IRS cập nhật Câu Hỏi Thường Gặp Về Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021

IR-2021-218, ngày 9 tháng 11 năm 2021

WASHINGTON — Hôm nay Sở Thuế Vụ đã cập nhật các câu hỏi thường gặp (FAQ) về Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 để hướng dẫn người đóng thuế cung cấp ước tính về thu nhập năm 2021 của họ cho IRS, bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP).

Tài liệu về những FAQ này cập nhậtPDF các FAQ về Tín Thuế Trẻ Em thêm một câu hỏi mới là câu hỏi 17 vào chủ đề A, đồng thời thêm các câu hỏi mới, từ câu 2 đến câu 6, vào Chủ Đề F.

Những FAQ này được đưa ra nhằm cung cấp thông tin chung cho người đóng thuế cũng như chuyên gia thuế nhanh chóng nhất.

Thông tin thêm về các nguồn tài nguyên sẵn có mà người đóng thuế có thể dựa vào.

Thông tin bổ sung về Tín Thuế Trẻ Em

IRS đã tạo một trang đặc biệt về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021, được thiết kế để cung cấp thông tin mới nhất về tín thuế và các khoản ứng trước. Những thông tin này có trên IRS.gov/childtaxcredit2021.

IRS khuyến khích đối tác và nhóm cộng đồng chia sẻ thông tin và sử dụng các công cụ và bộ công cụ trực tuyến có sẵn để trợ giúp việc đăng kí cho những người không phải khai thuế, gia đình có thu nhập thấp, cũng như các nhóm chưa được tiếp cận đầy đủ khác. Mọi người có thể kiểm tra khả năng đủ điều kiện của mình bằng cách sử dụng Công Cụ Hỗ Trợ Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em.

Trang mạng trên tập hợp các câu hỏi thường gặp. Trang mạng cũng cung cấp các liên kết trực tiếp đến cổng thông tin, cũng như hai công cụ trực tuyến khác – Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế và Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn Cho Tín Thuế Trẻ Em – và những tài nguyên hữu ích khác.

IRS-FAQ