Sở Thuế Vụ cảnh báo mọi người về trò lừa đảo qua tin nhắn văn bản liên quan đến COVID

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2020-167, ngày 12/8/2020

Sở Thuế Vụ và các đối tác Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh (Tiếng Anh) của họ đang cảnh báo mọi người nâng cao nhận thức về trò lừa đảo mới bằng tin nhắn văn bản. Mục tiêu của kẻ lừa đảo là lừa mọi người tiết lộ thông tin trương mục ngân hàng dưới chiêu bài nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế $1,200.

Trò lừa đảo này xảy ra theo cách như sau

Mọi người nhận được tin nhắn văn bản cho biết họ đã "nhận được khoản chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng $1,200 từ QUỸ COVID-19 TREAS. Cần phải thực hiện thêm hành động để chấp nhận khoản chi trả này… Tiếp tục tại đây để chấp nhận khoản chi trả này…" Đoạn văn bản này bao gồm một liên kết đến một địa chỉ trang web lừa đảo.

Liên kết giả mạo này trông có vẻ đến từ một cơ quan nhà nước hoặc tổ chức cứu trợ. Nó đưa mọi người đến một trang web giả mạo giống như trang web Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi (Tiếng Anh) trên trang IRS.gov. Nếu mọi người truy cập trang web giả mạo và nhập thông tin trương mục cá nhân và tài chính của họ, những kẻ lừa đảo sẽ thu thập thông tin đó.

Đây là những gì mọi người nên làm nếu quý vị nhận được thông báo này 

Bất kỳ ai nhận được tin nhắn văn bản lừa đảo này nên chụp ảnh màn hình và gửi kèm ảnh chụp màn hình vào email đến phishing@irs.gov với thông tin sau:

  • Ngày/giờ/múi giờ mà họ nhận được tin nhắn văn bản
  • Số điện thoại đã nhận được tin nhắn văn bản

Sở Thuế Vụ không gửi tin nhắn văn bản hoặc email không được yêu cầu. Cơ quan sẽ không bao giờ yêu cầu chi trả ngay lập tức bằng cách sử dụng thẻ quà tặng, thẻ ghi nợ trả trước hoặc chuyển khoản ngân hàng hoặc đe dọa bắt người đóng thuế.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)