Sở Thuế Vụ, Bộ Ngân Khố giải ngân thêm 37 triệu Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ

IR-2021-63, ngày 3/24/2021

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế vụ, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và Cục Dịch Vụ Tài Chánh thông báo rằng họ đang giải ngân khoảng 37 triệu khoản thanh toán trong đợt hai của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ. Việc này nâng tổng số tiền đã giải ngân từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ lên khoảng 127 triệu khoản chi trả trị giá khoảng $325 tỷ.

Như thông báo (tiếng Anh) vào ngày 03/12, các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế sẽ tiếp tục triển khai theo đợt cho hàng triệu người Mỹ trong những tuần tới.

Đợt hai bao gồm tiền gửi theo phương thức tiền gửi trực tiếp, cũng như chi phiếu giấy và thẻ khấu trừ tiền được gửi qua đường bưu điện. Đây là thông tin bổ sung về đợt chi trả thứ hai:

  • Giống như đợt chi trả đầu tiên, các khoản chi trả được công bố ngày hôm nay chủ yếu được gửi đến những người đóng thuế đủ điều kiện đã khai thuế năm 2019 hoặc 2020. Những người thường không khai thuế nhưng đã sử dụng thành công công cụ Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov vào năm ngoái đã được gửi các khoản chi trả trong đợt này.
  • Tổng cộng, đợt thứ hai này bao gồm khoảng 37 triệu khoản chi trả, với tổng giá trị gần $83 tỷ.
  • Trong đó, đợt chi trả này bao gồm khoảng 17 triệu khoản chi trả bằng phương thức tiền gửi trực tiếp, với tổng giá trị hơn $38 tỷ. Các khoản chi trả này bắt đầu được xử lý vào thứ Sáu, ngày 03/19 và một số người Mỹ đã thấy các khoản chi trả bằng phương thức tiền gửi trực tiếp ở trạng thái đang chờ xử lý hoặc các khoản chi trả tạm thời trong trương mục của họ trước ngày chi trả chính thức vào hôm nay.
  • Ngoài ra, đợt chi trả này bao gồm gần 15 triệu chi phiếu giấy (với tổng giá trị gần $34 tỷ) và khoảng 5 triệu thẻ khấu trừ tiền trả trước (với tổng giá trị khoảng $11 tỷ).
  • Chi phiếu giấy và thẻ khấu trừ tiền – được gọi là thẻ EIP – bắt đầu được xử lý vào Thứ Sáu, ngày 03/19 và sẽ tiếp tục được gửi qua đường bưu điện trong vài tuần tới.

Như thông báo (tiếng Anh) vào tuần trước, đợt chi trả đầu tiên chủ yếu được gửi bằng phương thức tiền gửi trực tiếp. Đây là thông tin bổ sung về đợt chi trả đầu tiên:

  • Đợt chi trả đầu tiên bắt đầu được xử lý vào thứ Sáu, ngày 03/12 và một số người dân Mỹ đã thấy các khoản chi trả bằng phương thức tiền gửi trực tiếp ở trạng thái đang chờ xử lý hoặc các khoản chi trả tạm thời trong trương mục của họ trước ngày chi trả chính thức vào ngày 03/17.
  • Đợt chi trả đầu tiên chủ yếu được gửi đến những người đóng thuế đủ điều kiện, những người đã cung cấp thông tin cho phương thức tiền gửi trực tiếp trên các tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 của họ, bao gồm những người thường không khai thuế nhưng đã sử dụng thành công công cụ Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov vào năm ngoái.
  • Tổng cộng, đợt đầu tiên bao gồm khoảng 90 triệu khoản chi trả, với tổng giá trị hơn $242 tỷ.
  • Việc sử dụng phương thức tiền gửi trực tiếp để gửi các khoản chi trả này có nghĩa là chúng đã được giải ngân nhanh hơn đáng kể.
  • Trong khi hầu hết các khoản chi trả được giải ngân bằng phương thức tiền gửi trực tiếp, thì Bộ Ngân Khố đã gửi khoảng 150,000 chi phiếu trị giá khoảng $442 triệu qua đường bưu điện.

Các đợt chi trả bổ sung sẽ được gửi trong những tuần tới bằng phương thức tiền gửi trực tiếp và qua đường bưu điện dưới dạng chi phiếu giấy hoặc thẻ khấu trừ tiền. Phần lớn các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế sẽ được gửi bằng phương thức tiền gửi trực tiếp. Hầu hết những người đóng thuế không cần phải làm gì.

Nhiều người hưởng trợ cấp liên bang mà khai thuế năm 2019 hoặc 2020 hoặc sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế đã nằm trong hai đợt chi trả đầu tiên này, nếu đủ điều kiện. Đối với những người hưởng trợ cấp liên bang không khai thuế năm 2019 hoặc 2020 hoặc không sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế, thì Sở Thuế Vụ đang làm việc trực tiếp với Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội, Ban Hưu Trí Đường Sắt và Cơ Quan Quản Trị Cựu Chiến Binh để có được thông tin cập nhật năm 2021 nhằm đảm bảo rằng càng nhiều người được gửi các khoản chi trả tự động, nhanh chóng càng tốt. Thông tin thêm về thời điểm thực hiện các khoản chi trả này sẽ được cung cấp trên IRS.gov ngay sau khi có thông tin.

Các cá nhân có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi trên IRS.gov để xem trạng thái thanh toán của các khoản chi trả này. Thông tin bổ sung về Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có sẵn trên IRS.gov.