Chương trình Sáng kiến Con người Trước tiên của IRS cung cấp cứu trợ cho người đóng thuế phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến COVID-19

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế 2020-56, ngày 13 tháng 5 năm 2020

Do dịch bệnh COVID-19 (Tiếng Anh), chương trình Sáng kiến Con người Trước tiên (Tiếng Anh) của IRS cung cấp cứu trợ cho người đóng thuế trong một loạt các vấn đề từ việc nới lỏng các nguyên tắc thanh toán đến trì hoãn các hành động tuân thủ. Sự cứu trợ này có hiệu lực cho đến thời hạn khai thuế và nộp thuế, Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020.

  • Hợp đồng Trả góp hiện tại – Theo Hợp đồng Trả góp hiện có, các khoản thanh toán đến hạn từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 sẽ được hoãn lại. Những người hiện không thể đáp ứng các điều khoản của Hợp đồng Thanh toán Trả góp hoặc Hợp đồng Trả góp Chuyển khoản Trực tiếp có thể hoãn các khoản thanh toán trong thời gian này mà không bị coi là vi phạm hợp đồng. Theo luật, tiền lãi sẽ tiếp tục được cộng dồn trên bất kỳ số tiền còn thiếu nào.
  • Hợp đồng Trả góp mới – Những người mà không thể trả tất cả các khoản thuế liên bang của họ có thể thiết lập một hợp đồng trả tiền hàng tháng.
  • Đơn xin Đề nghị Thỏa hiệp (OIC) đang chờ xử lý – Người đóng thuế có thời hạn đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 để cung cấp thêm thông tin cho một OIC đang chờ xử lý. Cơ quan thường không đóng bất kỳ yêu cầu OIC đang chờ xử lý nào trước ngày 15 tháng 7 mà không có sự đồng ý của người đóng thuế.
  • Các khoản thanh toán OIC – Người đóng thuế có thể trì hoãn tất cả các khoản thanh toán trên các OIC được chấp nhận cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2020. Tiền lãi có thể tích lũy và các khoản thanh toán bị lỡ sẽ đến hạn khi thời gian gián đoạn kết thúc. Người đóng thuế có thể gọi số điện thoại trên thư chấp nhận của họ để giải quyết các nhu cầu.
  • Nộp hồ sơ khai thuế trễ hạnIRS sẽ không mặc định cấp một OIC cho những người đóng thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế cho năm 2018. Tuy nhiên, họ nên nộp bất kỳ hồ sơ khai thuế trễ hạn nào cho năm 2018 và 2019 trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.
  • Người không khai thuế – Hơn 1 triệu hộ gia đình mà đã không khai thuế trong ba năm qua có khoản hoàn thuế. Hạn chót để nhận được khoản hoàn thuế trên tờ khai thuế năm 2016 là ngày 15 tháng 7 năm 2020. Những người nợ thuế trên các tờ khai thuế quá hạn có thể truy cập IRS.gov để có các lựa chọn thanh toán. Thời gian nợ càng lâu thì tiền phạt và tiền lãi tích lũy càng nhiều.
  • Hành động truy thu tại hiện trườngIRS đã dừng các hành động thực thi của nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế tại hiện trường, chẳng hạn như sai áp và tịch thu. Nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế sẽ tiếp tục theo dõi những người không khai thuế có thu nhập cao và thực hiện các hoạt động tương tự khác khi cần thiết.
  • Lệnh sai áp và tịch thu tự độngIRS trì hoãn ban hành các lệnh sai áp và tịch thu tự động và có hệ thống mới. Người đóng thuế gặp khó khăn do việc tịch thu thì nên liên lạc với người liên lạc được chỉ định của IRS hoặc gửi fax thông tin của họ tới 855-796-4524.
  • Các chứng nhận gửi cho Bộ Ngoại giaoIRS đã trì hoãn các chứng nhận mới về người đóng thuế được coi là vi phạm nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng đến khả năng nhận được hộ chiếu mới hoặc gia hạn của một người. Các chứng nhận hiện tại sẽ vẫn giữ nguyên trừ khi tình trạng thuế của họ thay đổi.
  • Truy thu thuế qua tư nhânIRS sẽ không chuyển các tài khoản quá hạn mới cho các cơ quan thu nợ tư nhân trong giai đoạn này.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (Tiếng Anh)