều kiện hiện có kế hoạch chi trả có thể sử dụng Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến để thực hiện thay đổi đối với các kế hoạch này bao gồm sửa đổi ngày chi trả, số tiền chi trả hoặc thông tin ngân hàng cho các khoản chi trả được thực hiện bằng ghi nợ trực tiếp.

Cá nhân đóng thuế có thể chọn đăng nhập hoặc tạo Tài Khoản Trực Tuyến của riêng họ. Tài khoản này cho phép họ:

 • Kiểm tra mọi khoản chi trả đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý. 
 • Xem lại chi tiết kế hoạch chi trả và lịch sử chi trả.
 • Xem số tiền họ nợ.

Lựa chọn chi trả cho người đóng thuế đã làm việc với IRS

Các cá nhân và doanh nghiệp cá thể dừng kinh doanh đang làm việc với IRS để giải quyết vấn đề thuế và nợ từ $250.000 trở xuống có thể chọn đề xuất một khoản chi trả hàng tháng, trong đó sẽ trả số dư nợ trong suốt thời hạn của quy chế truy thâu thuế – thường là 10 năm. Các kế hoạch chi trả này không yêu cầu bản tường trình tài chánh, nhưng vẫn yêu cầu quyết định về việc gửi thông báo về quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang.

Tìm thêm thông tin về chi phí của các kế hoạch chi trả trên IRS.gov – Thông tin bổ sung về Các Kế Hoạch Chi Trả.