Tham khảo các nguồn trợ giúp về thiên tai này ngay có thể giúp người đóng thuế chuẩn bị tốt hơn trong tương lai

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ số 2020-138, ngày 10/19/2020

Không ai có thể chuẩn bị đầy đủ cho một thảm họa, nhưng biết trước những nguồn trợ giúp sẵn có có thể giúp việc khắc phục trở nên dễ dàng hơn một chút.

Dưới đây là danh sách các nguồn trợ giúp mà người đóng thuế có thể thấy hữu ích trước và sau thiên tai:

Giảm nhẹ gánh nặng về thuế trong các tình huống thiên tai – Trang này có các liên kết đến các nguồn trợ giúp về thiên tai. Chúng cung cấp cho người đóng thuế những thông tin sẽ giúp họ sau thảm họa thiên tai. Trang này cũng liên kết đến các bản tin địa phương và các câu hỏi thường gặp.

Câu hỏi thường gặp dành cho nạn nhân thiên tai (Tiếng Anh) – Người dùng sẽ tìm thấy các liên kết đến một số trang Câu Hỏi Thường Gặp khác nhau. Mỗi bộ Câu Hỏi Thường Gặp là về một chủ đề cụ thể để giúp đỡ mọi người sau một thảm họa thiên tai.

Tin tức trên toàn quốc (Tiếng Anh) – Trang này nêu bật tin tức cụ thể của các khu vực địa phương. Trang này nêu các quy định về cứu trợ thiên tai và thuế có ảnh hưởng đến một số tiểu bang cụ thể.

Ấn Phẩm 2194, Hướng Dẫn Nguồn Trợ Giúp Về Thiên Tai Cho Cá Nhân Và Doanh Nghiệp (Tiếng Anh)PDF – Bản hướng dẫn nguồn trợ giúp này cung cấp thông tin cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bản này cũng đề cập đến trợ giúp dành cho các nạn nhân thiên tai. Hướng dẫn này có thể giúp người đóng thuế yêu cầu bồi thường cho tổn thất do tai họa không được bồi hoàn đối với bất động sản bị hư hỏng hoặc phá hủy.

Tạo lại hồ sơ sau thảm họa; Sở Thuế Vụ đưa ra các lời khuyên để giúp người đóng thuế (Tiếng Anh) – Trang thông tin này giúp những người đang đối mặt với thách thức trong việc tạo lại hồ sơ tài chính của mình sau thảm họa. Trang này bao gồm cách lập hồ sơ hợp lệ về các tổn thất được khấu trừ thuế.

Ấn Phẩm 584, Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp (Tiếng Anh) – Sổ tay này giúp các cá nhân đóng thuế tính toán thiệt hại đối với bất động sản của mình do thiên tai, tai họa hoặc trộm cắp.

Ấn Phẩm 584-B, Sổ Tay Về Tổn Thất Do Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp Của Doanh Nghiệp (Tiếng Anh) – Sổ tay này giúp các doanh nghiệp tính toán thiệt hại đối với bất động sản doanh nghiệp do thiên tai, tai họa hoặc trộm cắp.

Ấn Phẩm 547, Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp (Tiếng Anh) – Ấn phẩm này giải thích việc xử lý thuế đối với các tổn thất do tai họa, thiên tai và trộm cắp.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)