Sở Thuế Vụ áp dụng chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế cho nạn nhân bão Delta; Hạn chót ngày 10/15, và các thời hạn khác được gia hạn đến ngày 02/16

IR-2020-236, ngày 10/19/2020

WASHINGTON - Hôm nay, Sở Thuế Vụ thông báo rằng các nạn nhân bão Delta mà khởi phát từ ngày 10/06 nay được lùi thời hạn đến ngày 02/16/2021 để khai các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp khác nhau và chi trả thuế.

Sở Thuế Vụ đang áp dụng chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế này cho bất kỳ khu vực nào được Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) chỉ định là đủ điều kiện nhận hỗ trợ cá nhân. Hiện tại, chương trình này áp dụng cho các giáo xứ Acadia, Calcasieu, Cameron, Jefferson DavisVermilion ở tiểu bang Louisiana, nhưng người đóng thuế ở các địa phương đủ điều kiện nhận hỗ trợ cá nhân mà được bổ sung sau này vào khu vực thiên tai, ở những nơi khác trong tiểu bang và ở các tiểu bang lân cận, sẽ tự động nhận được cùng một chương trình hỗ trợ khai thuế và chi trả thuế. Danh sách hiện tại các địa phương đủ điều kiện luôn có sẵn trên trang cứu trợ thiên tai trên IRS.gov.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế đã kéo dài nhiều thời hạn chót để khai thuế và chi trả thuế mà bắt đầu từ ngày 10/06/2020. Do đó, các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 02/16/2021, để khai thuế và chi trả bất kỳ khoản thuế nào vốn đã đến hạn trong thời gian này.

Điều này có nghĩa là những cá nhân được gia hạn hợp lệ để khai thuế năm 2019 vốn hết hạn vào ngày 10/15/2020, giờ sẽ có thời hạn khai thuế đến ngày 02/16/2021. Đối với bất kỳ địa phương nào trong số này mà còn bị ảnh hưởng bởi cơn bão Laura, chương trình này đồng nghĩa với việc gia hạn thêm ngoài thời hạn chót 12/31 được thông báo vào tháng 8. Tuy nhiên, Sở Thuế Vụ lưu ý rằng vì các khoản chi trả thuế liên quan đến các tờ khai năm 2019 đến hạn vào ngày 07/15/2020, nên những khoản chi trả đó không đủ điều kiện để áp dụng chương trình hỗ trợ trên.

Thời hạn ngày 02/16/2021 cũng áp dụng cho các khoản chi trả thuế lợi tức ước tính theo quý đến hạn vào ngày 01/15/2021 và các tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế tiền lương theo quý thường đến hạn vào ngày 11/02/2020 và ngày 02/01/2021. Thời hạn này cũng áp dụng cho các tổ chức được miễn thuế, hoạt động theo năm dương lịch, hết thời gian gia hạn hợp lệ vào ngày 11/16/2020. Các doanh nghiệp được gia hạn cũng có thêm thời gian bao gồm, trong số những doanh nghiệp khác, các công ty có năm tài khóa theo năm dương lịch mà hết thời gian gia hạn khai và chi trả thuế năm 2019 vào ngày 10/15/2020.

Ngoài ra, các khoản phạt đối với ký gửi thuế tiền lương và thuế tiêu thụ đặc biệt đến hạn vào hoặc sau ngày 10/06 và trước ngày 10/21 sẽ được hủy bỏ, miễn là các khoản ký gửi được thực hiện trước ngày 10/21/2020.

Trang về cứu trợ thiên tai của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh) nêu chi tiết về các tờ khai thuế, các khoản chi trả và hành động liên quan đến thuế khác đủ điều kiện để gia hạn.

Sở Thuế Vụ tự động đưa ra chương trình hỗ trợ khai thuế và miễn giảm tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của Sở Thuế Vụ nằm trong khu vực thiên tai. Do đó, người đóng thuế không cần liên lạc với cơ quan này để nhận được chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế trên. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt từ Sở Thuế Vụ do khai thuế hoặc trả thuế muộn, trong đó có ngày đến hạn khai thuế, chi trả hoặc ký gửi ban đầu hoặc gia hạn rơi vào thời gian trì hoãn, thì người đóng thuế nên gọi đến số trên thông báo để yêu cầu hủy bỏ khoản phạt.

Ngoài ra, Sở Thuế Vụ sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng có đủ hồ sơ cần thiết để đáp ứng thời hạn chót rơi vào thời gian trì hoãn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ tiêu chuẩn nhận cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với Sở Thuế Vụ theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với các nhân viên hỗ trợ các hoạt động cứu trợ có liên kết với một chính quyền hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Các cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực được liên bang tuyên bố là khu vực thiên tai mà chịu thiệt hại liên quan đến thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên tờ khai cho năm xảy ra thiệt hại (trong trường hợp này, tờ khai thuế 2020 thường được khai vào năm sau) hoặc tờ khai cho năm trước (2019). Hãy nhớ ghi số khai báo của FEMA – 4570 – cho bão Delta ở tiểu bang Louisiana trên bất kỳ tờ khai yêu cầu bồi thường thiệt hại nào. Xem Ấn Phẩm 547 (Tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do bão Delta gây ra và dựa trên các đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để biết thông tin về khắc phục thiên tai, hãy truy cập disasterassistance.gov (Tiếng Anh).