Các nguồn thông tin đa ngôn ngữ giúp các gia đình xác định liệu họ có đủ điều kiện để nhận các khoản thanh toán ứng trước Tín Thuế Trẻ Em

Mẹo về Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-105, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Trong số các nguồn thông tin tín thuế trẻ em ứng trước đa ngôn ngữ, IRS hiện có phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Công Cụ Hỗ trợ Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em. Công cụ này giúp các gia đình xác định xem họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế trẻ em hay không và các khoản thanh toán ứng trước đặc biệt hàng tháng. Bằng cách trả lời một loạt câu hỏi về bản thân và các thành viên trong gia đình, cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình có thể nhanh chóng xác định xem họ có đủ điều kiện nhận các khoản hay không.

Công cụ này có thể đặc biệt hữu ích cho những gia đình thường không khai thuế liên bang và chưa nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020. Thông thường, đây là những người nhận được ít hoặc không có thu nhập, bao gồm những người vô gia cư, các hộ gia đình có thu nhập thấp và các nhóm chưa nhận được sự quan tâm khác. Công cụ này có thể giúp họ quyết định xem họ có nên thực hiện bước tiếp theo và đăng ký các khoản thanh toán ứng trước tín thuế trẻ em hay không.

Công Cụ Hỗ Trợ Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em không yêu cầu bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Vì lý do này, kết quả của nó không phải là một kết luận chính thức của IRS. Kết quả là điều đáng tin cậy, tuy nhiên mọi người nên xem xét kết quả sơ bộ, ngay cả khi tất cả các câu trả lời của họ là chính xác. IRS không lưu câu trả lời mà người dùng cung cấp hoặc kết quả của công cụ.

Để giúp mọi người hiểu và nhận các khoản thanh toán ứng trước của khoản tín thuế trẻ em, IRS đã phát triển các tài liệu đa ngôn ngữ. Tất cả các công cụ được đăng trên trang Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 trên IRS.gov.

Các nguồn thông tin đa ngôn ngữ có sẵn trên trang Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021: Tài liệu và Hướng dẫn (tiếng Anh) đã bao gồm:

  • Hướng dẫn từng bước để sử dụng Công cụ Đăng ký Cho Người Không Phải Khai Thuế bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Creole của Haiti và tiếng Nga.
  • Một video cơ bản trên YouTube về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung, cũng như tiếng Anh.
  • Một số áp phích điện tử bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

    IRS có các công cụ và tài nguyên khác liên quan đến thuế bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm thông tin về IRS Free File bằng bảy ngôn ngữ dành cho những người có thể vẫn cần nộp tờ khai thuế năm 2020

Công Cụ Đăng Ký Cho Người Không Phải Khai Thuế

Công Cụ Đăng Ký Cho Người Không Phải Khai Thuế giúp các gia đình đủ điều kiện thường không khai thuế đăng ký các khoản ứng trước thanh toán tín thuế trẻ em hàng tháng. Công cụ cung cấp một cách miễn phí và dễ dàng cho những người đủ điều kiện, những người thường không phải khai thuế để cung cấp cho IRS thông tin cơ bản cần thiết - tên, địa chỉ và số An sinh Xã hội - để xác định và trả Khoản Ứng Trước Thanh Toán Tín Thuế Trẻ Em.

Công cụ này cũng giúp những cá nhân đủ điều kiện thường không khai thuế đăng ký cho Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt ba trị giá 1.400 USD, còn được gọi là séc kích thích, và yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi cho bất kỳ số tiền nào trong hai đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên mà họ có thể đã bỏ lỡ.

Cẩn thận với những trò lừa đảo

IRS kêu gọi mọi người đề phòng những trò lừa đảo liên quan đến cả Ứng Trước Thanh Toán Tín Thuế Trẻ Em và Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Những kẻ lừa đảo thường nhắm đến mục tiêu là những người không nói tiếng Anh và các cộng đồng chưa nhận được sự quan tâm. IRS nhắc nhở tất cả những người đóng thuế rằng cách duy nhất để nhận được một trong hai lợi ích này là nộp tờ khai thuế với IRS hoặc đăng ký trực tuyến thông qua Công Cụ Đăng Ký Cho Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov. Bất kỳ lựa chọn nào khác đều là lừa đảo.

Mọi người nên đề phòng những trò lừa đảo bằng cách sử dụng email, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn liên quan đến các khoản thanh toán. IRS không bao giờ gửi thông tin liên lạc điện tử nếu chưa được yêu cầu để yêu cầu bất kỳ ai mở tệp đính kèm hoặc truy cập trang web phi chính phủ.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)