Lời nhắc nhở năm học mới đối với các giáo viên; khoản khấu trừ chi phí giáo viên tối đa tăng lên $300 vào năm 2023

IR-2023-150, ngày 17 tháng 8, 2023

WASHINGTON – Khi năm học mới bắt đầu, Sở Thuế vụ nhắc nhở các giáo viên và các nhà giáo dục khác rằng họ sẽ có thể khấu trừ tới $300 chi phí phòng học tự chi trả cho năm 2023 khi họ khai thuế thu nhập liên bang vào năm tới.

Đây là cùng một hạn mức như được áp dụng vào năm 2022, năm đầu tiên khoản này trở thành đối tượng điều chỉnh lạm phát. Trước đó, hạn mức là $250. Hạn mức này sẽ tăng dần lên $50 trong những năm tới dựa trên điều chỉnh lạm phát.

Điều này có nghĩa là một giáo viên đủ điều kiện có thể khấu trừ lên đến $300 chi phí đủ điều kiện được trả trong năm. Nếu họ đã kết hôn và khai thuế chung với một giáo viên đủ điều kiện khác, thì hạn mức này tăng lên $600. Nhưng trong tình huống này, không quá $300 cho mỗi người phối ngẫu.

Ai đủ điều kiện?

Các giáo viên có thể yêu cầu khoản khấu trừ này, ngay cả khi họ lấy mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn. Giáo viên đủ điều kiện bao gồm bất kỳ ai là giáo viên từ bậc mẫu giáo đến lớp 12, người hướng dẫn, cố vấn, hiệu trưởng hoặc phụ tá làm việc tại một trường học với ít nhất 900 giờ trong một năm học. Cả giáo viên trường công lập và tư thục đều đủ điều kiện.

Khoản nào có thể khấu trừ?

Các giáo viên có thể khấu trừ chi phí chưa được hoàn trả về:

  • Sách, đồ dùng và các tài liệu khác được sử dụng trong lớp học.
  • Thiết bị, bao gồm thiết bị máy tính, phần mềm và dịch vụ.
  • Các vật dụng bảo vệ khỏi COVID-19 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong lớp học. Bao gồm khẩu trang, chất khử trùng để sử dụng chống lại COVID-19, xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay, găng tay dùng một lần, băng keo, sơn hoặc phấn để hướng dẫn giãn cách xã hội, các hàng rào vật lý, chẳng hạn như kính nhựa dẻo trong suốt, máy lọc không khí và các vật dụng khác được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh khuyến nghị.
  • Các khóa học phát triển chuyên môn liên quan đến chương trình học mà họ giảng dạy hoặc các sinh viên họ giảng dạy. Nhưng IRS cảnh báo rằng, đối với những chi phí này, có thể có lợi hơn nếu yêu cầu một lợi ích thuế về giáo dục khác, đặc biệt là tín thuế giáo dục trọn đời. Để biết chi tiết, hãy xem Ấn phẩm 970, Lợi ích thuế cho Giáo dục (tiếng Anh), đặc biệt là Chương 3.

Chi phí đủ điều kiện không bao gồm chi phí cho việc dạy học tại nhà hay cho đồ dùng không dành cho vận động viên đối với các khóa học về sức khỏe hoặc giáo dục thể chất. Như với tất cả các khoản khấu trừ và tín thuế, IRS nhắc nhở các giáo viên lưu giữ hồ sơ tốt, bao gồm biên lai, chi phiếu đã hủy và các tài liệu khác.

Đối với các tờ khai thuế năm 2022 hiện đang được nộp: Đừng quên yêu cầu chi phí của giáo viên

Đối với những người đã được gia hạn khai thuế, đủ điều kiện để được gia hạn sau thảm họa thiên tai hoặc vì bất kỳ lý do nào khác vẫn đang làm việc với tờ khai thuế năm 2022, thì IRS nhắc nhở các giáo viên rằng các quy tắc để yêu cầu khoản khấu trừ này giống như năm 2023. Đối với những người được gia hạn, thời hạn khai thuế là ngày 16 tháng 10 năm 2023. Nhưng người đóng thuế có thể tránh được sự chậm trễ trong quá trình xử lý bằng cách khai thuế trước ngày đó.

Khai thuế điện tử khi đã sẵn sàng. Nhu liệu khai thuế sử dụng định dạng hỏi đáp giúp việc khai thuế dễ dàng hơn. Cho dù tờ khai thuế là tự khai hay được khai với sự hỗ trợ của chuyên gia thuế hoặc thiện nguyện viên cộng đồng được đào tạo, thì IRS khuyến khích mọi người khai thuế điện tử và chọn ký gửi trực tiếp để nhận tiền hoàn thuế. Để biết chi tiết, hãy truy cập IRS.gov/efile.

Ngoài ra, IRS kêu gọi bất kỳ ai nợ thuế hãy chọn cách thanh toán điện tử nhanh chóng và tiện lợi, chẳng hạn như với Direct Pay của IRS, một dịch vụ miễn phí chỉ có trên IRS.gov. Để biết thông tin về điều này và các tùy chọn thanh toán khác, hãy truy cập IRS.gov/payments.