IRS thực hiện các bước mới để đảm bảo những người có con nhận được $500 Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-180, ngày 14 tháng 8 năm 2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ tiếp tục tìm cách giúp những người mà không thể cung cấp thông tin của họ kịp thời để nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Economic Impact Payment hay EIP) cho con cái của họ. Là một phần của nỗ lực đó, Sở Thuế Vụ thông báo hôm nay họ sẽ mở lại thời gian đăng ký cho những người thụ hưởng liên bang mà đã không nhận được khoản thanh toán $500 cho mỗi trẻ em vào đầu năm nay.

IRS kêu gọi một số người nhận trợ cấp liên bang sử dụng công cụ Người không khai thuế (tiếng Anh) trên IRS.gov bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 để nhập thông tin về những đứa con đủ tiêu chuẩn của họ nhằm nhận khoản thanh toán bổ sung $500.

Những người đủ điều kiện để cung cấp thông tin này bao gồm những người có con đủ điều kiện mà nhận được tiền hưu trí An sinh Xã hội, trợ cấp cho người sống sót hoặc khuyết tật, Tiền Phụ cấp An sinh (SSI), Trợ cấp Hưu trí Đường sắt cũng như Trợ cấp và Lương hưu Cựu chiến binh (C&P) và đã không khai thuế trong 2018 hoặc 2019.

IRS dự đoán các khoản thanh toán bổ sung này, tương đương $500 cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện, sẽ được phát hành vào giữa tháng 10.

"Các nhân viên IRS đã làm việc không ngừng nghỉ để cung cấp hơn 160 triệu Khoản thanh toán Tác động Kinh tế trong thời gian kỷ lục. Chúng tôi đã phối hợp các nỗ lực tiếp cận với hàng nghìn tổ chức tại cộng đồng và đã cung cấp tài liệu bằng hơn hai chục ngôn ngữ", Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Do nhu cầu hỗ trợ EIP rất cao, chúng tôi đã tiếp tục ưu tiên và tăng cường phân bổ nguồn lực cho các cá nhân đủ điều kiện, bao gồm cả những người có thể đang chờ một phần khoản thanh toán của họ. Để hỗ trợ việc này, chúng tôi đang phân bổ các nguồn lực IRS bổ sung để đảm bảo những người nhận đủ điều kiện có thể nhận được đầy đủ khoản thanh toán của họ trong thời gian đầy thử thách này."

Quý vị đã dùng công cụ Người không khai thuế sau ngày 5 tháng 5? Quý vị không cần hành động gì.

Đối với những người thụ hưởng An sinh Xã hội, SSI, Bộ Cựu chiến binh (VA) và Hội đồng Hưu trí Đường sắt (RRB) mà đã sử dụng công cụ Người không khai thuế để cung cấp thông tin về trẻ em, họ không cần thực hiện thêm hành động nào. IRS sẽ tự động thanh toán vào tháng 10.

Quý vị chưa sử dụng công cụ Người không khai thuế? Hãy cung cấp thông tin muộn nhất là ngày 30 tháng 9.

Đối với những người đã nhận phúc lợi An sinh Xã hội, SSI, RRB hoặc VA và chưa sử dụng công cụ Người không khai thuế để cung cấp thông tin về con mình, họ nên đăng ký trực tuyến muộn nhất là ngày 30 tháng 9 bằng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây, có sẵn độc quyền trên IRS.gov. Hãy nhớ rằng bất kỳ ai đã nộp hoặc dự định nộp tờ khai thuế năm 2018 hoặc 2019 thì nên khai thuế và không sử dụng công cụ này.

Đối với những người không thể truy cập công cụ Người không khai thuế, họ có thể gửi tờ khai đơn giản hóa trên giấy theo các thủ tục được mô tả trong Câu hỏi thường gặp (FAQ) (tiếng Anh) trên IRS.gov.

Bất kỳ người thụ hưởng nào mà bỏ lỡ thời hạn ngày 30 tháng 9 thì sẽ phải đợi cho đến năm sau và yêu cầu khoản tiền đó như một tín thuế trên tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2020 của họ.

Những người đã nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế ban đầu bằng phương pháp tiền gửi trực tiếp cũng sẽ nhận được bất kỳ khoản thanh toán bổ sung nào trực tiếp vào cùng một tài khoản. Những người khác sẽ nhận được chi phiếu.

Người nhận đủ điều kiện có thể kiểm tra tình trạng khoản thanh toán của họ bằng cách sử dụng công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi trên IRS.gov. Ngoài ra, một thông báo xác minh khoản thanh toán bổ sung $500 cho mỗi đứa trẻ sẽ được gửi đến từng người nhận và phải được lưu lại cùng với các hồ sơ thuế khác.

Những Người không khai thuế khác vẫn có thể nhận được khoản thanh toán; phải hành động trước ngày 15 tháng 10.

Mặc dù hầu hết người Mỹ đã nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế, nhưng IRS nhắc nhở những người có ít hoặc không có thu nhập và những người không bắt buộc phải khai thuế rằng họ vẫn đủ điều kiện để nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

Những người trong nhóm này cũng nên sử dụng công cụ của Người không khai thuế - nhưng họ cần phải hành động trước ngày 15 tháng 10 để nhận được khoản thanh toán của mình trong năm nay.

Bất kỳ ai mà bỏ lỡ thời hạn ngày 15 tháng 10 thì sẽ phải đợi cho đến năm sau và yêu cầu khoản tiền đó như một tín thuế trên tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2020 của họ.

Có sẵn bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, công cụ Người không khai thuế được thiết kế cho những người thường có thu nhập dưới $24,400 đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn và $12,200 đối với người độc thân. Điều này bao gồm các cặp vợ chồng và cá nhân đang gặp tình trạng vô gia cư. Mọi người đều có thể đủ điều kiện, ngay cả khi họ không làm việc hoặc không có thu nhập từ việc làm. Nhưng những người lao động có thu nhập thấp và trung bình và các gia đình lao động đủ điều kiện để nhận các quyền lợi thuế đặc biệt, chẳng hạn như Tín thuế Thu nhập từ Việc làm hoặc Tín thuế dành cho Con nhỏ, không thể sử dụng công cụ này. Họ sẽ cần phải nộp tờ khai thuế thông thường bằng cách sử dụng dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS hoặc bằng một phương pháp khác.

Các thông báo quan trọng khác liên quan đến Khoản thanh toán Tác động Kinh tế:

Tiền cấp dưỡng con quá hạn của người phối ngẫu. IRS đang tích cực làm việc để giải quyết các trường hợp trong đó một phần hoặc toàn bộ khoản thanh toán của một cá nhân đã được sử dụng và dùng cho khoản cấp dưỡng con quá hạn của người phối ngẫu của họ. Những người ở trong hoàn cảnh này không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. IRS sẽ tự động cấp phần tiền EIP mà đã được dùng để trả nợ của người phối ngẫu kia.

Người phối ngẫu của người đóng thuế đã qua đời. Sau khi ban hành Đạo luật CARES, IRS ban đầu thực hiện luật phù hợp với các quy trình và thủ tục liên quan đến các khoản thanh toán kích thích năm 2008 (đã được chuyển cho các cá nhân đã qua đời).Sau khi xem xét thêm vào mùa xuân này, Bộ Ngân Khố xác định rằng những người đã chết trước khi nhận được EIP sẽ không nhận được khoản tiền trả trước. Do đó, các thủ tục EIP đã được sửa đổi để ngăn chặn các khoản thanh toán trong tương lai cho các cá nhân đã qua đời.Việc hủy bỏ chi phiếu chưa được chuyển thành tiền mặt là một phần của quá trình này. Một số EIP cho người phối ngẫu của người nộp thuế đã qua đời đã bị hủy. IRS đang tích cực tạo ra một giải pháp hệ thống để cấp lại các khoản thanh toán cho người phối ngẫu còn sống của những người nộp thuế đã qua đời, những người đã không thể dùng các EIP ban đầu được trả cho người phối ngẫu đã qua đời và còn sống. Đối với các EIP đã bị hủy bỏ hoặc bị trả lại, người phối ngẫu còn sống sẽ tự động nhận được phần EIP của họ.

IRS đã thực hiện các bước để đưa các khoản thanh toán đến với nhiều cá nhân đủ điều kiện nhất có thể. Một báo cáo giám sát gần đây xác nhận rằng IRS đã tính đúng số tiền phải trả cho 98% các khoản thanh toán được phát hành. Tuy nhiên, IRS hiểu được tầm quan trọng của việc này đối với những người chưa nhận được khoản thanh toán đầy đủ của họ. IRS tiếp tục xem xét các cách để giúp mọi người nhận được khoản thanh toán đúng và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về các cải tiến bổ sung khi có.

Để biết thêm Thông tin về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế, bao gồm các câu trả lời cập nhật cho các câu hỏi thường gặp và các nguồn hỗ trợ khác, hãy truy cập IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh). Các nguồn lực trực tuyến này là hữu ích cho những người mà có thể không hiểu (i) tại sao khoản thanh toán nhận được lại ít hơn $1,200, (ii) rằng họ không đủ điều kiện để nhận khoản thanh toán, hoặc (iii) tại sao họ có thể không đủ điều kiện nhận khoản thanh toán $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện.